onsdag 14 februari 2018

När ni fastar...

"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna..."

Jesus verkar utgå ifrån att fasta är något som hans lärjungar praktiserar. När han talar om detta i Matteusevangeliets sjätte kapitel verkar fasta vara en lika självklar praktik som att be eller ge gåvor. Han säger: "När du ger en gåva...", "när ni ber..." och "när ni fastar...", inte om (se Matt 6:2, 5, 7, 16).

Idag börjar den period under kyrkoåret som kallas fastan. Den pågår i fyrtio dagar fram till påsken. Därför skriver jag lite om fasta idag. Jag tror nämligen att det är en viktig kristen praktik, både under den här perioden och under hela året.

När jag var ung fastade jag regelbundet, oftast ett dygn i taget. Sen slutade jag att fasta av någon okänd anledning (bekvämlighet kanske). När jag sen fick diabetes (typ 1) fick jag höra att jag inte kunde fasta, så då slog jag bort det helt. För några år sedan förstod jag att jag mycket väl kan fasta korta perioder även med diabetes och nu har jag regelbundet 24-timmars fasta. Det är mycket välgörande till ande, själ och kropp.

Hur fastar man?
 • Normalfastan är att helt avstå från att äta under en period. Under normalfasta dricker man bara vatten och eventuellt även annan dryck. När jag fastar i ett dygn är det så jag gör. 
 • Om man av hälsoskäl inte kan eller bör fasta (t.ex. om man har haft ätstörningar, är sjuk, är gravid eller ammar, inte är fullvuxen m.m.), kan man istället fasta på annat sätt och avstå från sådant som man normalt ägnar sig åt (t.ex. media, TV, dator).  
 • Man kan också ha en partiell fasta och avstå från vissa mål eller t.ex. kött och sötsaker. Det är så många fastar under fasteperioden från idag fram till påsk.
 •  Mediafasta kan förresten vara en nyttig praktik för alla, och jag noterar att det är flera som praktiserar även det under fasteperioden. 
Varför ska man då fasta? Det finns flera goda skäl. Här är några som jag tänker på.

 • Det hjälper dig att koncentrera dig på det viktigaste.
 • Det är en övning i självkontroll
 • Det uttrycker sorg över synden och ett beslut att omvända sig (Jona 3:5-10).
 • Det är ett sätt att ödmjuka sig inför Gud.
 • Det är en solidaritetshandling med de fattiga och ska förenas med goda gärningar (Jes 58).
 • Det är ett vapen i den andliga striden (Dan 9-10).
 • Det är ett uttryck för ivern att söka Guds vilja inför viktiga beslut (Apg 13:2)
 • Det hjälper när allvarliga hot reser sig mot Guds folk (Ester 4:15-17).
 • Det ger kraft när man avskiljer människor för tjänst (Apg 13:3, 14:23).
Förutom dessa skäl finns det även rent kroppsliga och hälsomässiga skäl att fasta regelbundet, men det går jag inte in på här. 

Det är för övrigt intressant att notera att den tidiga kristna skriften Didache (skriven ca år 100, eller möjligen ännu tidigare) uppmanar till att fasta på onsdagar och fredagar. Regelbunden fasta är tydligen en urkristen tradition. 

Idag börjar alltså den period i kyrkoåret som kallas fastan. Så varför inte ta tillfället i akt och börja praktisera regelbunden fasta om du inte gjort det tidigare? Jesus säger ju: "när ni fastar..." och glöm inte vad han säger sen. 

"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda, belöna dig." (Matt 6:16-18)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar