torsdag 15 oktober 2009

Skapelse och/eller evolution

Under de senaste veckorna har det varit en intressant debatt i Dagen om skapelse och evolution. Det började med Pekka Mellergårds recension av boken Evolutionens Gud av Francis Collins. Diskussionen handlar om ifall Gud har skapat världen genom miljontals år av gradvis utveckling (teistisk evolution) eller om han har gjort det genom att skapa en färdig värld på kort tid (omedelbar skapelse).

För teistisk evolution talar i debatten Magnus Björk (i två artiklar 1,2), Anders Piltz och Pernilla Eklund. För omedelbar skapelse (även kallad kreationism) argumenterar Anders Gärdeborn, Tomas Dixon och Henrik Åström. Det är välskrivna och intressanta artiklar från båda sidorna. Dessutom finns det många blogginlägg som är länkade till artiklarna.

Som bibeltroende kristna är vi överens om att Gud har skapat världen. Vi är också överens om att människan är skapad till Guds avbild och har en särställning i skapelsen. Detta är det viktigaste. Frågan om hur det gick till när Gud skapade är förvisso en mindre viktig fråga. Men den är inte oviktig. Själv tror jag att Gud skapade världen och människan genom en följd av skapelsehandlingar för inte särskilt lång tid sedan. Jag är alltså en förespråkare för omedelbar skapelse. Här följer några av mina skäl för detta.

1. För det första är evolutionsteorin just en teori. Den är en modell för att förklara de vetenskapliga observationer man gör i naturen. De flesta betraktar den som sanning. Den får i princip inte ifågasättas. Men evolutionsteorin har sina brister. Man kan förklara samma naturvetenskapliga observationer utifrån tron på en omedelbar skapelse och en världsomfattande översvämningskatastrof. Jag är inte naturvetare och ger mig inte in i den sidan av debatten. Det har andra gjort. För den som är intresserad av denna sida av saken rekommenderar jag Anders Gärdeborns bok Intelligent skapelsetro som inom kort kommer ut i en ny reviderad och utökad upplaga.

2. För det andra anser jag att teistisk evolution får problem när det gäller människans skapelse. Bibelns berättelse förutsätter nämligen att Adam och Eva är historiska personer och att hela människorsläktet har ett gemensamt ursprung. "Av en enda människa har han skapat alla folk", säger Paulus i sin predikan i Aten (Apg 17:26). Dessutom ställs räddningen genom Jesus i direkt relation till Adams fall (se Rom 5:12-19). Paulus skriver "Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga" (Rom 5:19) och "Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus" (1 Kor 15:21-22). Frälsningen kan inte förstås utan fallet. Det talar för att skapelseberättelsen om Adam och Eva ska förstås som en historisk berättelse. Man kan förstås tänka sig att Gud går in under utvecklingens gång och skapar Adam och Eva som de första människorna utifrån ett par "apmänniskor", men det blir också problematiskt eftersom det förutsätter att död fanns på jorden före syndafallet.

3. Det leder oss fram till det som jag tycker är det största problemet med teistisk evolution, nämligen att evolutionen som skapelsemetod inte stämmer med Guds karaktär. Skulle en allsmäktig och god Gud använda en metod som förutsätter årmiljoner av kamp, konkurrens, den starkastes överlevnad på den svagares bekostnad, död och lidande? Bibeln berättar att "Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott" (1 Mos 1:31). Kan man verkligen säga det om den värld som skapats genom evolutionen? Det tror inte jag. Jag tror att Gud skapade en perfekt värld utan lidande och död, utan förgänglighet och förfall. Det är den världen som ska upprättas en gång i framtiden. Om döden inte är något främmande som kom in i skapelsen genom synden, utan något som fanns med i skapelsen från början blir berättelsen en helt annan.

När jag blev kristen trodde jag att Gud hade skapat världen genom evolutionen. När jag efter någon tid förstod att evolutionsteorin inte är bevisad, utan har vissa brister och svagheter ändrade jag mig. Jag började istället tro på omedelbar skapelse. Det gör jag fortfarande. Vad tror du om detta?

15 kommentarer:

 1. En som skriver mycket om skapelse och evolution på sin sida (www.gluefox.com) är Krister Renard. Vad jag har förstått tror han att skapelsen är gammal, men han vänder sig dock mot evolutionen. Personligen tycker jag att mycket han skriver inom detta ämne verkar vettigt.

  Han var bl a och föreläste på Linköpings universitet, en föreläsning som drog på sig stort medialt intresse och där tom. universitetets rektor gick ut och varnade studenterna för att gå och lyssna. Han inledde där med att säga något i stil med: Frågan är inte huruvida ID ska ses som en vetenskaplig teori eller ej. Frågan är om det är sant.
  Intressant tankeväckare.
  //Johan

  SvaraRadera
 2. Skapelse/evolution är en oerh... Läs merört intressant fråga. Vill säga att i vetenskapliga termer är en teori den högsta sannoliksgrad man kan komma med. Att säga att något "bara" är en teori är inte så bara det är det bästa som vetenskapen kan frambringa.

  Man kan konstatera att evolutionen många gånger inte behandlas som andra teorier. Där den som kommer med kritik tystas ner eller förlöjligas, istället för att bemöta personens argument sakligt. Evolutionsteorin används som skäl för att förneka att det finns en skapare och motiverar ateism och avkristning på ett ohederligt sätt.

  Jag har läst en del men kan ändå inte säga att jag har en tydlig åsikt i frågan. Men jag tror att Gud har skapat världen och att det skett någon form av utveckling under lång tid. exakt hur man ska tolka syndafallet, och om Adam och Eva var historiska personen funderar jag fortfarande på.

