måndag 23 september 2013

Nätverkshelg med UES

Den gångna helgen var det nätverkshelg med Urban Expression Sverige. Vi var runt 35 personer som var samlade i Brunnsbo på Hisingen i Göteborg. Många av deltagarna arbetar med mission och församlingsplantering i Sverige och de kom från bland annat Brunnsbo, Angered, Rannebergen, Kortedala, Hammarkullen och Råslätt. Dessutom medverkade Jim Kilpin och Tim Presswood från Urban Expression i England.

Urban Expression startades i England 1997  med målet att rekrytera, träna och sända ut församlingsgrundande team i socialt utsatta storstadsområden i Storbritannien. Det första teamet arbetade i East End i London. Urban Expression Sverige finns till för att göra samma sak i vårt land.

Urban Expression är en värderingsbaserad missionsorganisation. Grunden för arbetet är 21 värderingar under rubrikerna ödmjukhet, relationer och kreativitet. Teamen har olika arbetssätt, olika struktur och strategi och kan samarbeta med olika samfund, men det är värderingarna som är den gemensamma grunden, som håller samman teamen. Nätverkshelgen inleddes med att jag gav några personliga reflektioner kring fyra av värderingarna. Det vill jag dela med mig av här.

Den första punkten under rubriken ödmjukhet handlar om vårt beroende av Gud. Den lyder:
  • Vi erkänner vårt behov av Gud och bekräftar vårt ständiga behov av bön och Guds Andes kraft.
Värderingarna handlar om ödmjukhet inför både Gud och människor. Det är en bra inställning. Jag tycker att det är särskilt viktigt att betona den andliga sidan i all församlingsplantering. Det är lätt att glömma bort bönen och beroendet av Andens kraft när man pratar mycket om omvärldsanalys och strategi. Jesus är vår förebild och han är urmodellen för kyrkan. Han levde i ständig bön och drog sig ofta undan för att be (Mark 1:35) och var helt beroende av Andens Kraft (Apg 10:38). Det är vi också (Apg 1:8).

De två första värderingarna under rubriken relationer lyder så här:
  • Vi tror att Gud genom Jesus uppenbaras lokalt. Därför vill vi vara djupt delaktiga i samhället och i våra sociala nätverk.
  • Vi tror att evangeliet verkar genom relationer. Att tjäna Gud består till stor del i att bygga livgivande relationer med andra.
De här två värderingarna pekar på tre viktiga faktorer; det lokala, det småskaliga och det relationella. Det lokala handlar om inkarnation. Gud blev synlig genom Jesus när Ordet blev kött (Joh 1:14) i Palestina för 2000 år sedan. På samma sätt måste Ordet bli kött lokalt på varje plats och i varje bostadsområde även i vår tid. Det småskaliga handlar om att vi tror på små gemenskaper. Hellre många små församlingar utspridda över ett område än några få stora i centrum. I små gemenskaper är det relationerna som är avgörande. Att tjäna Gud består till stor del av att bygga livgivande relationer till andra. Det är en fin tanke och det var något som även aposteln Paulus praktiserade. Han skriver: "Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. I stället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss" (1 Thess 2:7-8). Det är så Urban Expression vill arbeta.

Under rubriken kreativitet lyder den första värderingen så här:
  • Vi erkänner vikten av att ta risker och de krav missionsuppdraget ställer i samhällets marginaler och därför anser vi att det är tillåtet att misslyckas.
Det här är kanske det som jag finner mest attraktivt i Urban Expression. Det är en stark uppmuntran till kreativitet och risktagande. Pionjärer är kreativa risktagare och det är viktigt att det är tillåtet att misslyckas, annars vågar man inte försöka. Om du aldrig misslyckas tar du troligen inte tillräckligt stora risker i ditt liv och din tjänst. Ibland blir inte resultatet som man hoppades, men Gud bygger sitt rike även genom svaghet och motgångar. Och även om man ibland måste lägga ner projekt som man har startat kan de ha haft betydelse och blivit till välsignelse. Man kan lära sig något av allt.

Läs gärna alla Urban Expressions värderingar på svenska eller engelska.
Mer information finns här:
http://urbanexpression.se/
http://www.urbanexpression.org.uk/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar