måndag 13 mars 2017

Guds fostran genom prövningar

"Gud är inte i första hand intresserad av din bekvämlighet, utan av din helighet."

Vissa saker glömmer man aldrig. När jag var 18 år hörde jag en undervisning som har följt med mig hela livet. Nu är det 40 år sedan och jag kommer fortfarande ihåg det. Det var på en konferens i Filadelfiakyrkan i Örebro påsken 1977. Om jag inte minns fel så var det den amerikanske bibelläraren Paul Petrie som talade över ämnet andlig mognad med utgångspunkt i Israels folks ökenvandring. Förra veckan predikade jag själv om detta i Allianskyrkan i Nässjö och då blev jag påmind om hur undervisningen från 1977 har påverkat hela mitt liv.

Det handlar om hur Gud fostrar sitt folk genom prövningar. Gud ledde sitt folk hela tiden (2 Mos 13:21-22), Han förde dem genom havet (2 Mos 14) och de prisade hans stora makt i en härlig lovsång (2 Mos 15) och sen ledde Gud dem in i olika svårigheter (prövningar) för att testa deras tro och bekännelse och lära dem att lita på honom (1 Mos 15:22-26, 16:1-3, 17:1-7). Paulus tar upp den här berättelsen i 1 Kor 10:1-13 och skriver att den är nedtecknad för att vi ska lära oss något av den. Så här avslutas det avsnittet:

Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss. Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den. (1 Kor 10:11-13)

Jag tror att det fungerar likadant för oss idag, som det gjorde för Israels folk i öknen. Gud fostrar oss genom prövningar. Han prövar vår bekännelse och vår lovsång. Ena dagen sjunger jag lovsång om att Gud regerar och har all makt. Några dagar senare hamnar jag i svårigheter och problem på något sätt och då prövar Gud om jag verkligen tror på det jag sjöng. Ena dagen får jag undervisning om att Andens frukt är tålamod och bestämmer mig för att bli mer tålmodig. Några dagar senare är det någon som irriterar mig och jag tappar tålamodet. Gud låter mig prövas för att visa mig på min brist och hjälpa mig att förändras. Gud kan alltså leda oss in i svårigheter och problem för att fostra oss och lära oss något. Men glöm inte löftena i 1 Kor 10:13. Gud är trofast. Han ska inte låta oss prövas över förmåga, även om det kanske kan kännas så ibland. Han har alltid en utväg i beredskap, så att vi kan komma igenom prövningen. Det fanns alltid en lösning på problemen för Israels folk och det finns det alltid även för oss.


På konferensen i Örebro sa Paul Petrie så här: "Gud är inte i första hand intresserad av din bekvämlighet, utan av din helighet." Det är en mening jag aldrig har glömt. Det var en oerhört viktig lärdom och den har jag levt på hela mitt liv. Själv är jag väldigt intresserad av min bekvämlighet. Jag gillar inte prövningar och svårigheter. Jag skulle gärna vilja att Gud hade min bekvämlighet som högsta prioritering, men det har han inte. Han vill att jag ska bli mer lik Jesus och han kan låta mig gå igenom en del prövningar för att nå det målet. Att förstå det hjälper mig när livet är jobbigt. Och när jag nu ser tillbaka på mitt liv kan jag säga att det är just de jobbiga perioderna som har format mig till den jag är idag.

Den här inställningen till prövningar stämmer bra med det Jakob skriver i sitt brev.

Räkna det som ren glädje, mina bröder, när nu råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt.  (Jak 1:2-4)

Jag kommer ihåg konferensen i Filadelfiakyrkan 1977 också av en annan anledning. Det var då och där jag och Kerstin bestämde oss för att bli ett par. I påsk kan vi fira 40 år tillsammans. Och jag kan väl avslöja att vi har gått igenom en och annan prövning på vägen. Jag kan också konstatera att Gud har varit trofast. Löftet håller:

Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den. 
(1 Kor 10:13)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar