onsdag 3 augusti 2016

Ett boktips om konflikthantering: Reconcile

Semestern är en bra tid för läsning. De sista dagarna har jag läst en bok som jag nu vill presentera. Det är bara ett par veckor sedan jag hörde talas om den för första gången och nu har jag läst den. Boken heter Reconcile - Conflict Transformation for Ordinary Christians och är skriven av John Paul Lederach.

Bill och Lynne Hybels har skrivit förordet och rekommenderar boken varmt oavsett vilken typ av konfliktsituation man befinner sig i. De skriver:

"Extended family dispute? Read Reconcile. Neighborhodd conflict? Read Reconcile. Church split? Read Reconcile. Countries at war? Honestly, if there were a way to lock up world leaders until they read Reconcile, the world would be a different place."

Jag håller med. Det här är en bra och användbar bok.

John Paul Lederach har över trettio års erfarenhet av internationellt fredsarbete. Han är professor i International Peacebuilding vid University of Notre Dame och grundare och ledare för the Center for Justice and Peacebuilding vid Eastern Mennonite University, Harrisonburg, Virginia. Han har skrivit över tjugo böcker om fredsarbete och konflikthantering. Det här är en av hans senaste.


Reconcile kom ut 2014 och är en omarbetning av en bok från 1999. Den hade då titeln The Journey Toward Reconciliation och vände sig framför allt till kristna som står i den anabaptistiska traditionen, det kristna sammanhang där författaren själv hör hemma. På senare år har fredsarbete och konflikthantering uppmärksammats på ett nytt sätt även i andra kristna sammanhang och därför vänder sig Reconcile till en bredare kristen publik. Boken är både lättläst och praktisk. Författaren delar med sig av sina egna erfarenheter och ger intressanta perspektiv på viktiga bibeltexter om konflikthantering.

Ett kapitel handlar förstås om den centrala texten i Matt 18:15-20, där Jesus ger oss en grundläggande modell för konflikthantering. Det är en text som är mycket central i anabaptistisk församlingssyn. Ett annat kapitel handlar om Apg 15, som ett exempel på hur konflikter hanterades i den tidiga kyrkan. Två kapitel handlar om Psaltaren och särskilt den dramatiserade utläggningen av Ps 85 är mycket värdefull. Boken innehåller dessutom många praktiska tips och resurser för personliga konflikter, konflikter i församlingen och globala konflikter. Det här är en bok att läsa och använda! Det är verkligen konflikthantering för helt vanliga kristna, som titeln säger.

Här intervjuas författaren om boken:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar