lördag 17 november 2018

Bokpresentation: The Making of a Leader

För en dryg månad sedan blev jag utmanad att läsa The Making of a Leader av Robert Clinton. Det är en annorlunda bok om ledarskap och den kom ut första gången 1988. Jag har dock missat den och hörde talas om den för första gången för några år sedan. Tidigare har jag inte varit så intresserad, men nu bestämde jag mig för att läsa den och det ångrar jag inte. Idag vill jag presentera boken och dela något av vad jag lärt mig av den. 

Robert Clinton är pensionerad professor i ledarskap vid Fuller Theological Seminary i Passadena, Californien. Han har ägnat hela sitt liv åt att studera hur ledare utvecklas och det är det den här boken handlar om. Bokens undertitel är Recognizing the lessons and stages of leadership development. Boken handlar alltså inte så mycket om vad det innebär att vara ledare utan mer om hur Gud formar en ledare genom hela livet. Det har varit mycket intressant och givande läsning. Och den har också blivit väldigt personlig.

Clinton menar att en ledares utveckling under en livstid i bästa fall utvecklas genom fem olika faser. 
  1. Sovereign Foundations - Grunden läggs under barndomen. På ett suveränt sätt lägger Gud grunden genom att forma personlighet, familj, tidiga erfarenheter och förmågor. 
  2. Inner-Life Growth - Den andra fasen börjar i regel med omvändelsen eller överlåtelsen till att tjäna Gud. Under den här fasen formas det inre livet med Gud. Fokus ligger på att lära känna Gud och börja vandra med honom. 
  3. Ministry Maturing - I den tredje fasen ligger fokus på uppgiften. Ledaren kommer i funktion i sin tjänst och växer i sina gåvor. 
  4. Life Maturing - Genom kriser och konflikter mognar ledaren i sin karaktär och i sin tjänst. I den fjärde fasen blir fokus ofta mer på att vara än att göra, och tjänsten flödar utifrån livet på ett nytt sätt. Enligt Clinton kan fas 3 och 4 ofta överlappa varandra. 
  5. Convergence - I den femte fasen når ledaren något som Clinton kallar för konvergens. Det betyder att alla ledarens gåvor, erfarenheter och lärdomar från livet sammanflätas och ledaren når en maximal potential i sin tjänst. 
Utifrån denna generaliserade bild utmanar Clinton läsaren att göra en tidslinje över sitt liv och undersöka ifall man kan känna igen de olika faserna. Boken går igenom de olika faserna mycket detaljerat och beskriver vilka verktyg Gud använder för att forma ledaren under olika perioder. Dessa verktyg kallar Clinton för process items, vilket jag översätter med processverktyg. Clinton har utvecklat många tekniska termer för sin teori om ledarutveckling och boken innehåller en rejäl ordlista som hjälper läsaren att förstå de många nya begreppen. Ibland kan jag tycka att det blir lite för mycket av det tekniska språket, men det kan jag ändå stå ut med. 

Under läsningen har jag reflekterat mycket över mitt liv. Att som 59-åring se tillbaka och se hur Gud har verkat i mitt liv genom olika perioder har varit både fascinerande och uppmuntrande. Jag har naturligtvis tänkt på detta tidigare (när jag fyllde 50 skrev jag ner min livshistoria för mina barn och den publicerades senare på Barnabasbloggen: Min livshistoria), men nu blev perspektiven lite djupare och det väckte nya tankar och insikter. Jag kan se Clintons olika faser i mitt eget liv. 

Det är speciellt två saker från boken som jag vill dela med mig av här. 

Clinton betonar för det första vikten av att varje ledare har en genomtänkt Ministry Philosophy. Jag översätter det med ledarskapsfilosofi. Ledarskapsfilosofin växer fram under livets gång. Den består av lärdomar, övertygelser och principer utifrån vilka ledaren bygger sin tjänst och sitt ledarskap. Ofta är den undermedveten och inte nedskriven, men med tiden kan det vara en fördel att formulera och skriva ner sin ledarskapsfilosofi. Igår kväll när jag läst ut boken satte jag mig ner och funderade över min ledarskapsfilosofi. Vad har jag lärt mig genom livet och utifrån vilka övertygelser och principer fungerar mitt ledarskap. Jag fick snabbt ihop en lista med 19 punkter. Den ska jag använda som utgångspunkt för att formulera min ledarskapsfilosofi på ett genomtänkt sätt. 

För det andra betonar Clinton den stora utmaningen att som ledare sluta väl (finishing well). Han har räknat ut att endast ca 25 % av ledarna i Bibeln slutade sina liv väl. De flesta kom på villovägar eller trasslade till sina liv och slutade illa. Clinton menar att det är likadant i vår tid och att det är en stor utmaning att som ledare hålla i det långa loppet, hålla sig på vägen och sluta väl. En nyckel till att göra detta menar han är att se Guds suveräna hand i allt som sker i livet och att ta vara på det som Gud vill lära en i varje situation. När jag läste detta tänkte jag på hur tacksam jag är för att jag som 18-åring fick undervisning om hur Gud fostrar genom prövningar. Den undervisningen har jag aldrig glömt och den har hjälpt mig genom hela mitt liv. Detta har jag skrivit om här: Guds fostran genom prövningar.

Den här boken kan hjälpa oss att se hur Gud verkar i våra liv och den kan hjälpa oss att sluta väl. Jag är glad att jag har läst den. 

Jag hoppas att både du och jag får höra till dem som slutar väl. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar