fredag 12 februari 2016

Att höra Guds röst

Ibland talar kristna om att höra Guds röst. Ibland hör man någon motivera sitt handlande eller sitt beslut med att man fick ett tilltal eller att Gud sa till en vad man skulle göra. Många tycker att det här är ett svårt ämne. Hur talar Gud och hur vet man att det är han som talar? Det är lätt att bli skeptisk till hela saken, när man hör personer som motiverar dåraktiga eller motstridiga saker, med att det var Gud som sa det. Hur talar Gud? Hur leder Anden? Det är ett stort ämne och idag vill jag dela några tankar om det. 


Nya Testamentet talar om Andens ledning på olika sätt. För det första talas det om en ständig ledning av Anden, att präglas och formas av Andens frukt i alla delar av livet. För det andra talas det om ett tydligt övernaturligt budskap i speciella situationer. Det första ska prägla oss varje stund, det andra utgör ett undantag som hjälper oss att våga språnget till nya utmaningar för Guds rike. 

För det tredje talas det om Andens ledning utan att det förklaras hur det fungerar. Ett exempel på det är Apg 8:29 där det står att Anden sa till Filippos: "Gå fram till vagnen och håll dig intill den." Ett annat exempel är Apg 13:2. Ledarna i församlingen i Antiochia var samlade i bön och då hände detta: "Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige Ande till dem: 'Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till'." I inget av dessa fall får vi veta hur den helige Ande talade. Var det en inre röst, en tanke eller ett profetiskt budskap? Hur vet man att det är Gud som talar?

Nu ska vi se lite närmare på dessa tre aspekter av Andens ledning. 

1. Andens ständiga ledning

Anden leder oss att välja det som är gott och uppbyggligt i alla situationer vi möter. Att Anden får leda oss betyder att i varje situation uttrycka Andens frukt (kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning). Anden hjälper oss att besegra den syndiga naturen och att leva som Gud vill. Anden hjälper oss att älska Jesus och att hålla hans bud. Här handlar det inte så mycket om impulser eller om en inre röst, utan om att Anden formar oss på ett omedvetet sätt. Bibeltexter som berör denna aspekt är Gal 5:16-26, Rom 8:4-10, 12-17, Joh 14:15-18, 23-27. 

"Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen." (Gal 5:16-18)

2. Övernaturlig speciell ledning

Här handlar det om Andens speciella tilltal i vissa situationer. Vi kan inte påverka det och behöver inte bekymra oss för det. Gud hör av sig tydligt om Han vill något särskilt (drömmar, syner, hörbar röst, en ängel som talar etc.) I Bibeln finns många exempel på att Gud när som helst kan gripa in och leda en människa övernaturligt och tydligt till en speciell uppgift eller plats. Sådana här saker händer ibland, men de händer inte alla. Och när det händer är det så tydligt att vi inte kan missa det. 

När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig." (Matt 2:13)

En ängel från Herren sade till Filippos: "Gå nu vid middagstiden ut på vägen..." (Apg 8:26)

I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Ja, herre." (Apg 9:10)

På natten hade Paulus en syn; en makedonier stod där och bad honom: "Kom över till Makedonien och hjälp oss." (Apg 16:9)

3. Andens ledning genom tankar och känslor

På några ställen i Nya testamentet talas om att höra Herrens röst (se t.ex. Joh 10:2-5, Upp 3:20-22, Hebr 3:7-8, 15, 4:7). Dessa texter tycks dock inte handla om ledning i beslutsfattande utan mer om att ta emot evangeliet och höra vad Anden säger till församlingen. De ger oss inte så mycket praktisk hjälp för hur det fungerar. 

När kristna talar om att ”Anden sa till mig” eller att ”Herren sa till mig” att göra det eller det, så brukar de inte syfta på ett tydligt övernaturligt tilltal utan på en inre förnimmelser, tankar och känslor som de uppfattar som Andens ledning. Hur ska man se på detta?

Jag tror att man kan uttrycka det så här. Alla människor använder både sitt förnuft och sin intuition när de fattar beslut. Vi tänker och vi känner och sen bestämmer vi oss. Ibland går vi mer på förnuft och ibland går vi mer på känsla. Det är så det fungerar. Anden ger oss inte någon tredje mottagare utan talar till oss genom vårt förstånd och genom vår intuition. Han kan ge oss en tanke eller en känsla av att något är si eller så. Anden kan leda oss genom att ge oss tankar och känslor. Men våra tankar och känslor är ingen ofelbar mottagare av Andens budskap och måste hela tiden prövas utifrån Guds ord, vänners råd och visheten. Andens röst ”låter” som mina egna tankar och kan alltid vara mina egna tankar. Därför bör man vara mycket sparsam med uttryck som ”Anden säger till mig” och istället uttrycka sig: ”Jag tror att Anden säger...” När man möter människor som självsäkert påstår att de vet vad Gud har sagt, ska man vara på sin vakt. Det är lätt att manipulera andra genom att hänvisa till Guds tilltal. 

Tankar och känslor ska inte betraktas som Andens ofelbara ledning, utan som just tankar och känslor, ibland bra och goda och kanske inspirerade av Anden som bor i mig, och ibland dåliga, själviska och ovisa. Det är oftast först i efterhand som man förstår om det var Andens ledning eller inte. Man får pröva sig fram helt enkelt.

Här kommer några praktiska råd: 

  1. Var öppen för att Gud kan tala till dig genom dina tankar och känslor.
  2. När du får en oväntad tanke eller impuls, så pröva den.
  3. Stämmer den överens med Bibeln? Gud kommer aldrig att säga till dig att göra något som  är i strid med hans ord eller bryter mot hans bud. 
  4. Är detta uppbyggligt, gott och kärleksfullt? 
  5. Stämmer det överens med visheten (Jak 3:17-18)? 
  6. Prata gärna med någon om det hela, särskilt om det är ett stort och avgörande beslut. Det är lätt att göra misstag när man inte rådgör med andra (Ords 12:15, 15:22). 
  7. Om allt verkar ok, så kan du testa och gå till handling. Var inte rädd för att göra misstag. Det är bara om du prövar som du får veta vad som händer. 
  8. Uttryck dig ödmjukt och var medveten om att du kan göra misstag. 
  9. I efterhand kan du ofta förstå om det var från Gud eller inte. Du lär dig genom att pröva! 
Så tänker jag. Hur tänker du om detta? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar