tisdag 18 oktober 2016

Flexibel evangelisation - hitta din egen stil

Igår skrev jag ett blogginlägg om evangelisation som livsstil och påpekade att alla kristna är kallade att vara vittnen, även om alla inte är evangelister. Idag fortsätter jag med en text som handlar om att vi alla kan hitta vår egen stil för hur vi är vittnen. Vi är alla olika och det finns en stil som passar var och en. 

Många kristna tycker att det här med personlig evangelisation är jobbigt. Vi har hört predikningar och läst böcker av frimodiga evangelister som fått det att verka så enkelt, för att sedan kraschlanda i verkligheten. Vi kanske har försökt likna någon annan, varit motiverade av skuldkänslor och kanske känt att det inte blivit så bra. Den goda nyheten är att Herren kallar dig att vara ett vittne i enlighet med din personlighet - på ett sätt som passar dig och dina gåvor och ditt sätt att fungera. I boken Att söka äktheten av Bill Hybels, finns ett kapitel med rubriken Flexibel evangelisation, som tar upp detta. Författaren ställer frågan ”Vilken stil har du?” och visar på sex olika stilar, sex olika sätt att vara vittnen. Kanske kan du känna igen dig i en eller flera av dessa stilar.

 • Den konfronterande stilen utmanar och säger sanningen direkt. Den går rakt på sak och är inte rädd för att irritera och skapa konflikt. Den här stilen tycker om att ställa människor mot väggen. Bill Hybels har själv den stilen och nämner Petrus som ett bibliskt exempel på den.
 • Den intellektuella stilen gillar samtal och dialog. Den här stilen tycker om att argumentera för och emot och gillar teoretiska resonemang. Paulus i Aten (Apg 17) kan vara ett bibliskt exempel på den intellektuella stilen. 
 • Den personliga stilen gillar framför allt att berätta sitt eget personliga vittnesbörd om hur han/hon mötte Jesus. "Jesus har förvandlat mitt liv. Förut var det så här, men så mötte jag Jesus och allt förvandlades." Den här stilen gillar inte konfrontation, och är inte heller så bra på intellektuella resonemang. Den bara ger sin  berättelse. Den blinde mannen som Jesus helade i Johannes nionde kapitel kan vara ett exempel på detta. 
 • Den relationella stilen lever ut evangeliet bland vänner, släktingar och grannar och låter livet tala mer än orden. Kärleken och det trovärdiga livet kan då öppna för ordet och skapa intresse för budskapet så att man får möjlighet att också tala om tron. Bill Hybels pekar på att Jesus uppmanade den befriade mannen att gå hem till sina släktingar och dela sin tro med dem och tar det som ett exempel på den relationella stilen (Mark 5:19-20), fast den berättelsen tycker jag egentligen är ytterligare ett exempel på den personliga stilen. Ett bättre exempel är de kristna kvinnor som Petrus nämner i sitt första brev, när han skriver att deras män "kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur, när de ser hur ni lever i lydnad och renhet" (1 Pet 3:1-2).

 • Den inbjudande stilen bjuder in andra att komma och höra evangeliet. För en del är det svårt att själva förklara evangeliet och de har svårt att själva samtala med människor om tron. Det kan däremot vara mycket naturligt för dem att bjuda in och ta med sig människor till olika samlingar, möten, gudstjänster, måltider och konserter med mera. Den samariska kvinnan i Johannes fjärde kapitel bjöd in hela staden att lyssna till Jesus. 

 • Den praktiskt tjänande stilen ställer frågan: ”Hur kan jag hjälpa till?” Den här stilen är framför allt inriktad på att möta människors praktiska och sociala behov. Den har en äkta omsorg om andra och hjälper mer än gärna till. Dorkas (även kallad Tabita), som det berättas om i Apostlagärningarnas nionde kapitel är ett exempel på den praktiskt tjänande stilen. 
En del har lättare för att använda ord, andra har lättare för att använda handlingar. I de tre första stilarna är det orden som är i centrum och i de tre sista är det mer fokus på handlingarna. Man ska förstås inte hårddra det här för mycket. Alla ska leva ut sin tro i handlingar och alla bör kunna prata om sin tro ibland. De flesta av oss kan fungera i flera av de olika stilarna, men troligen är det någon som du känner dig mer hemma i och som passar med dina gåvor och din personlighet. 

Personligen känner jag mig mest hemma i den intellektuella stilen. Du kanske känner igen dig på mer än ett ställe, men en stil kanske är det sätt som du fungerar på mest naturligt. Skriv gärna en kommentar och berätta vilken stil du har. 

2 kommentarer:

 1. Jag känner igen mig i den personliga stilen och i den praktiska! I den praktiska har jag god hjälp av FaceBook .

  SvaraRadera
 2. Uppmintrande och praktisk som vanligt.!

  SvaraRadera