söndag 24 juni 2018

Morfars bror Bo Giertz

Bo Giertz (1905-1998) räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika kristna ledare i Sverige. Internationellt jämförs hans författarskap ibland med C. S. Lewis och Dietrich Bonhoeffer, men det är det inte många som har koll på i Sverige. Bo Giertz var präst i Svenska kyrkan och biskop i Göteborgs stift 1949-1970. I Sverige är han kanske mest känd för sitt motstånd mot kvinnliga präster och det har gjort att andra sidor i hans gärning har kommit i skymundan. Han är dock ständigt aktuell. Det är till exempel intressant att notera att Magnus Persson (pastor i United, Malmö) hänvisar till Giertz som den som tillsammans med Martin Luther och C. O. Rosenius främst har påverkat hans teologiska utveckling från pingstvän till lutheran (se Magnus Perssons bok Kristi kyrka, sid 17).

I torsdagens Dagen presenterar Håkan Arenius en ny bok om Bo Giertz, som ger en bra ingång i hans teologi, och det ger mig anledning till några reflektioner och ett personligt minne. Den nya boken är skriven av Anssi Ollilainen och har titeln Bo Giertz om prästämbetet: uppdragets teologi

Min morfar hette Gustav Giertz (1906-2002) och han var bror till Bo. Ett antal gånger under min uppväxt träffade jag därför "farbror Bo" som vi kallade honom. Jag minns speciellt ett tillfälle. Det var nog ett par år efter att jag låtit döpa mig och blivit baptist. Jag visste förstås att "farbror Bo" inte var positiv till mitt vägval och jag var lite nervös inför att prata med honom. Jag var ju bara 17 eller 18 år gammal och han var en respektingivande auktoritet. Samtalet gick väldigt bra och han visade mig en stor respekt. Han konstaterade att vi var överens i de viktigaste och mest grundläggande trosfrågorna, även om vi hade olika syn på dopet och församlingen. Han förstod att vi som håller fast vid Bibeln och bekännelsen måste stå tillsammans vare sig vi är med i Svenska kyrkan eller i frikyrkan. Det mötet har jag burit med mig hela mitt liv. Håkan Arenius skriver i Dagen att Bo Giertz inte hade mycket till övers för frikyrkorna, och det stämmer säkert. Men jag tror att han blev mer öppen och uppskattande när han blev äldre, inte minst efter mötet med den karismatiska väckelsen. 

lördag 23 juni 2018

Ett missionellt liv

Idag blir det ett tips om en ny podd. Det är EFK:s nya missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss som har startat podden Ett missionellt liv och två avsnitt ligger redan ute. De samtalar med varandra och med inbjudna gäster om vad Gud gör i deras liv och vad det betyder att leva missionellt. I det första avsnittet får vi bland annat höra om den församlingsplantering i Östersund som Ingemar är involverad i och lyssna till när Magnus A berättar om sina erfarenheter från Mongoliet, Turkiet och Sverige. Det är ett intressant samtal och många bra lärdomar och utmaningar.

Podden är dessutom ett bra sätt att lära känna EFK:s nya ledare. Du hittar den där poddar finns.

onsdag 20 juni 2018

Jag vill vara en Hero Maker

Alla vill vara hjältar, men de verkligt stora ledarna är inte de som själva är hjältar, utan de som gör andra till hjältar. Därför har församlingsgrundarnätverket Exponential i år temat Hero Maker på sina stora konferenser i Nordamerika. Det har också kommit en bok av Dave Ferguson med titeln Hero Maker - Five Essential Practicies for Leaders to Multiply Leaders.

Jag har inte läst boken än, men jag har lyssnat på Exponentials podcast-serie på sex avsnitt om ämnet (finns där poddar finns). Den är både inspirerande och utmanande och går igenom fem viktiga praktiker som präglar den som gör andra till hjältar. Alla handlar om att jag ska flytta fokus från mig själv och min tjänst till andra och deras tjänst i Guds rike. Jag skulle säga att min stora förebild Barnabas var en riktig förebild som Hero Maker.

