måndag 3 november 2014

Därför behöver Sverige nya församlingar

Det här är en artikel som jag har skrivit för OM Sveriges tidning. Den publicerades idag.

Sverige är ett missionsfält. Många människor i vårt land har inte någon kristen gemenskap i sin närhet och inte någon större kunskap om vad det kristna budskapet handlar om. Under perioden 2000-2010 lades det ner femhundra församlingar i vårt land. Under samma tidsperiod planterades bara 100 nya. Siffrorna talar för sig själva. Det behövs många nya församlingar över hela Sverige. Behoven är enorma. Sverige är ett missionsfält och vårt uppdrag är att sprida evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar.

Första gången jag stötte på församlingsplantering var 1978. Jag var 19 år och var med OM i Frankrike. Den första månaden var jag i storstaden Rennes och sommarkampanjen var första steget i en församlingsplantering i stadens södra delar. Den erfarenheten satte spår för livet och ett år senare kallade Gud mig och Kerstin att flytta till höghusförorten Råslätt utanför Jönköping. Tillsammans med några vänner fick vi vara med och plantera en församling i området. Under hela processen hade vi kontakt med församlingsplanterare i Frankrike och det gav mycket inspiration och vägledning. På 80-talet fanns det inte många i Sverige med erfarenhet av att grunda nya församlingar.
Idag är det annorlunda. Alla frikyrkosamfunden och EFS har församlingsplantering på agendan. Det är många nya församlingar på gång. Själv leder jag arbetet med församlingsplantering inom Svenska Alliansmissionen sen ett par år tillbaka.

Någon kanske undrar varför det behövs nya församlingar. Är det inte bättre att satsa på dem som redan finns? Mitt svar är att vi ska göra både och. Gud kan givetvis använda gamla församlingar, men här vill jag ge ett par av de viktigaste skälen till att vi också måste plantera nya.


·         Målet med nya församlingar måste vara att nå nya människor. Nya församlingar når nya människor effektivare än gamla församlingar, eftersom de är mer kreativa, mer missionsinriktade och har mer öppna sociala strukturer. Även i en stad som Jönköping finns det 100 000 människor som inte berörs av kyrkornas verksamhet. Om vi ska nå dem behövs det nya gemenskaper också i Jönköping.
 
·         Många församlingar sitter fast i gamla modeller och strukturer, som inte fungerar längre. Vi behöver utveckla nya sätt att vara kyrka, som kan nå vår tids människor. Nya församlingar har lättare för att utveckla nya modeller och strategier och kan inspirera och utmana gamla församlingar så att en hel rörelse förnyas och förändras. Det samfund som satsar på församlingsplantering kommer att få positiva effekter även i de gamla församlingarna.
Nya församlingar behövs på platser där det kristna vittnesbördet är svagt. Det kan vara städer, mindre orter, förorter eller bostadsområden. Nya församlingar kan också behövas i specielle kulturer eller folkgrupper där ingen annan når fram med evangeliet. Inom Alliansmissionen har vi flera planteringar som riktar sig till arabisktalande. Equmeniakyrkan stöder Beach Church, som är en plantering i Beachvolleyvärlden.

Nya församlingar kan se ut på många olika sätt, men de måste vara gemenskaper där man följer Jesus Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen.

Här kan du läsa mer om församlingsplantering:
Tio goda råd om församlingsplantering
Naturlig församlingsplantering (NFP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar