torsdag 1 juli 2010

Nätverket Anabaptist

Så här mitt på sommaren är det dags för en liten presentation av ett nytt nätverk som håller på att växa fram.


Nätverket Anabaptist är ett kristet ekumeniskt nätverk i Skandinavien för personer som är intresserade av den historiska anabaptismen och tror att den har något att bidra med i vår tid. Nätverket är inspirerat av The Anabaptist Network i Storbritannien och ser sig som ett litet skott på denna gren.


Vi har börjat bygga ett nätverk av relationer. Som ett verktyg för detta har vi skapat en maillista som administreras av mig. Vi samlas kring ett gemensamt intresse för anabaptismen, men det är inte så många av oss som känner varandra personligt. Därför prioriterar att bygga relationer. Vi ska inte skynda fram en organisation, utan istället låta nätverket växa fram i takt med att relationer byggs. Hör av dig till mig om du vill vara med i nätverket.


Kärnvärderingar

Core Convictions (se nedan) från The Anabaptist Network fungerar som utgångspunkt och grund för nätverket. Vi vill jobba utifrån dessa övertygelser. Detta visar också på vårt beroende av det brittiska nätverket. Core Convictions är inte en trosbekännelse, utan en sammanfattning av det arv som vi vill föra vidare. Vi tycker att Core Convictions på ett utmärkt sätt definierar vad anabaptism är i vår tid. Vi vill använda Core Convictions som en språngbräda och som en definition att utgå ifrån.


Vi utmanas också av formuleringarna i Core Convictions och inser att vi måste ha fokus på det praktiska livet. Nätverket får inte bara hålla på med texter och teorier, utan det viktigaste är att vi kan utmana varandra till praktiskt lärjungaskap och konkret handling. Nätverket Anabaptist syftar till att följa Jesus.


The Naked Anabaptist

Den nyutkomna boken The Naked Anabaptist av Stuart Murray presenterar anabaptismen och Core Convictions på ett mycket bra sätt. Den lämpar sig mycket väl som studiebok för den som är intresserad av radikal Jesusefterföljelse i vår tid. Vi hoppas att det ska startas studiegrupper kring boken runtom i Skandinavien och på nätet, och uppmanar er att ta initiativ till detta. Boken kostar ca 120 kr och finns att köpa via adlibris. Kontakta mig om du vill bjuda in till eller få information om studiegrupper.


Framtida träffar och andra aktiviteter

Nätverket kommer att arrangera träffar ca en gång per termin med teman från Core Convictions. Nästa träff är en samtalsdag om fred och ickevåld i Örebro den 2/10.


Vi är inte så många i nätverket och vi är utspridda över ett stort geografiskt område. Därför vill vi uppmuntra till regionala samlingar kring olika teman. Lokalt och regionalt kan man också ordna studiegrupper och andra aktiviteter för att väcka intresse för anabaptismen.


Nätverket ordnar i nuläget inga andra aktiviteter eller projekt. Däremot vill vi uppmuntra till enskilda initiativ. Vi hoppas att personer och grupper i nätverket tar initiativ att ordna aktiviteter, bloggar och hemsidor, skriver eller översätter böcker och artiklar, startar studiegrupper eller studiecirklar, ordnar konferenser och föreläsningar. Information om dessa aktiviteter och projekt kan spridas på bloggar och via epost. Kontakta mig om du hittar på något som har med anabaptismen att göra. Jag hjälper till att sprida informationen till alla i nätverket.


Kontakt

Jonas Melin, tel: 070-6929818, jonas@mariannelund.nu


Anabaptist Network Core Convictions


1. Jesus is our example, teacher, friend, redeemer and Lord. He is the source of our life, the central reference point for our faith and lifestyle, for our understanding of church and our engagement with society. We are committed to following Jesus as well as worshipping him.


2. Jesus is the focal point of God’s revelation. We are committed to a Jesus-centred approach to the Bible, and to the community of faith as the primary context in which we read the Bible and discern and apply its implications for discipleship.


3. Western culture is slowly emerging from the Christendom era when church and state jointly presided over a society in which almost all were assumed to be Christian. Whatever its positive contributions on values and institutions, Christendom seriously distorted the gospel, marginalised Jesus and has left the churches ill-equipped for mission in a post-Christendom culture. As we reflect on this, we are committed to learning from the experience and perspectives of movements such as Anabaptism that rejected standard Christendom assumptions and pursued alternative ways of thinking and behaving.


4. The frequent association of the church with status, wealth and force is inappropriate for followers of Jesus and damages our witness. We are committed to vulnerability and to exploring ways of being good news to the poor, powerless and persecuted, aware that such discipleship may attract opposition, resulting in suffering and sometimes ultimately martyrdom.


5. Churches are called to be committed communities of discipleship and mission, places of friendship, mutual accountability and multi-voiced worship. As we eat together, sharing bread and wine, we sustain hope as we seek God’s kingdom together. We are committed to nurturing and developing such churches, in which young and old are valued, leadership is consultative, roles are related to gifts rather than gender and baptism is for believers.


6. Spirituality and economics are inter-connected. In an individualist and consumerist culture and in a world where economic injustice is rife, we are committed to finding ways of living simply, sharing generously, caring for creation and working for justice.


7. Peace is at the heart of the gospel. As followers of Jesus in a divided and violent world, we are committed to finding non-violent alternatives and to learning how to make peace between individuals, within and among churches, in society and between nations.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar