lördag 17 juli 2010

Dagens Jesusord 5, om barmhärtighet

Efter ett litet uppehåll fortsätter jag nu med mina funderingar kring vad Jesus har sagt. Den femte av saligprisningarna lyder så här: "Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet" (Matt 5:7).

Det här handlar om vilken attityd man har till andra människor, speciellt när de har misslyckats på något sätt. Är jag hård, kritisk och dömande eller är jag barmhärtig? Jesus var barmhärtig när han mötte människor och därför trivdes även de misslyckade och trasiga när de var tillsammans med honom. De kunde slappna av och vara sig själva, även om de hade syndat och trasslat till livet på olika sätt. Jesus släppte in dem i gemenskapen, gav dem en ny chans och utmanade dem till att börja om på nytt.

Jesus utmanar även oss att vara barmhärtiga mot människor vi möter. Det är lätt att den som har höga ideal och principer blir hård och dömande. Man kan bli som en farisé. Därför behöver vi bli påminda om barmhärtigheten. I Matt 23:23 säger Jesus till fariseerna: "Ve er, ni skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra."

Det är faktiskt så här: Om du är barmhärtig mot andra, kommer Gud att vara barmhärtig mot dig. Men om du är hård och krävande mot andra kommer Gud att vara hård och krävande mot dig. "Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er", säger Jesus i Matt 7:1-2. Jakob lyfter fram samma sak i sitt brev: "Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen" (Jak 2:13). Så det är bäst för mig själv att jag är barmhärtig. Samma sak gäller för dig! Det är verkligen sant som Jesus sa:

"Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet."

1 kommentar:

  1. "Jesus släppte in dem i gemenskapen..." Detta är nyckelord i sammanhanget! Barmhärtighet är just att släppa in människor i den mest betydande gemenskapen. Varje människa behöver därför möta barmhärtighet! Och den som redan har släppts in har förstås ett särskilt ansvar för att släppa in.

    SvaraRadera