onsdag 7 augusti 2013

Tänk förståndigt om dig själv

Den här texten skrev jag för Jönköpings-Posten och den publicerades som betraktelse över söndagens text fredagen den 2 augusti. Jag publicerar den även här och hoppas att någon uppskattar den.

Tionde söndagen efter trefaldighet, Nådens gåvor, Rom 12:3-8
”Nämn tre saker som du är bra på!” Vi var tjugofem vuxna pedagoger på fortbildning och det blev pinsamt tyst i rummet. Föreläsaren insisterade. Alla skulle nämna minst tre saker. För många var det riktigt svårt. Varför är det så svårt att säga vad man är bra på?

Gud har ju skapat oss med olika förmågor. Vi har alla fått gåvor. Alla kan göra vissa saker bra. Varför har vi då så svårt att säga det?  Detta ämne berörs i en av söndagens texter. I Rom 12:3-8 skriver Paulus om att ha en sund självbild och att upptäcka sin nådegåva. Det är viktiga ämnen.

Först och främst handlar det om att tänka realistiskt och förståndigt om sig själv. Paulus skriver till de kristna i Rom att de inte ska ha för höga tankar om sig själva, utan att de ska tänka som man bör tänka, med självbesinning (12:3). Det är viktigt att tänka förståndigt om sig själv. Man ska inte ha för höga tankar om sig själv och inte heller för låga. Det är bra att vara medveten om både sina starka sidor och sina svaga sidor. Tänk förståndigt, skriver Paulus, och uppmanar var och en att rätta sig efter det mått av tro som han har fått.

Den gamla svenska översättningen från 1917 översatte tyvärr den här versen felaktigt. I den står det att man ska "tänka blygsamt" om sig själv. Det är inte svårt att förstå vilka konsekvenser det fått för många av dem som läst i sin Bibel att de ska tänka blygsamt om sig själva. Många svenskar har svårt att säga något positivt om sig själva och att tänka blygsamt om sig själv har blivit något av ett svenskt karaktärsdrag. Kanske är det orsakat av både jantelagen och 1917 års bibelöversättning.

Ibland de kristna i Rom var det tydligen många som hade för höga tankar om sig själva. I Sverige är det ofta tvärtom. Om Paulus skulle skriva brev till en genomsnittlig svensk församling skulle han kanske skriva så här istället: ”Ha inte för låga tankar om er själva utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.”


Det är besvärligt att jobba med människor som har för höga tankar om sig själva och inte inser sina egna begränsningar. Det är också besvärligt när människor har för låga tankar om sig själva och inte tror att de klarar någonting. Det leder ofta till att de backar ur uppgifter eller drar sig undan ansvar. Låt oss ändra på det och börja tänka förståndigt om oss själva.

Paulus liknar församlingen vid en kropp. Vi är alla olika kroppsdelar och alla behövs. Vi är till för varandra. Det är när vi lever tillsammans i gemenskap och stöttar varandra som vi upptäcker vilka gåvor vi har. När vi prövar olika saker märker vi vad vi kan göra bra och vad vi är mindre bra på.

Gud har gjort oss olika och han har gett oss ”olika gåvor allt efter den nåd vi har fått” (12:6). I den här texten räknar Paulus upp sju olika nådegåvor. Jag tror att var och en av oss har minst en av dessa gåvor och när vi förstår vilken gåva vi har kan det hjälpa oss att fungera bättre tillsammans med andra.

Den som har den profetiska gåvan uppfattar Guds tilltal och kan se saker från Guds perspektiv. Den som har tjänandets gåva hjälper gärna till praktiskt på olika sätt och ställer upp när det behövs. Den som har undervisningens gåva kan förklara Bibeln, tron och livet, så att det blir begripligt och praktiskt. Den som har tröstens gåva kan uppmuntra och vägleda på ett personligt sätt. Den som har gåvan att frikostigt dela med sig är generös med pengar och ägodelar och ger åt den som har behov. Den som har ledargåvan kan organisera och leda så att saker fungerar smidigt och går framåt. Den som har gåvan att visa barmhärtighet har mycket medkänsla och tar sig an de svaga, utsatta och utslagna.

Alla gåvorna är viktiga och behövs om församlingen ska fungera. Vi kan alla göra allting då och då, men det finns några saker som du är speciellt bra på. Det är din nådegåva! När man vet vilka gåvor man har blir det lättare att tänka förståndigt om sig själv. Nästa gång någon ber dig nämna tre saker du är bra på kan du berätta vilken gåva Gud har gett dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar