tisdag 30 september 2008

Bergspredikan - Fjorton förvandlande initiativ


I mitt förra inlägg presenterade jag en tolkningsmodell för bergspredikan. Jag tror att Jesus undervisning Matt 5:21-7:12 består av fjorton stycken triader. Det är korta avsnitt där undervisningen är i tre steg och betoningen ligger på imperativen som i de flesta fallen kommer i det tredje ledet. Det ser ut så här:
 • Först en gammal undervisning eller ett gammaltestamentligt bud som visar på traditionell rättfärdighet.
 • Sen kommer en allvarlig varning där Jesus pekar på ett negativt beteende som leder till att man fastnar i en ond cirkel av bundenhet och synd.
 • I det tredje steget kommer konkreta uppmaningar till förvandlande initiativ. Genom att handla på detta sätt kan man bryta den onda cirkeln och öppna för Guds befriande nåd.
Här följer en översikt av de fjorton avsnitten. Både tolkningsmodellen och översikten är baserad på boken Kingdom Ethics – Following Jesus in Contemporary Context, av Glen H. Stassen och David P. Gushee, IVP 2003

1. Om konflikthantering och försoning, 5:21-26
a) Traditionell rättfärdighet: Du skall inte dräpa.
b) Ond cirkel: Den som blir vred på sin broder eller förolämpar honom undgår inte domen.
c) Förvandlande initiativ: Gå och försona dig med honom, skynda dig att komma överens med din motpart.

2. Om sexuell renhet, 5:27-30
a) Traditionell rättfärdighet: Du skall inte begå äktenskapsbrott.
b) Ond cirkel: Den som ser på en kvinna med åtrå begår äktenskapsbrott i sitt hjärta.
c) Förvandlande initiativ: Vidta drastiska åtgärder för att undvika situationer där du frestas sexuellt.

3. Om skilsmässa och omgifte, 5:31-32
a) Traditionell rättfärdighet: Den som vill skilja sig ska skriva ett skilsmässobrev.
b) Ond cirkel: Skilsmässa och omgifte (utan giltig orsak) innebär äktenskapsbrott.
c) Förvandlande initiativ: (Gå och försona dig med din hustru. Här saknas det tredje steget, men sammanhanget visar att det bör hämtas från 5:23-26. Jämför också med Paulus utläggning av Jesus ord i 1 Kor 7:10-11.)

4. Om att tala rakt och sant, 5:33-37
a) Traditionell rättfärdighet: Du skall inte svära falskt.
b) Ond cirkel: Att svära eder involverar dig i falska anspråk och avslöjar att du inte alltid talar sanning.
c) Förvandlande initiativ: Ja ska vara ja och nej ska vara nej. En lärjunge ska alltid tala sanning.

5. Om att övervinna det onda med det goda, 5:38-42
a) Traditionell rättfärdighet: Öga för öga och tand för tand.
b) Ond cirkel: Värj er inte mot det onda, snarare: Värj er inte med onda medel, ge inte igen!
c) Förvandlande initiativ: Vänd den andra kinden, ge manteln också, gå den andra milen, ge åt den som ber dig. Övervinn det onda med det goda. Överraska med godhet och generositet (jfr Paulus utläggning i Rom 12:17-21).

6. Om att älska sina fiender (och alla andra), 5:43-48
a) Traditionell rättfärdighet: Du skall älska din nästa och hata din fiende.
b) Ond cirkel: Att hata sina fiender och älska sina vänner är att göra precis som hedningarna och tullindrivarna. Här är ordningen ändrad och varningen kommer efter de första imperativen.
c) Förvandlande initiativ: Älska era fiender, be för dem som förföljer er. Var fullkomliga och allomfattande i er kärlek såsom Gud är fullkomlig i kärlek och älskar alla.

7. Om att dela med sig med rätt motiv, 6:1-4
a) Traditionell rättfärdighet: När du ger allmosor,
b) Ond cirkel: Ge inte allmosor för att människor ska lägga märke till det och prisa dig.
c) Förvandlande initiativ: Ge i hemlighet så kommer Gud att belöna dig.

8. Om att be med rätt motiv, 6:5-6
a) Traditionell rättfärdighet: När du ber,
b) Ond cirkel: Be inte inför människorna för att de ska se dig och berömma dig.
c) Förvandlande initiativ: Be i din kammare, i det fördolda, så kommer Gud att belöna dig.

