fredag 16 november 2012

Bokpresentation: Ett frö av anabaptism

Lagom till konferensen med Stuart Murray har jag glädjen att presentera ännu en bok med anknytning till anabaptismen. Boken har titeln Ett frö av anabaptism – en studie i den historiska anabaptismens lära och liv och är skriven av Arnold Snyder. Även denna gång är det förlaget Evangelie som som är på bettet och vågar ge ut anabaptistisk litteratur på svenska.

C­.Arnold Snyder är ­författare och en internationellt ­erkänd anabaptistisk historiker och i Ett frö av anabaptism ­beskriver han den tidiga ana­baptismens kärn­övertygelser, praktiker och lärjungaskap. Boken är en ovärderlig ­resurs som visar att den anabaptistiska ­tolkningen av den ­kristna tron är högst relevant idag både lokalt och ­globalt. På drygt femtio sidor får du en tydlig presentation av vad de första anabaptisterna stod för. Jag rekommenderar den här boken varmt. Så här skriver Per-Axel Sverker i förordet: “Anabaptismen förser oss med ett alternativ till ”kristenheten” – en protest mot alliansen mellan kyrka och stat, kyrka och makt, kyrka och rikedom.”

Jag har tidigare presenterat både författaren och boken här. Du kan beställa boken för 55 kronor på förlagets hemsida, eller köpa den på konferensen i Linköping nästa vecka. Eller varför inte be bokhandeln i din hemstad att ta hem den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar