fredag 2 juli 2010

Dagens Jesusord 3, Saliga de ödmjuka

"Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet" (Matt 5:5).

Detta är den tredje av de åtta saligprisningarna. Här blir Jesus lite mer konkret och talar om att vara ödmjuk. För honom är det en positiv och viktig egenskap. Ja, han säger till och med att de ödmjuka är saliga. Han betonar det gång på gång. Det gäller i relation till Gud (Luk 18:9-14) och i relation till människor (Luk 14:7-11). I båda dessa sammanhang säger Jesus: "Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd." Det verkar vara en grundprincip som alltid gäller. Jesus använder denna princip också när han talar om ledarskap i Guds rike (Matt 23:8-12).

Den som är ödmjuk är salig, därför att Gud ska upphöja honom/henne och ge honom/henne ansvar och inflytande. De ödmjuka ska ärva landet! Men vad är det då att vara ödmjuk?

Det handlar inte om att se ner på sig själv och ha dålig självkänsla eller dåligt självförtroende. En ödmjuk människa är trygg i sig själv och vet vem han är. Han behöver inte hävda sig och vara i centrum. Den som är ödmjuk är mild och omtänksam, kan lyssna på andra och visar respekt för alla. Jesus är en förebild när det gäller ödmjukhet. Han "har ett milt och ödmjukt hjärta" (Matt 11:9) och i Fil 2:3-5 skriver Paulus: "Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus." Att vara ödmjuk är att sätta andra högre än sig själv och tänka på andras bästa. Kort och gott; att vara en tjänare, precis som Jesus.

Motsatsen till ödmjukhet är högmod; att vara uppblåst, framhäva sig själv, skryta, vilja vara i centrum, döma, trycka ner andra etc. Om detta säger Bibeln att "högmod går före fall".

"Övermod följs av nederlag, högmod går före fall." (Ords 16:18)
"Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet är vägen till ära." (Ords 18:12)

Men om Anden får fylla och leda oss så blir vi ödmjuka, för ödmjukhet är Andens frukt (Gal 5:23). Så se upp med högmodet och släpp fram ödmjukheten och tänk på att Jesus sa: "Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar