lördag 8 februari 2014

Fresh Expressions of Church

Häromveckan var jag på handledarutbildning med NFU. Där fick vi lyssna på Bob och Mary Hopkins från England. De hör till ledarteamet i det som kallas Fresh Expressions. Fresh Expressions började 2004 inom den Anglikanska med en rapport med titeln Mission-Shaped Church och den fick oanade konsekvenser. Metodistkyrkan var med från början och idag har det utvecklats till en allkristen rörelse för församlingsplantering och nya sätt att vara kyrka. Inom Fresh Expressions finns en enorm kreativitet och pionjäranda, när det gäller att starta nya församlingar på helt nya platser, i nya kulturer och på nya sätt för att nå de människor som inte har någon kontakt med den kristna kyrkan. Mottot är "Changing Church for a changing world" och det är verkligen vad man håller på med.

Personligen har jag blivit väldigt utmanad av mötet med Fresh Expressions (FE) och jag tror att FE kan ge viktiga impulser till svensk kristenhet. Först och främst tror jag att det kan få traditionella församlingar och samfund att börja tänka mer pionjärt och att det kan öppna dörrarna för att starta nya kyrkor för nya människor också på platser där det redan finns församlingar. Det kan helt enkelt få rörelserna för församlingsutveckling och församlingsplantering att närma sig varandra och det är ett gott tecken att det var Nätverket för församlingsutveckling (NFU) som arrangerade kursen med Bob och Mary Hopkins.

För det andra tror jag att FE kan hjälpa den församlingsplanterande rörelsen i Sverige att ta nästa steg utanför murarna och bli ännu mer kreativ, våghalsig och pionjär i sitt sätt att tänka om nya församlingar för nya människor. FE kan hjälpa oss att bryta med traditionella tänkesätt och verkligen inspirera oss att utforska nya sätt att vara kyrka.

För det tredje har FE en vision av kyrkan som en "mixed economy", som verkligen kan hjälpa oss att ha både enhet och mångfald. Med "mixed economy of church", menar man att lokala församlingar kan se ut på mängder av olika sätt i form och struktur, uttrycksformer och stilar och teologiska betoningar, men det kan ändå vara en enhet i tron, bekännelsen och gemenskapen. Att tänka "mixed economy" tror jag kan hjälpa oss att komma förbi fruktlösa diskussioner om olika sätt att ha medlemskap, gudstjänster, ledarskap, samlingar, musikstilar och uttrycksformer. Det finns många olika sätt att vara församling och det kan man ha utrymme för i ett och samma samfund. Sen är frågan hur man ska säga "mixed economy" på svenska. Det får jag återkomma till en annan gång.

En av förgrundsgestalterna i FE är biskopen Graham Cray. Här kan man höra honom ge några goda råd för hur man startar en ny församling:

Här finns ett par andra filmer som presenterar Fresh Expressions på en halv minut:

För den som vill fördjupa sig i Fresh Expressions of Church vill jag verkligen rekommendera boken Church for Every Context av Michael Moynagh. Det är en mastig bok på 480 sidor och den bearbetar verkligen både teologi och praktik på djupet. Jag fick många lärdomar och en och annan aha-upplevelse när jag läste den. Den satte spår i mitt sätt att tänka och jag hoppas att den också ska sätta spår i mitt sätt att arbeta med församlingsplantering och coachning i framtiden.På NFU-kursen i Bromma fick vi en lite mer lättläst introduktion till Fresh Expressions. Den heter Fresh! An Introduction to Fresh Expressions and Pioneer Ministry och är skriven av David Goodhew, Andrew Roberts och Michael Volland.
Den är på 200 sidor och innehåller även den mycket god teologi och många praktiska exempel.

Jag bor i Jönköping. Det är en stad som kallas för Smålands Jerusalem och är känd för sina många kyrkor. Ändå finns det säkert 100 000 människor i Jönköpings kommun som inte har någon nära relation till någon kristen gemenskap. De traditionella kyrkorna uppfattas som ointressanta och irrelevanta för den stora majoriteten. Det är för dessa 100 000 människor vi behöver starta nya kyrkor även i Jönköping, men det fungerar inte med traditionella kyrkor och frikyrkor. Det har vi redan tillräckligt många av. Det vi behöver i Jönköping är Fresh Expressions of Church. Hur det kan se ut tänker jag återkomma till. Det är det jag ber över och brottas med just nu.

Stefan Swärd har skrivit en intressant debattartikel om mission och församlingsplantering i Sverige ur ett EFK-perspektiv. Den relaterar till dagens ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar