torsdag 1 mars 2018

Församlingen har en förening - reflektioner efter ett årsmöte

Igår hade vi årsmöte i vår församling. Jag tyckte att det var en inspirerande kväll och jag tror att de flesta av deltagarna håller med mig. Årsmöten kan förstås vara lite sega, men det kan också vara inspirerande när man med tacksamhet till Gud och varandra för lägga det gångna året bakom sig och tillsammans dra upp riktlinjerna för det kommande året. Vi hade många viktiga frågor att prata om igår och det tog sin tid.

Jag är ordförande i församlingens styrelse och har haft mycket att göra inför årsmötet, men de som sköter ekonomin har haft ännu mer. Det är fantastiskt att det finns goda ideella krafter som tar hand om administrationen i församlingen. De syns inte alltid, men deras gåvor är oumbärliga. Det kan vara ganska komplicerat när man har många anställda och mycket på gång.

Liksom många andra frikyrkoförsamlingar i Sverige är Råslätts församlingsgemenskap organiserad som en ideell förening. Det har förstås sina sidor, men jag tycker att fördelarna överväger. Vill man som församling kunna samla in pengar, hyra eller äga lokaler, anställa medarbetare, ta emot bidrag och understödja missionärer tillsammans behöver man en juridisk organisation och då tror jag att föreningsformen fungerar bra, även om det också finns andra alternativ (organisationsformen "del av trossamfund" är jämförbar). Den delaktighet, den insyn och det gemensamma beslutsfattande som föreningsformen ger förutsättningar för är en betydande tillgång, men det fungerar förstås inte automatiskt. Även om det är mycket jobb med ett årsmöte känner jag att det är värt besväret.

Jag tycker att det är viktigt att säga att församlingen inte är en förening. Församlingen är först och främst en gemenskap av lärjungar, som tror på Jesus Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen. Församlingen är inte en förening, men församlingen har en förening. Det är stor skillnad. Hos oss fungerar det så att alla är välkomna i att delta i församlingsgemenskapen, men den dag man bestämmer sig för att överlåta sig till församlingen och bli medlem, så blir man också medlem i föreningen. Medlemskapet ger både rättigheter och skyldigheter. En rättighet är att få vara med på årsmöten och församlingsmöten och få vara med och fatta beslut. Vi försöker söka Herren tillsammans i samtal och bön och fatta beslut i så stor enighet som möjligt. Vi är inte alltid överens om allting, men det är väldigt sällan som vi behöver ha en omröstning. När församlingen var väldigt liten tog vi nästan alla beslut på församlingsmöten. Nu när församlingen är betydligt större är det annorlunda. Fler beslut tas numera i styrelsen och församlingsledningen och jag tror att det är oundvikligt att det blir så. Vi försöker att hela tiden bygga på bibliska principer för församling och ledarskap och samtidigt anpassa oss till vad som fungerar bäst i den aktuella situationen. Det är ofta en balansgång mellan olika önskemål och överväganden och man måste vara beredd att göra korrigeringar och förändringar. Det har vi även fått göra i år.

Mitt i allt detta är det är min förvissning att Jesus Kristus är huvudet för kroppen och att han är den som leder vår församling framåt. Det är Jesus som bygger församlingen och vi får vara med!

Här finns några andra texter om församling och ledarskap.

Vad är en församling?

Hur styr Gud sin församling? del 1: gemensamt beslutsfattande

Församlingsledare och medhjälpare

Lite mer om församlingsledare och medhjälpare

Så tänker jag. Hur tänker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar