onsdag 11 juli 2012

En väv med fyra trådar

Idag vill jag ge mina läsare ett sommartips som jag fått från Richard Hultmar på Pionjärbloggen


Greg Boyd är författare till ett flertal böcker och pastor i Woodland Hills Church. Under våren har han haft en mycket intressant predikoserie med rubriken Tapestry. I denna serie med totalt sex predikningar beskriver han de kyrkohistoriska och teologiska trådar som formar och vägleder Woodlands Hills Church. Varje predikan är på ca 50 minuter och följs av ca 10 minuters frågor och svar. Man kan ladda ner dem både som ljudfil och video från kyrkans hemsida. Nedan finns länkarna till de olika predikningarna. Där finns även skriftliga sammanfattningar och samtalsfrågor.


Our One Foundation
handlar om att Jesus Kristus är församlingens grund och om hur den lokala församlingen eller det enskilda samfundet relaterar till den universella kyrkan. Mycket intressant om kristen enhet. 


The Lutheran Thread
handlar om Martin Luther och att församlingen bygger på reformationens principer om Skriften allena och frälsningen endast av nåd och genom tro. 


Our Pietistic Thread
handlar om John Wesley och hur församlingen tar vara på pietismens betoning på att sann kristen tro är en personlig relation till Jesus Kristus och ett liv i kärlek, och tar även upp Wesleys betoning på den fria viljan.


Our Charismatic Thread
handlar om William Seymour och väckelsen på Azuza Street och visar hur församlingen behöver Andens kraft och Andens gåvor i fullt mått får att kunna utföra sitt uppdrag. 


Our Anabaptist Thread
handlar om den anabaptistiska rörelsen på 1500-talet och om hur den format Woodlands Hills Church genom sin syn på troendedop, efterföljelse, enkel livsstil och ickevåld. 


Our Anabaptist Thread, Part 2
Eftersom den anabaptistiska tråden är den starkaste får den en extra predikan av en anabaptistisk pastor från Canada, Bruxy Cavey. Han talar om församlingen som en gemenskap som synligt lever ut Guds rike och om vikten av att skilja på staten och kyrkan. Jag tycker att den här serien är intressant av flera skäl. För det första är Greg Boyd en duktig talare och en god bibellärare. Han säger mycket klokt och viktigt i dessa predikningar. För det andra är det kul att höra hur han svarar på frågorna han får. Jag och Greg tänker väldigt lika och han svarar ofta som jag brukar göra när jag får frågor från mina elever och han rekommenderar samma böcker som jag. 


För det tredje är dessa fyra trådar mycket aktuella även i den svenska kristenheten. De tre första är de som mest format de svenska frikyrkorna (tillsammans med baptismen) och anabaptismen är på frammarsch och kommer förhoppningsvis att få ett allt större inflytande. Nästa månad börjar jag arbeta som pionjärkonsulent i Svenska Alliansmissionen och det samfundet är ett exempel på detta. Alliansmissionen har sina rötter i den lutherska och pietistiska väckelsen i Småland på 1800-talet och blev under senare delen av 1900-talet en  alltmer karismatisk och baptistisk rörelse. Och jag tror nog att även anabaptistiska ideal börjar synas inom SAM. 


Det här är en väv med fyra trådar som jag tycker om, och som jag tror behövs även i vårt land. Eller vad tror du?


Om du vill veta mer om dessa ideal finns mycket att läsa här på Barnabasbloggen eller på hemsidan anabaptist.nu. Jag tipsar också om den nya boken Radikalt lärjungaskap - med inspiration från anabaptismen.


Några artiklar i Dagen som anknyter till ämnet: Gunnar Samuelsson om korsfästelsen, Per-Axel Sverket om dialogen mellan evangelikaler och katoliker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar