tisdag 6 juli 2010

Dagens Jesusord 4, saliga de som hungrar...

"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Matt 5:6).

Rättfärdighet är ett begrepp med många olika aspekter och därför är det lite svårt att avgöra exakt vad Jesus menar här. Ordet dyker upp flera gånger i bergspredikan (Matt 5:10, 20, 45, 6:33).

Rättfärdighet handlar dels om rätt och rättvisa. Det kan handla om att hungra efter ett rättvist samhälle, med rättvisa för de förtryckta och fattiga. Texter som visar på den här aspekten är bl.a. Jes 58:6-12, Amos 5:24, Matt 23:23.

Rättfärdighet handlar också om att och bli förlåten ha ett rätt förhållande till Gud. Det handlar om att bekänna sin synd och ta emot rättfärdigheten som en gåva. Att hungra efter rättfärdigheten kan också syfta på att längta efter att få förlåtelse, precis som tullindrivaren i templet (Luk 18:9-14). Han gick hem rättfärdig, säger Jesus.

Rättfärdigheten kan också handla om ett sätt att leva. Jesus kallar sina efterföljare att leva ut rättfärdigheten i vardagslivet; inte som en prestation, utan som en gåva av nåd. Bergspredikan i Matt 5-7 är ett uttryck för det nya sättet att leva, och att hungra och törsta efter rättfärdigheten kan helt enkelt syfta på en ödmjuk längtan att göra Guds vilja och leva ut rättfärdigheten. Det finns mycket i texten som talar för att denna aspekt måste vara med i det Jesus talar om (Matt 5:13-20, 6:33, 7:21). Om detta talar också Jesu lärjunge Johannes när han skriver: "var och en som lever rättfärdigt är född av honom" (1 Joh 2:29) och "den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud" (1 Joh 3:10).

Det mest troliga är kanske att alla tre aspekterna finns med när Jesus säger: "Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade."

Vad tänker du om det?

3 kommentarer:

 1. När det gäller rättfärdigheten vill jag betona människans strävan efter ett rättfärdigt liv, d v s ett rätt förhållande till Gud som tar sig uttryck i våra medmänskliga relationer. Vår relation till Gud kommer först, sedan relationen till våra medmänniskor. Ett rättfärdigt liv kan ges oss som gåva med hjälp av ett rikt andligt liv, med ett liv i omvändelse, ånger och botfärdighet. Per

  SvaraRadera
 2. I min strävan efter den enkla kristendomen har jag mer och mer börjat använda mig av Levande Bibeln. Den gör det lättare för orden att gå direkt till hjärtat.

  Så här står det tex i Matt 5:6
  "Lyckliga de som hungrar och törstar efter att göra Guds vilja, för de ska bli mättade."

  Per,
  Tycker om din inställning. Visst måste det vara så. Där står vi nära varandra.
  Att leva i ständig omvändelse, ånger och bot, det är den smala vägen.

  Fred
  Tobias J.

  SvaraRadera
 3. Jonas,
  Har nu beställt The naked anabaptist.

  Har alltid varit fascinerad av amish, mennonites och brethrens sätt att leva.

  De har en poäng i att ett liv i kristi efterföljelse inte bara kan handla om intellektuella och andliga luftslott, utan att vår tro det måste få praktiska konsekvenser på hur vi lever.

  Fred
  Tobais J.

  SvaraRadera