måndag 22 oktober 2018

Vad är synd?

Jag har noterat hur svårt det kan vara för kristna ledare att tala om synd. Jag har också tänkt på att jag inte har skrivit så många texter om synd här på Barnabasbloggen, så nu är det väl dags att skriva något om detta besvärliga ämne. Vad är synd egentligen? I den här texten ska jag först ge en definition av vad synd är och sen kommer jag att presentera en lista med specifika synder. Jag hoppas att du vill läsa.

En definition

Det sägs ofta att den ursprungliga betydelsen för det grekiska ordet för synd (hamartia) är att missa målet. "Synd är att missa målet" låter bra, men det är inte så lätt att förstå vad det innebär i praktiken. I grunden handlar det om att man missar Guds mål med sitt liv, det vill säga att man inte gör Guds vilja och inte håller hans bud.

Om vi då ska ska utgå från hur Bibeln definierar synd är det naturligt att börja i berättelsen om den första synden i 1 Mos 3. Där läser vi om hur Adam och Eva bryter mot Guds bud genom att äta av den förbjudna frukten och detta ger oss en illustration av den bibliska definitionen på synd. Synd är i grunden att bryta mot Guds bud. Detta stämmer också med den tydligaste definitionen av synd som finns i Nya testamentet. "Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet" (1 Joh 3:4), eller "synd är brott mot lagen", som SFB15 översätter.

Det finns också andra definitioner av synd i Nya testamentet och de bör naturligtvis också vägas in i resonemanget:

"Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd." (Jak 4:17)

"Men den som äter fast han hyser betänkligheter är dömd därför att han inte handlar i tro. Allt som inte sker i tro är synd." (Rom 14:23)

"Varje orätt är en synd, men det finns synd som inte är en dödssynd." (1 Joh 5:17)

Grunddefinitionen för synd är alltså att bryta mot Guds bud (1 Joh 3:4). Det betyder förstås att varje orätt man gör är en synd (1 Joh 5:17), men man kan också vända på det och säga att det är synd att inte göra det rätta, så kallade underlåtenhetssynder (Jak 4:17). Dessutom kan tydligen saker som egentligen inte är mot Guds bud bli till synd om man går emot sitt eget samvete och gör något som man har betänkligheter inför (Rom 14:23).

En lista

Om man ska göra en lista med specifika synder kan man börja med att gå igenom Guds bud, och antingen börja med de tio budorden eller med Jesus undervisning i bergspredikan. Ett annat sätt är att utgå från de listor med synder som finns i Nya testamentet. Det är vad jag tänker göra här och jag utgår från Jesus lista i Mark 7:21-22 och Paulus lista i Gal 5:19-21. Så här lyder texterna i SFB15:

"Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hädelse, högmod och dårskap." 

"Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike."

Om jag sammanställer dessa båda listor får jag fram följande lista med synder (orden i parentes är när Bibel2000 översätter annorlunda än SFB15):

 • onda tankar
 • sexuell omoral (otukt)
 • stöld
 • mord
 • äktenskapsbrott
 • girighet (själviskhet)
 • ondska
 • svek (bedrägeri)
 • orgier (liderlighet)
 • avund
 • hädelse (förtal)
 • högmod
 • dårskap (förblindelse)
 • orenhet
 • avgudadyrkan (avguderi)
 • ockultism (trolldom)
 • fientlighet (fiendskap)
 • gräl (strider)
 • vredesutbrott (vrede)
 • själviskhet (intriger)
 • splittringar
 • irrläror (kätterier)
 • illvilja (maktkamp)
 • fylleri (dryckenskap)
 • vilda fester (utsvävningar)

Jag tycker att det här är en intressant och varierad lista över specifika synder (den kan faktiskt  bli ännu längre om man tar med saker från Paulus övriga listor som finns i Rom 1:29-31, 1 Kor 5:11, 6:9-10 och 1 Tim 1:8-11). Jag tror att det är viktigt att ha med den här bredden och helheten när man undervisar om vad synd är, så att man inte siktar in sig på vissa synder och undviker att tala om andra. Ibland har kristna rykte om sig att tala mycket om sexuell synd, och undvika att tala om t.ex. girighet, vredesutbrott, förtal och maktkamp. Så har det varit ibland och så kan det säkert vara i vissa sammanhang fortfarande, men jag tror faktiskt att det också kan vara precis tvärtom. I en del kristna sammanhang verkar det som att  man inte längre talar om sexuell synd (förutom sådant som inte heller är accepterat av det omgivande samhället). Det verkar som att man har tagit bort både sexuell omoral/otukt (vilket bör definieras som sexuellt umgänge utanför äktenskapet) och äktenskapsbrott från sina listor. Det är enligt min mening inte ett bra alternativ. Vi behöver tala om hela listan, och inte stryka de synder som är speciellt känsliga i det ena eller andra sammanhanget. Att bekänna sina synder, omvända sig och ta emot förlåtelse är nämligen en viktig del av det kristna livet och lärjungaskapet. Det är åtminstone min övertygelse och jag hoppas att jag kan leva efter den. 

Vi behöver de här listorna (annars hade vi inte fått dem), men vi behöver också sammanfattningarna av det viktigaste. Vi började det här studiet i 1 Joh 3:4 där Johannes definierade synd som laglöshet. Låt oss avsluta det senare i samma kapitel där Johannes sammanfattar det viktigaste i Guds bud. 

"Och detta är Guds bud: att vi ska tro på hans son Jesu Kristi Namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av Anden som han har gett oss." (1 Joh 3:23-24)

Det viktigaste budet är att tro på Jesus Kristus och den största synden är att inte tro på honom (se Joh 16:7-11, jfr Matt 22:34-40). 

Så tänker jag om vad synd är. Hur tänker du? 

1 kommentar:

 1. Tack, Jonas, för att du tar upp det här ämnet också. Vi måste våga prata om synden även i vår tid. För att fördjupa samtalet ytterligare kanske vi också behöver ringa in vad som är syndens natur och även tala om människans syndiga natur, som Paulus kallar "köttet".

  Som jag ser det framträder syndens natur mycket tydligt vid syndafallet i Edens lustgård. Den är djupast sett ett uppror mot Gud - att inte längre behöva Gud, sin skapare och att ersätta Gud med sig själv och gå sin egen väg istället för Guds. Människans syndiga natur framträder också väldigt tydligt i Paulus undervisning i Gal.5:16-21, där han visar hur den kristne är indragen i en strid mellan Anden och köttet. Han skriver: "Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider emot varandra för att hindra er att göra det ni vill." D.v.s. om jag vill göra det köttet vill, kommer Anden att försöka hindra mig. Och om jag vill göra det Anden vill, kommer köttet att försöka hindra mig.

  I Rom.8:7-8 beskriver Paulus också den syndiga naturen väldigt tydligt: "Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud."

  /Peter Larsson.

  SvaraRadera