9. Om att be på rätt sätt, 6:7-15
a) Traditionell rättfärdighet: När du ber,
b) Ond cirkel: skall du inte rabbla tomma ord
c) Förvandlande initiativ: Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen…

10. Om att fasta med rätt motiv, 6:16-18
a) Traditionell rättfärdighet: När ni fastar,
b) Ond cirkel: gör det inte för att människorna ska se det och berömma er.
c) Förvandlande initiativ: Fasta i hemlighet inför Gud, så kommer han att belöna er.

11. Om pengar, 6:19-21 (22-23)
a) Traditionell rättfärdighet: Samla inte skatter här på jorden.
b) Ond cirkel: Mal och mask förstör, och tjuvar bryter sig in och stjäl. Bilden i vers 22-23 illustrerar mörkret man hamnar i om man fastnar i penningbegärets onda cirkel.
c) Förvandlande initiativ: Samla skatter i himlen.

12. Ännu mera om pengar, 6:24-34
a) Traditionell rättfärdighet: Ingen kan tjäna två herrar.
b) Ond cirkel: Varning för att försöka tjäna både Gud och mammon och göra sig bekymmer för morgondagen.
c) Förvandlande initiativ: Sök först Guds rike och hans rättvisa/rättfärdighet, så får ni vad ni behöver

13. Om att inte döma, 7:1-5
a) Traditionell rättfärdighet: Döm inte, så blir ni inte dömda.
b) Ond cirkel: Dömer du andra blir du själv dömd med samma mått.
c) Förvandlande initiativ: Ta först bort bjälken ur ditt eget öga.

14. Om att be och lita på Gud, 7:6-11
a) Traditionell rättfärdighet: Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen.
b) Ond cirkel: De trampar på er och sliter sönder er.
c) Förvandlande initiativ: Ge er förtröstan i bön till er Far i himlen.

Till sist en sammanfattning, 7:12 
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

6 kommentarer:

 1. Intressanta inlägg om BP. Funderade härommorgonen på om det finns någon bra litteratur om olika tolkningsmallar för BP. Dallas Willard antyder några i the Divine Conspiracy men det vore intressant med en historisk genomgång. Du kanske känner till någon?

  På måndag har vi "Jesus etik" på schemat på Betels Fhsk och då lånar jag gärna dina posts. Hoppas det går bra :-)

  SvaraRadera
 2. Hej Roger och välkommen till Barnabasbloggen. Du får gärna använda mina texter! Det är bara roligt. Tala gärna om var du hittade dem.
  Jag kommer inte på någon historisk genomgång av olika tolkningar av bergspredikan. Kingdom Ethics har en del intressant material, men kanske inte precis det du söker. Men i ämnet "Jesus etik" har den massor att ge.

  SvaraRadera
 3. Bergspredikans Kristus - av E. Stanley Jones, är en klassiker i sammanhanget, men den finns nog bara på antikvariat idag. Samt i min bokhylla.

  SvaraRadera
 4. Vilken bra kartläggning av B.P. I den tolkning som du lyfter fram här Jonas ser man tydligt Guds hjärta och Hans önskan att vi ska nå fram till ett liv i frihet. När vi tar förvandlande initiativ är han beredd att understödja oss. Vilken förmån! Kanske ligger det även en progression inbyggt i de tre stegen. Kanske behöver vi först ha budet, sen upptäcka att vi inte själva förmår för att just därför bli tvungna att ta förvandlande initiativ, då vi ju genom anden längtar efter att få nå fram till målet, frihet i Kristus. För vem (med handen på hjärtat) börjar i steg tre? Och om vi tror oss klara det så behöver vi ju inte Kristus. Det kanske är därför han säger att han fullkomnar lagen, visst?

  SvaraRadera
 5. Hej Jonas,
  jag tackar för din sammanfattning, det bringar lite mer klarhet till Jesus ord. Jag räknar med att använda detta i ungdomsgruppen som samtalsunderlag om hur vi lever som kristna idag, konkret och livsnära.
  Hur gör man för att inte hamna i ett typiskt fariséiskt ställningstagande till bergspredikan? En lagisk syn där vi skapar oss egna ramar för tillåtet - inte tillåtet. Är min fråga tillräckligt klar? ex. vi gör det otillåtet att be inför mskor.

  SvaraRadera