Min kortfattade tolkning av de fem praktikerna blir så här:

  1. Tänk multiplikation. Lär dig att tänka multiplikation på alla plan. Gör inte allt själv, utan tänk hela tiden på hur du ska investera i andra och träna nya ledare.
  2. Ge tillstånd (säg ja!). Lär dig att säga ja när personer i din omgivning har visioner och idéer. Ställ dig inte i vägen för nya idéer utan ha alltid utgångsläget att du ska säga ja och låta folk få pröva.
  3. Multiplicera lärjungar. Investera din tid i lärjungar som själva också kan göra lärjungar. Det är då det kan bli multiplikation. 
  4. Aktivera andras gåvor. Be Gud välsigna och utrusta dem som du har hjälpt till att träna och sända ut. Hjälp andra att hitta och utveckla sina gåvor. 
  5. Bygg Guds rike, inte bara din församling. Räkna inte bara hur många medlemmar ni har och hur många som samlas på era gudstjänster. Räkna hur många ni sänder iväg och hur många nya församlingar ni planterar. 

fredag 25 maj 2018

Vad är missionsuppdraget?

Vad är egentligen missionsuppdraget? För att svara på den frågan är det lämpligt att utgå från missionsbefallningen som Jesus har gett oss. När vi talar om missionsbefallningen tänker vi oftast på Matt 28:18-20, men faktum är att det finns en typ av missionsbefallning i varje evangelium och en i Apostlagärningarna. Alla fem Jesusorden är uttalade under de fyrtio dagarna mellan uppståndelsen och himmelsfärden.

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:18-20)

"Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen." (Mark 16:15)

"Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Ni är vittnen om detta." (Luk 24:46-48)

"Som Fadern har sänt mig sänder jag er." (Joh 20:21)

"Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8)

Av dessa texter kan man lära sig många olika saker och alla är viktiga. De kompletterar varandra och ger olika perspektiv. Idag vill jag peka på några saker. Först och främst är det väldigt tydlig att missionsuppdraget innefattar både att predika evangeliet om Jesus Kristus och att göra lärjungar. För det andra kan vi notera att man gör lärjungar genom att leda människor till tro (döpa) och träna dem i en kristen livsstil (undervisa). Det sistnämnda gör ju att missionsuppdraget breddas till hela livet och många olika aspekter. Det handlar helt enkelt om Guds rike i hela dess bredd.

fredag 18 maj 2018

Vem bygger egentligen församlingen?

I Matt 16:18 pratar Jesus med Petrus och säger:

"... Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling..."

Det är viktigt att notera att det är Jesus som bygger församlingen (eller kyrkan, som Bibel 2000 översätter, använd det ord som du föredrar). Ibland drar folk den felaktiga slutsatsen att vi inte ska bygga församlingar utan att Jesus gör det själv, men det är ju inte vad texten säger.

Jag vet inte hur många gånger jag har hört någon säga: "Jesus har befallt oss att göra lärjungar, inte bygga församlingar". Det stämmer förstås rent tekniskt om man tänker på missionsbefallningen, men det blir problem ifall man utvecklar det till att vi inte ska bygga församlingar. Ibland hör jag folk säga: "Vi ska göra lärjungar, inte bygga församlingar" eller "Det är Jesus som bygger församlingen, inte vi". Jag blir lika ledsen (och irriterad) varje gång. Det är nämligen en felaktig slutsats och i värsta fall leder det till att församlingen försummas.

Det är förstås sant att det är Jesus som bygger församlingen, men han gör det inte på egen hand. Han gör det genom oss och tillsammans med oss. Vi ska också vara med och bygga! Det står faktiskt i Bibeln. 1 Kor 3:10-15 handlar om att vi som kristna ledare ska bygga församlingen, och att vi ska stå till svars för hur vi bygger. Så här skriver Paulus om församlingen i Korinth:

"Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld."

torsdag 10 maj 2018

En andlig gökotta

Den unge mannen hade kommit till den svenska gruppen som var på besök i Sheffield för att berätta om en församlingsplantering i ett socialt utsatt bostadsområde. Det var lite ostrukturerat, men vi som lyssnade blev berörda av hans passion. När han skulle avsluta sa han helt oväntat: "När jag förberedde mig för det här fick jag en profetisk hälsning till er." Han hade fått ett svenskt ord, som han skulle förmedla till oss. Han sa det med kraftig engelsk brytning, men ingen av oss hörde vad han sa. Han sa det igen, men ingen förstod. När han sa det för tredje gången kände jag igen ordet. Det var ordet gökotta.

Idag är det Kristi himmelsfärdsdag och jag vaknade tidigt på morgonen i ett rum på Gullbrannagården. Det är idag, som man enligt traditionen ska fira gökotta och ge sig ut i naturen tidigt på morgonen för att lyssna till göken och ha en friluftsgudstjänst till minne av att Jesus for upp till himlen (läs mer om gökottan i Dagen: Detta visste du inte om gökottan). När jag vaknade blev jag påmind om den profetiska hälsningen i Sheffield och kände att jag ville dela den med mina läsare.

Den unge mannen visste att ordet hade med gryningen att göra och han hade också fått ett bibelord till oss. Det var Ordspråksboken 4:18.

"De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd."

Den profetiska hälsningen till oss svenska församlingsledare på besök i Sheffield var att det nu kommer en andlig gökotta i Sverige. Vi har länge levt i ett andligt mörker och den kristna församlingen har minskat och tappat mark på många håll i vårt land, men nu vänder det. Vi börjar se gryningens ljus vid horisonten. Det är dags för en andlig gökotta.

Samma bibelord kom till oss flera gånger oberoende av varandra under dagarna i Sheffield och vi kände verkligen att det var en uppmuntran från Herren. Det gav oss ny inspiration och motivation att jobba vidare med mission, församlingsplantering och församlingsbyggande i vårt avlånga land. Vi hade ju alla redan sett hoppfulla tecken på olika håll i våra olika sammanhang, och det här blev en bekräftelse på att vi hade sett rätt. Det håller på att vända!

Jag hoppas och ber att den andliga gökottan ska märkas på alla de kristna konferenser som äger rum under Kristi himmelsfärdshelgen, inte minst här på Gullbrannagården där Alliansmissionens konferens börjar om några timmar.

Men först ska jag gå ut och lyssna på göken. Det är ju gökotta.

Läs mer om resan till Sheffield: Fyra omvälvande dagar i Sheffield

tisdag 8 maj 2018

Återplantering - att nystarta en döende församling

För ett par veckor sedan skrev jag om en församlings livcykel och tipsade om boken Dying to Restart, som handlar om att återplantera en gammal och döende församling. I boken finns en mycket intressant lista med förändringar som kan ske vid en nystart. En del är nödvändiga, andra inte lika viktiga. Jag tror att flera av dessa förändringar är tillämpliga även i svenska förhållanden. Därför publicerar jag hela listan här på bloggen idag. Tyvärr blir det på engelska eftersom jag i nuläget inte har tid att översätta den. Det kanske blir en annan gång. Poängen är som ni säkert förstår att om man inte gör drastiska förändringar så kommer återplanteringen inte att lyckas. Det handlar om att det gamla måste dö, för att något nytt ska uppstå. "Vetekornets lag" helt enkelt (se Joh 12:24).


Changes in Church restart

The changes will look different for every church context. While research on restarts is sparse, Gary Taylor did some very helpful work in his dissertation dealing with the most common steps taken by restart churches.

The list below details his findings. We’re not suggesting that every church restart has to do every step. Some steps are more critical than others.