tisdag 27 juli 2010

Hur prövar man en andlig tjänst?

Nu går debatten om Benny Hinn vidare. Det är riktigt spännande att följa alla inlägg. Det är märkligt att man kan uppleva samma möten så olika. Här är några av de mest intressanta kommentarerna: Ulf Ekman, Stefan Swärd, Emanuel Karlsten, Charlotte Thérèse Björnström, Berndt Isaksson, Josef Bengtsson. Dagen rapporterar om helgen med ett långt reportage och även här och här. Aletheia har ett uppseendeväckande avslöjande.

Det är en viktig andlig funktion att pröva ledare. Det är faktiskt en kristen plikt att pröva det man hör och läser. Bibeln säger nämligen att det finns falska apostlar (Upp 2:2, 2 Kor 11:13), falska profeter (Matt 7:15, 1 Joh 4:1) och falska lärare (2 Pet 2:1). Därför måste vi se upp och vara på vår vakt. Alla som uppträder som apostlar, profeter, lärare eller ledare måste prövas, och måste tåla att prövas. Det gäller givetvis även Benny Hinn. En Herrens tjänare välkomnar och tål granskning, både när det gäller teologi och livsstil. Hur ska det då gå till? Hur prövar man en andlig tjänst?

Jag vill ta utgångspunkt i Paulus instruktioner för hur man prövar ledare i en lokalförsamling. De har mycket att säga även när det gäller att pröva andra andliga ledare och tjänster. Paulus listor över kvalifikationer för ledarskap finns i 1 Tim 3:1-7 och Tit 1:5-9. När man läser igenom dem ser man att det är många saker som är viktiga. Jag vill peka på några saker.

1. En ledare ska hålla sig till den sunda läran. "Han skall hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han kan styrka andra med en sund undervisning och vederlägga motståndarna" (Tit 1:9). Alla som predikar och undervisar andra måste stå till svars för sin undervisning. Läran ska prövas mot Bibeln som är Guds ord, och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Det kan naturligtvis finnas olika uppfattningar i många frågor, men i de centrala frågorna är det speciellt viktigt att ha klarhet i läran. Läran är viktig och påverkar livet. Därför ska lärare dömas strängare än andra. Jakob skriver: "Mina bröder, bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom" (Jak 3:1) och Paulus uppmanar Timotheos: "Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord" (2 Tim 2:15).

2. En ledare ska vara ett föredöme. Därför måste också hans/hennes karaktär prövas. Texterna lägger faktiskt mer betoning på karaktären än på läran och gåvorna. Församlingsledaren ska vara "höjd över allt klander" (1 Tim 3:2) och "måste ju vara oförvitlig" (Tit 1:7). Det betyder inte att han måste vara perfekt eller felfri (ingen är som bekant syndfri), utan att det inte får finnas allvarliga brister i karaktären och livsstilen. De tre största hoten för en andlig ledare är pengar, sex och makt och Paulus tar upp alla tre områdena. En ledare ska vara "en enda kvinnas man". Det betyder att det ska vara ordning på det sexuella området. Han ska också vara fri från penningbegär och får inte vara sniken, utan gästfri, godhjärtad och sträng mot sig själv. Det betyder att han ska vara generös och inte samla pengar åt sig själv eller leva i lyx. Ledaren ska inte heller vara hårdhänt eller häftig, utan försynt (ödmjuk) och fridsam. Det betyder att han inte missbrukar makt och är auktoritär, utan är en god och tjänande ledare. Paulus tar även upp andra saker som gäller karaktären.

3. Det är också viktigt att se på hur ledaren fungerar i relationerna till de närmaste (familjen) och hur han/hon fungerar i samhället. Han/hon ska "ha gott rykte bland de utomstående" (1 Tim 3:7). En ledare måste också ha förtroende i den gemenskap han/hon ska fungera. Därför är det viktigt att se på hur relationerna där fungerar och hur han/hon behandlar människor.

4. En ledare måste också prövas i relation till kallelse och gåva. Har Gud gett den här personer gåvor och förmåga för den här uppgiften. När det gäller församlingsledarna i den lokala församlingen som texterna handlar om frågas det efter förmågan att undervisa (1 Tim 3:2, Tit 1:9) och förmågan att leda (1 Tim 3:4-5). När det gäller andra tjänster som tex apostlar, profeter och evangelister får man titta efter andra gåvor som behövs i de tjänsterna. Men man kan inte strunta i de tre första områdena bara för att det finns en gåva. Det är om man gör det det kan bli riktigt farligt. Om någon har mycket Andlig kraft och många gåvor, men saknar god karaktär och har en osund lära, blir de skadliga konsekvenserna mycket större. Det är minsann som Paulus skriver i 1 Kor 13:2 "Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting."

Detta kan du tänka på när du funderar på hur du ska förhålla dig till Benny Hinn, Ulf Ekman, Stefan Swärd, Jonas Melin och andra som gör anspråk på att undervisa Guds ord.

9 kommentarer:

 1. Tack Jonas för din klara undervisning.

  SvaraRadera
 2. Bra undervisning.

  Du är mycket förtroendeingivande.

  Hur ser du på Benny Hinn, med den kunskap och erfarenhet du besitter?

  Har du något skrivet jag kan läsa?

  SvaraRadera
 3. Väldigt bra och tydligt skrivet, Jonas! Respekt!

  / Henrik

  SvaraRadera
 4. Tydlig och ordentlig undervisning, tack för det.

  SvaraRadera
 5. Jag prövade denna undervisning utifrån Guds Ord och såg att du har lagt till "hon" när Paulus endast säger "han", när han talar om församlingsledare i 1 Tim 3. Hur ser du på det? Vad var skälet?

  I fråga om karaktären skulle jag gärna vilja lägga till att ledaren inte ska vara manipulativ. Jag förstår nog vad du menar med auktoritär och instämmer, men i Sverige lider vi brist på människor som är goda auktoriteter. Jesus var upprörd inför vissa människors ondska och andras utsatthet - och undervisade med auktoritet. Mitt intryck är att svenskar som kallar sig kristna i stället ofta är passiva, när otroende reagerar som Jesus. I TV-programmet Uppdrag granskning "Den andra våldtäkten" kände jag igen församlingsledarens reaktion som typisk - så brukar det se ut.

  Edin Lövås har förtjänstfullt pekat på att psykopater, som kan framstå som försynta, är vanliga bland församlingsledarna. Rädslan för god auktoritet är nog ett skäl till att de får fortsätta. Intresset för att bevara illusioner är ofta större än viljan att se sanningen om hur ledare faktiskt är, bland svenskar. Maciej Zaremba skildrar den svenska kulturen utmärkt, särskilt i avsnittet "Varför är du så upprörd?..." på sidan http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/varst-for-dig-sjalv-var-heder-har-inget-pris-1.1118148

  Ett annat sätt att pröva en församlingsledare är att försöka ansluta sig om se om han välkomnar den nya släktingen i Kristus som en familjemedlem eller som gratis arbetskraft och en siffra i besöksstatistiken - eller att tala med någon som försökt.

  SvaraRadera
 6. Tack för alla uppmuntrande kommentarer.
  Bengt. Jag känner stor tveksamhet inför Benny Hinn, men har ingen djupare kunskap om honom. Tveksamheten gäller både läran och karaktären. Det mesta av vad jag har skrivit i olika ämnen finns här på bloggen. Dessutom har jag skrivit ett kapitel om den helige Ande i den nya boken "I ljuset av återkomsten".
  Anonym. Tack för dina synpunkter. Jag skriver han/hon för att markera att samma krav gäller för kvinnor som är ledare.
  Jag håller med dig om auktoritet och manipulation. Tack för länken till artikeln. Den var mycket intressant. För mig är det skillnad på att ha auktoritet (positivt) och att vara auktoritär (negativt).

  SvaraRadera
 7. Som kvinna och ledare vill jag gärna uppmuntra såväl män som kvinnor att noga studera vad Gud säger om ledarskap. Jag gjorde det, sedan jag fått höra att kvinnan endast ska föda barn och passa upp mannen. Ordet ser ut att förutsätta att endast män ska vara föreståndare - och visst säger väl Ordet att endast män ska undervisa församlingen eftersom mannen skapades före kvinnan? Kvinnor förväntas i Ordet förkunna vad Gud har på hjärtat på annat sätt - profetera, vittna om Jesus och relationen med Honom, styra hemmen och gärna vara entreprenörer.

  Jag tror att många som stridit för kvinnors "blomstrande" har försökt skriva om Ordet i onödan; att kvinnor som varit och är profeter, evangelister och apostlar har stoppats och att vissa sedan stridit för att vi ska vara föreståndare, herdar och lärare - det är ju män på sådana poster som stoppat kvinnor och det kan vara frestande för köttet att överta posterna.

  SvaraRadera
 8. Anonym. I det här inlägget har jag skrivit lite om kvinnligt ledarskap och dessutom lagt in några bra länkar till olika texter: http://barnabasbloggen.blogspot.com/2009/10/ulf-ekman-och-kvinnliga-forestandare.html

  Tack för dina kommentarer. Jag gissar att det är du som kommenterat flera olika inlägg den senaste tiden. Jag skulle uppskatta om du skriver under dina kommentarer på något sätt. (Helst med ditt namn förstås). Då blir det tydligt om det är samma "anonym" man talar med eller om det är flera olika.

  SvaraRadera
 9. Hej Jonas!
  Sådana som jag brukar varken nämnas vid namn eller räknas. Hur du har gjort i presentationen under rubriken "Om mig" vet jag inte, men det brukar uteslutande vara köttet och dess barn som nämns vid namn och räknas upp, när nära och kära presenteras.
  Fridshälsningar!

  SvaraRadera