lördag 27 september 2008

Jesu bergspredikan - hur ska man förstå den?

Matteus återger det längsta samlade avsnittet med Jesus undervisning i hela Nya testamentet. Det finns i Matteus 5-7 och brukar kallas för bergspredikan. Bergspredikan är utan tvekan Jesus mest kända undervisning. Där finns undervisningen om saligprisningarna, jordens salt, världens ljus, Fader vår, Sök först Guds rike, be så ska ni få, Gyllene regeln, älska era fiender, vända andra kinden till och mycket mer. Men ändå skulle jag vilja påstå att bergspredikan är Jesus mest missförstådda och mest försummade undervisning.

Jesus undervisning i bergspredikan är ett manifest, ett handlingsprogram för kristen livsstil. Ändå är det väldigt ovanligt att undervisning om kristen livsstil och kristen etik tar sin utgångspunkt i bergspredikan. Det är t.ex. mycket vanligare att man tar sin utgångspunkt i de tio budorden från Gamla testamentet. Ofta har detta berott på att man uppfattat det som att bergspredikan ställer omöjliga och orealistiska krav. De tio budorden är lättare att följa, och så uppfinner man olika sätt att förklara varför Jesus inte menar att vi ska leva efter hans undervisning.

1. En del säger att det är höga ideal att sträva mot, men omöjliga att leva efter.

2. En del tolkar bergspredikan som lagen som överbevisar om synd, så att vi förstår hur syndiga vi är och att vi behöver förlåtelse. Det är ett typiskt lutherskt sätt att läsa.

3. Man kan som dispensationalisterna säga att bergspredikan inte är för den kristna församlingen, utan för dem som lever i det framtida tusenårsriket.

Detta tror jag är missuppfattningar. Det är tydligt att Jesus ser sin undervisning som praktiska levnadsregler att leva efter (se 7:24, 5:19, 28:20). Så uppfattades den också i fornkyrkan. Under de 300 första åren var Matt 5-7 det mest citerade bibelavsnittet i hela Nya testamentet, men när kristendomen blir statsreligion i Romarriket på 300-talet försvinner bergspredikan ur den kristna etiken och den har haft svårt att hitta tillbaka.

En alternativ tolkningsmodell

En av anledningarna till att det blivit så här är att man missförstått Jesus undervisning i bergspredikan och uppfattat det som antiteser. Man har tagit fasta på Jesusorden: ”Ni har hört att det blev sagt…Men jag säger er….” Och tolkat detta som att Jesus har gett perfektionistiska förbud (mot vrede, åtrå, motstånd m.m.). Betoningen i denna tolkning har legat på de nya skärpta buden som är så gott som omöjliga att leva efter.

Idag vill jag presentera en alternativ tolkningsmodell. Den är hämtad från boken Kingdom Ethics – Following Jesus in Contemporary Context, av Glen H. Stassen och David P. Gushee, IVP 2003. Författarna visar på ett övertygande sätt att bergspredikan inte består av antiteser utan av triader. Varje enhet har tre steg, inte två, och betoningen ligger inte på det omöjliga förbudet utan på det förvandlande initiativet, det tredje ledet. Så här ser det ut.

1. Först presenteras den traditionella rättfärdigheten i form av ett bud eller påstånde.

2. Sen presenteras ett negativt beteende som leder till att man hamnar i en ond cirkel, en negativ spiral.

3. I det tredje ledet kommer imperativen, som uppmanar till att ta förvandlande initiativ för att bryta den onda cirkeln och bana väg för Guds befrieande nåd. Imperativformen visar att det är här i det tredje ledet som betoningen ligger.

Glen H. Stassen och David P. Gushee menar att bergspredikans huvuddel (Matt 5:21-7:12) innehåller 14 sådana triader, 14 förvandlande initiativ, 14 konkreta uppmaningar, som hjälper oss att ta oss loss från den negativa spiralen som vi så lätt fastnar i, och öppnar vägen för Guds befriande nåd i våra liv. Jag ska illustrera detta genom att visa på två exempel.

Första exemplet: Matt 5:21-26

Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

1. Jesus bygger på den traditionella rättfärdigheten, budordet från 2 Mos 20:13, "du skall inte dräpa".

2. Jesus flyttar in problemet i hjärtat. Dödande och mord börjar med vrede och förolämpningar. Redan detta är synd och trasslar in oss i en ond cirkel av konflikter och fiendskap. Detta är inte ett absolut förbud mot vrede, men Jesus visar på vredens negativa konsekvenser.

3. Jesus presenterar ett sätt att hantera konflikter och ilska genom att ta förvandlande initiativ: "gå först och försona dig med honom". Prata ut, samtala, försonas. Skynda dig att komma överens. Försök lösa konflikter direkt innan de vuxit till sig. Annars får du betala ett högt pris. Jesus varnar med en bild av fängelse och få betala till sista öret Jag tror det syftar på att sitta fast i den onda cirkeln och få betala priset för sina olösta konflikter.

Andra exemplet: Matt 5:38-42


Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

1. Den traditionella rättfärdigheten är hämtad från 2 Mos 21:24, ”Öga för öga och tand för tand.” Budet ursprungliga avsikt var att begränsa hämnden. För oss kan det låta hårt, men det är ett bud med en positiv avsikt.

2. Enligt Bibel 2000 fortsätter Jesus: ”Värj er inte mot det onda.” Glen H. Stassen och David P. Gushee menar att det bör översättas på ett annat sätt: "Värj er inte med onda medel." Det handlar om att inte ge igen med samma mynt. Slå inte tillbaka. Att möta ont med ont förvärrar den negativa spiralen. När man ger igen rullar det bara vidare – hämnden tar aldrig slut. Se upp så att du inte hamnar i en ond cirkel.

3. Jesus uppmanar sen till att ta förvandlande initiativ. Vi ska kämpa mot det onda (det gjorde Jesus), men vi ska göra det med goda medel. Att vända den andra kinden handlar inte om passivitet, undergivenhet eller om att bli utnyttjad. Det handlar om att stå upp mot det onda med aktiv godhet och överraskande generositet. Det stämmer med Paulus tolkning av Jesus undervisning: "Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda" (Rom 12:20-21).
Är du i en konflikt? Ta ett förvandlande initiativ för att vinna den andre med en överraskande generositet.

Sammanfattning

Bergspredikan har ett budskap till oss idag. Det är inte höga ideal eller omöjliga bud, utan praktiska vardagsbud menade att omsättas i det verkliga livet. Du och jag har en kallelse att förändra världen och vi kan göra det genom att ta förvandlande initiativ.

Jesus säger att den som hör hans ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Vill du bygga stadigt? Handla då efter Jesus undervisning i bergspredikan. Vill du förändra världen med Guds befriande nåd? Ta förvandlande initiativ där du är och bryt den onda cirkeln. När du tar ett initiativ och skapar försoning i en konflikt eller möter ondska med en aktiv godhet, så skapar du förändring. Det blir ringar på vattnet, och världen förändras genom Guds befriande nåd. Det är vår höga kallelse. Läs bergspredikan: där finns många fler utmaningar till förvandlande initiativ. En översikt över samtliga fjorton förvandlande initiativ i bergspredikan finner du här.

13 kommentarer:

 1. Bra och användbart inlägg. Tack så mycket.

  SvaraRadera
 2. Lustigt, jag hade precis börjat läsa boken (andra försöket) när du publicerade denna. Nu behöver jag inte läsa boken... ;) Ska kanske publicera ett eget inlägg så småningom om den.

  SvaraRadera
 3. Excelsis och Tomas.
  Tack för er uppmuntran! Boken är en riktigt tung tegelsten, men den är värd att läsas, så ge inte upp Tomas. Jag ser fram emot att du kommenterar den.

  SvaraRadera
 4. Utöver detta som här är sagt om Bergspredikan, finns det en aspekt som sällan, mycket sällan belyses. Bergspredikan innehåller ju Guds Lag i sin pregnanta form och då tro som liberalteologerna att det är den främsta läran i NT, det är att inte se vem Jesus egentligen är och vad han kommit för att göra. Ett huvudord i Bergspredikan är onekligen Matt 5: 17 "Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda". Här anger Jesus vad han kommit för att fullgöra och fullborda, nämligen hela Guds Lag och fordran och i Bersgpredikan visar han vilken lag och fordran han uppfyller. Det är inte minst därför han är så tydlig om vad buden innebär. Det är allt detta han själv uppfyller för oss och i vårt ställe.

  Det är en aspekt och mycket viktig sådan, som jag ser det. Men Guds fordran är ju också något man vill leva efter i tron på Jesus Kristus och den aspekten är också viktig.

  Arne

  SvaraRadera
 5. Välkommen hit Arne! Tack för dina kommentarer. Jag håller med om att Matt 5:17 är viktig för förståelsen av bergspredikan. Jag tycker det är tydligt i både inledningen av bergspredikan (Matt 5:17-20) och avslutningen (Matt 7:24-27) att Jesus menar att vi verkligen ska leva efter hans bud. Naturligtvis i tro på honom, men ändå på riktigt allvar. Med sitt liv, sin död och sin uppståndelse och genom att ge oss Anden, skapar han förutsättningarna för att vi ska kunna göra det.

  SvaraRadera
 6. bra poänger!

  ang. vända andra kinden till etc: har du läst walter winks tolkning på den texten där han menar varje handling (gå extra mil, ge skjortan, vända andra kinden till) egentligen sätter den andre i svåra situationer? soldaten riskerade straff om den tvingade någon att gå mer än en mil, den som fick skjortan hamnade samtidigt i en pinsam sits att se någon naken och att vända andra kinden till leder till att den som slår måste slåss med knytnäven (och inte längre med yttersidan av högra handen som man gjorde mot slavar och "lägre stående") vilket rubbade den sociala ordningen.

  vad tror du om detta?

  allt gott!
  /a

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anton. Jag har nu läst om Walter Winks tolkning och tror att den har en viktig poäng. Jag tror att den ger en bra beskrivning av vilken typ av ickevåld Jesus lärjungar ska använda i kampen mot det onda.

   Radera
 7. Anton. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag känner inte till den tolkningen. Huvudpoängen tror jag är att inte ge igen utan istället göra mer än vad som krävs. Överraskande generositet helt enkelt.

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 9. Tack för denna undervisning och att se bergspredikan i ett nytt ljus . Uppväxt i kristen familj och gemenskap men lämnade detta och i många år så var jag en motståndare , ateist . . .men i den senaste tiden så har gud kallat på mig , känt en närvaro. . .såg sen the bible på svt och när jesus kommer in i bilden så brister allt, jag faller i tårar och jag vet att jag älskar honom. .det är helt oerhört och det jesus predikar är tidlöst för alla människor i alla tider , men bergspredikan har alltid varit ett gissel för mig . Jag bryter mot dessa regler dagligen och känns helt omöjliga att följa . Jag förstår grundtanken om att besegra det onda med kärlek o allt det där, men sen kommer frågor om gehenna, helvetet. . .kommer människor lida där i evighet eller är det en plats för den fallne och hans skara? Kan jag inte gifta mig med en frånskild kvinna? Är jag då redan dömd . Vad vill man att jag ska göra ? Har jag sett på en kvinna i åtrå, har jag vänt ryggen till den som behöver hjälp , har jag ödmjukat mig för min fiende? Allt detta har hänt , det har jag gjort både medvetet och omedvetet? Vad söker jag för svar . . .jag vet faktiskt inte riktigt . . .bara att bergspredikan är en så problematisk text för mig då jag nog vill veta hur jag ska se den . . .tacksam för svar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Hubertus, för sina frågor. Så uppmuntrande att du har hittat tillbaka till Jesus. Jag förstår att bergspredikan väcker många frågor. Det är viktigt att förstå att det handlar om nåd. Bergspredikan börjar med saligprisningarna för att markera att vi inte klarar det själva. Saliga de fattiga i anden, saliga de som sörjer, saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten osv. Men sen är det viktigt att inse att fokus i Jesus undervisning inte ligger på den onda cirkeln eller de omöjliga idealen, utan på det förvandlande initiativet, de praktiska och konkreta uppmaningarna.

   Radera
 10. Tack för bra tankar, Jonas! Gillar den tanke som Anton lyfter fram att inte ge igen med samma mynt utan s.a.s. "avslöja" den andre i dennes "ondska" och förhoppningsvis väcka ånger genom att göra förtryckaren "pinsam". Kan det inte vara just det som är samlande av glödande kol på dennes huvud? Som fryshusgrundaren Anders Carlberg sa: "Slå dem inte på käften - slå dem med häpnad".

  SvaraRadera
 11. Jag håller med om att bergspredikan är Lagen. Bergspredikan, Rom 12, andra listor i NT kan sägas vara Lagen. Dock blir det ju vinklat om du/man bara säger att de som ser det som Lagen bara anser att Lagen är till för att ge insikt om synd. Jag vet inte med det "typiskt lutherska" sättet, men Lagen har ju tre funktioner, som svenska baptistbekännelsen 1855 påpekar:

  1. En tygel för de ogudaktiga till att avhålla dem från att utöva sina hjärtans onda uppsåt.
  2. En övervakare att föra syndare till Kristus, i det att den varnar dem för Guds rättvisa krav och hans vrede över synden, visar dem deras oförmåga att uppfylla detta krav, och sålunda hos dem uppväcker behovet av nåd och syndernas förlåtelse.
  3. En regel för de troendes levnadssätt, att leva i enlighet med det nya förbundets principer, samt att lagen för att få sin rätta verkan, bör inskärpas hos alla.

  Man behöver inte göra motsättningar mellan 2 eller 3 av dessa punkter. Detta ger en mer full bild av hur vi ska förhålla oss till Lagen; som t.ex. de tio budorden bergspredikan och andra uppmaningar i Skriften.

  Som jag förstår det så kan vi vara ense om detta.

  SvaraRadera