fredag 9 augusti 2013

Tre sorters gåvor

Idag tänker jag presentera en modell för hur man kan förstå det här med nådegåvorna i Nya testamentet. Paulus ger oss fyra listor med olika gåvor. Man brukar använda det samlande begreppet nådegåvor  (grekiska: karisma) för allihopa. Listorna finns i Rom 12:6-8, 1 Kor 12:7-11, 1 Kor 12:27-30 samt Ef 4:11. När man ställer samman listorna blir det ungefär tjugo olika gåvor (beroende på hur man räknar). Man ser också direkt att gåvorna har olika karaktär. En del är mer övernaturliga genom Anden (tala i tungor, göra under, bota sjuka), en del verkar mer hänga ihop med personligheten (trösta, tjäna, leda) och en del är ledarfunktioner eller tjänster (apostlar, profeter, evangelister). Jag tycker att det finns ett uppenbart behov av att systematisera det hela på något sätt.

I det här blogginlägget presenterar jag ett sätt att dela in gåvorna i tre kategorier. Det är en praktiskt modell som jag använder när jag undervisar om det här ämnet. Den hjälper människor att komma i funktion och den stämmer väl överens med det som Paulus skriver om gåvorna. Jag är inte säker på att det var så här Paulus tänkte och jag påstår inte att detta är den "bibliska läran" om gåvorna, men jag tycker att den här modellen fungerar bra och ligger i linje med Bibelns undervisning, så därför använder jag den.

Jag har inte kommit på modellen själv, utan hämtar den från boken Discover Your God-Given Gifts av Don och Katie Fortune. Boken finns utgiven på svenska 1988 med titeln Upptäck dina gudagåvor. Jag har även stött på denna modell i andra sammanhang.

(Uppdatering den 23 mars 2018: Boken har nu kommit ut i en ny och omarbetad svensk översättning med titeln Upptäck dina gudagivna gåvor.)

Paulus mest omfattande undervisning om andliga gåvor finns i Första Korinthierbrevet kapitel 12-14. Redan i början av kapitel 12 gör han klart att han delar in gåvorna i tre olika grupper. Han skriver om nådegåvor, tjänster och kraftgärningar (1 Kor 12:4-6, tyvärr översätts den tredje gruppen "verksamheter" i Bibel 2000). Det är dessa tre kategorier jag använder i den här modellen.

Det är uppenbart att Paulus i första hand diskuterar de andliga gåvorna (grekiska: pneumatika) i 1 Kor 12-14. Jag tror att det är dessa han kallar för kraftgärningar och räknar upp i 1 Kor 12:7-11. Han skriver så här: "Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet..." och så räknar han upp nio olika gåvor genom vilka Anden framträder eller uppenbarar sig. Gemensamt för dessa nio är att de är övernaturliga. I engelska översättningar används ofta ordet "manifestation" i vers sju. NIV skriver tex: "Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good" (1 Kor 12:7). Därför kallas dessa gåvor ofta för manifestationsgåvor. De brukar också kallas för Andens gåvor. Paulus kallar dem för de andliga gåvorna och han uppmanar oss att sträva efter att få dem. "Sträva efter kärleken, men sök också att vinna de andliga gåvorna (pneumatika), helst gåvan att profetera" (1 Kor 14:1).

När Paulus skriver om att "tjänsterna är olika" i 1 Kor 12:5 är det mycket möjligt att han tänker på de fem ledartjänster som han räknar upp i Ef 4:11: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. När man läser hela sammanhanget i Ef 4:7-12 ser man att det här inte handlar om gåvor som ges åt enskilda personer, utan om människor (ledartjänster) som ges till församlingen. Texten handlar alltså inte om att Gud ger apostelns gåva eller evangelistens gåva till en viss person (även om det är förutsättningen), utan om att han ger en apostel och en evangelist till församlingen. Folkbibeln översätter 4:11 ordagrant: "Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare." Dessa ledartjänster kallas ofta för tjänstegåvor. Det vanligaste är att man räknar med att det finns fem tjänstegåvor. En del menar att det är fyra och slår ihop herdar och lärare. Per-Eive Berndtsson räknar med sju tjänstegåvor; Förutom de fem i Ef 4:11 räknar han även med diakon och administratör/ledare. I den här modellen räknar vi med fem tjänstegåvor och jag tycker att det är mest logiskt att bygga på Ef 4:11 och se herdar och lärare som olika tjänster, även om de ibland kan överlappa varandra. Boken Body Builders - Gifts to make God´s people grow av pingstteologen David Petts är en mycket bra och praktisk bok om de fem tjänstegåvorna och de nio andliga gåvorna, som Paulus räknar upp i sina brev.

Den tredje kategorin av gåvor är den som Paulus räknar upp i Rom 12:6-8. Här nämns sju olika gåvor och de verkar ha en annan karaktär än de båda andra listorna. De är inte manifestationer av Anden, och inte heller tjänster, utan verkar snarare vara uttryck för personer med olika inriktning eller motivation. Det handlar alltså mer om hur vi är skapade och vad det är som motiverar oss att fungera som vi gör. I den här modellen kallas dessa gåvor för motivationsgåvor och den utgår från att var och en har minst en av dessa gåvor nedlagd i sin personlighet. Den som har den profetiska gåvan har lätt för att uppfatta Guds tilltal, har skarpa övertygelser och kan se saker från Guds perspektiv. Den som har tjänandets gåva hjälper gärna till praktiskt och ställer upp när det behövs. Den som har undervisningens gåva tycker om att studera och kan förmedla sina kunskaper på ett praktiskt och begripligt sätt. Den som har tröstens gåva kan uppmuntra och vägleda på ett personligt sätt. Den som har gåvan att frikostigt dela med sig är generös med sina pengar och ägodelar och delar gärna med sig när det finns behov. Den som har ledargåvan kan organisera och skapa strukturer så att arbetet fungerar på ett bra sätt. Den som har gåvan att visa barmhärtighet har extra mycket medkänsla och tar sig an de svaga, utsatta och utslagna. Jag har sett flera olika verktyg och enkäter som kan hjälpa oss att upptäcka vilken av dessa gåvor Gud har lagt ner i oss. Hela boken Discover Your God-Given Gifts handlar just om motivationsgåvorna. Här handlar det alltså inte om att söka vinna gåvorna, utan om att upptäcka vilka gåvor Gud redan har gett oss.

Så i den här modellen tänker vi alltså att det finns tre sorters gåvor: motivationsgåvor, tjänstegåvor och manifestationsgåvor, eller som Paulus skriver; nådegåvor, tjänster och kraftgärningar. De är lite olika och har olika karaktär, men allt är gåvor från Gud. Därför kan Paulus också lägga allt i samma säck när han skriver om gåvorna i församlingen. Det gör han i den fjärde listan som vi finner i 1 Kor 12:27-30. I den listan finns tre av tjänstegåvorna, fyra av manifestationsgåvorna, och två motivationsgåvor (hjälpa = tjäna, styra = leda). Allt är gåvor från Gud och det spelar kanske inte så stor roll hur vi delar upp dem. Men jag tycker i alla fall att det här är en praktisk och användbar modell.

Jag återkommer förhoppningsvis med fler inlägg om Guds olika gåvor.

8 kommentarer:

 1. Hej Jonas. Har du tänkt på att när de olika "kategorierna" av gåvor räknas upp så nämns Anden, Herren respektive Gud, som kan ses som olika benämningar på Gud. Så hur tolkar du det? Kan det betyda att Paulus syftar på samma sak med de olika "kategorierna" så det faktiskt inte är olika kategorier?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Tomas. Bra fråga! Jag har funderat på det. Jag tror att han vill betona att alla tre kategorierna kommer från Gud och är beroende av Gud. Jag tror inte att det är någon djupare teologisk betydelse i att han växlar mellan Anden, Herren och Gud, utan att det är mer stilistiskt. Jag uppfattar det alltså som att det är olika kategorier, men en och samma Gud. Vad tror du om det?

   Radera
  2. Vet inte. Men det kan också vara ett sätt att relatera alla gåvor till treenigheten, om Herren syftar på Jesus och Gud på Fadern. Det finns väl någon princip i bibeln med att upprepa ungefär samma sak tre gånger för att betona att något är viktigt typ, helig, helig, helig är Herrend Gud.... Betoningen att allat kommer från Gud och alla gåvor är viktiga. Eller något sådant.

   Radera
 2. Hur ser du på möjligheten att byta motivationsgåva? Är den främsta gåvan min främsta genom hela livet eller är det så att jag under olika perioder i livet kan ha olika gåvor som den främsta motivationsgåvan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Ester! Tack för frågan. Jag tror att motivationsgåvorna är permanenta och inte ändras så mycket under livet. Men eftersom man ofta har två eller tre som är ganska starka kan det ändras vilken som är starkast för tillfället. Det kan också bero på behoven och omständigheterna man befinner sig i. Eller vad tror du?

   Radera
  2. Ester Davidsson11 mars 2014 kl. 12:04

   Det låter rimligt! Jag tänkt att gåvorna är permanenta men efter att vi börjat arbeta med detta i vår församling har jag stött på en del som upplever att de ändrats sen sin ungdom. Men det kan ju då handla om att de starka gåvorna har fått ta olika stor plats beroende på som du skriver omständigheter och behov som finns just då. Det är ju inte i alla miljöer som man får chans att utnyttja sin gåvas fulla potential heller.

   Radera
 3. Jag är inte helt förtjust i makarna Fortunes undervisning. Jag ser inte någon som helst skillnad mellan den profetia som nämns i Rom 12:8-10 och 1 Kor 12, inte heller någon egentlig klasskillnad mellan resten av gåvorna i Rom 12 och de mindre spektakulära gåvorna i 1 Kor 12:28-30. Gåvan att "hjälpa" (1 K) bör ses som synonym med gåvan att "tjäna" (R), och gåvan att "styra" (1 K) med gåvan att "leda" (R).

  James Dunn och Gordon Fee är mina referenser för den som vill fördjupa sig i exegetiken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för kommentaren. Jag tänker att den profetiska gåvan kan fungera på olika nivåer. I princip kan alla kristna få ett ord från Herren att förmedla vid enskilda tillfällen (manifestation). En del är mer profetiska i hela sitt sätt att fungera (motivation). Några har profetens tjänst och blir erkända som profeter (tjänstegåva). Som jag skrev i inlägget ser jag detta som en praktisk och bibliskt förankrad arbetsmodell för att jobba med gåvorna, men jag påstår inte att det är den "bibliska läran", eller att jag är säker på att det var så Paulus tänkte.

   När det gäller att gåvan att hjälpa bör ses som synonymt med gåvan att tjäna, och att gåvan att styra är synonymt med gåvan att leda så håller jag helt med dig. Det har jag också skrivit i avslutningen av blogginlägget. Det anser för övrigt även makarna Fortune (sid 20 i boken).

   Radera