  SvaraRadera
 3. ID kan enligt renard aldrig bli en strikt naturvetenskaplig teori då yttre faktorer som Designers är bortdefinerade. Man förenklar ju världen och sätter upp modeller för att man ska kunna studera den. Och det funkar ofta bra. Men om verkligheten är ibland mer komplex än de modeller som kan ställa upp.

  SvaraRadera
 4. Jag har varit kreationist, men är numera tveksam dels till om kreationismen kan hantera vetenskapen på ett vettigt sätt, och dels till kreationismen sätt att tolka Bibeln. Bibelns berättelser är inte vetenskaplig litteratur, den är inte till för att ge korrekt historisk information utan för att förändra våra liv. Kreationister tycker jag måste tolka Bibeln på ett sätt som inte gör rättvisa åt berättelsernas karaktär, och därmed inte är tillräckligt bibel-respekterande. Exempelvis måste man bortse från det faktum att det finns två skapelseberättelser i 1 Mos 1-3 som motsäger varandra bla när det gäller ordningen i vilket allt skapas.

  Därför bejakar jag i stort evolutionsteorin, även om jag erkänner en del av dom problem du pekar på. Jag får kanske inte ihop det i detalj, men dels är jag skeptisk till vissa inslag i bibeltexterna (jag tror inte Gud har skrivit Bibeln, utan människor), och dels tycker jag att texterna i stora stycken bör tolkas som en metafor som beskriver Guds skapelseintention och skapelsehandlingar över lång tid, samtidigt som destruktiva krafter tidigt fanns närvarande i skapelsen (ormen finns ju tex innan "fallet").

  Jag har samtidigt ju mer jag läst om människans utveckling utifrån ett evolutionärt perspektiv fått anledning att uppvärdera skapelseberättelserna. Tex är det intressant att mskn beskrivs som vegan/fruktätare, och att civilisationen (hierarki mellan könen, städer mm) inte beskrivs som en del av Guds skapelseverk.
  /Jonas Lundström

  SvaraRadera
 5. @Jonas Lundström,
  Efter att ha läst Evolutionens gud och flera sådana TE-produkter märkte jag att man hela tiden börjar i vetenskapen och därifrån börjar se på det Bibeln säger. Jag tycker mig ha all anledning att göra motsatt rörelse: jag tittar utifrån bibeln till vetenskapen. Vetenskapens uttalanden som ju ändrar sig titt som tätt historiskt sätt behöver vara i enlighet med det Bibeln säger, men det gör inte evolutionens huvudspår om än så varmt försvarade av fina troende som Collins och andra.

  Jag har ganska nyligen lagt ut ett sextal frågor på min egen blogg om detta men har inte fått in en endaste reaktion som innehöll svar på mina frågor...

  I övrigt är jag förvånad att du liksom så många andra troende har fått den konstiga tron som om Bibeln när den berättar saker inte skulle innehålla sanning om saker som angår skapelsen och naturliga fenomen om än inte formulerat på ett vetenskapligt sätt (förresten var glad för det!! Vetenskapligt enligt år 100, 1500, 1900, 2100?)
  Hur skulle du bedöma var gränsen går för det som är sant och det som inte är sant? Det är en farlig väg att gå, Jonas.

  Jag kan heller inte förklara allt som Bibeln säger men hellre än att implicit påstå att en del skulle vara osant, föredrar jag att tro det Bibeln säger, speciellt när jag nu tänker på att ingen verkar kunna besvara mina frågor....

  SvaraRadera
 6. Alltså, det här börjar bli läskigt Jonas. Jag har läst på din blogg i snart ett år och vi har samma åsikter om precis allting. Jag tror precis som du i den här frågan (och alla andra frågor).

  SvaraRadera
 7. Theodor. Jag förstår hur du känner och har själv trott som du, och kan leva mig i din oro. Dock;

  -Jag eftersträvar att skrifternas story ska vara den övergripande tolkningsramen, gentemot vilken andra auktoriteter (även "vetenskap") får stå tillbaka.

  -Skrifterna betraktar jag, rätt tolkade, som "sanna". Däremot tar jag avstånd från ofelbarhetsdogmen och tror att skriften är skriven av människor i konkreta historiska situationer, och inte av Gud. Skriften är inte en samling tidlösa sanningar. Detta tycker jag också i stort är skrifternas eget vittnesbörd. Påståendet "Bibeln är Guds ord", som många "bibeltroende" hänger upp det mesta på, är ju också utombibliskt. Som jag ser det innehåller också skrifterna en rad interna motsägelser, vilket gör att man ofta måste välja vad man betonar (jfr tex ordning i vilken saker skapas mellan den första (1:1-2:4) och den andra (2:4b-) skapelseberättelsen. Det är därför omöjligt att i praktiken "tro på allt Bibeln säger" eller liknande. Även dom mest fundamentalistiska fundamentalisterna väljer saker i Bibeln att betona, vad dom tillämpa, ogilla eller strunta i.

  -För mig är skrifterna primärt en story som bör försöka leva i och utifrån och som bör förvandla våra liv, inte en informationsbank. Vidare är för mig berättelserna om Jesus centrum i den bibliska uppenbarelsen.
  /Jonas L

  SvaraRadera
 8. Jonas L!
  Jag förstår tror jag ditt resonemang, men om du i princip har blivit en TE-troende - du säger ju bejaka evolutionsteorin i stort - försök då gärna svara på mina frågor!
  Annars tycker jag att du gör det rätt enkelt för dig och då finns det väl heller ingen anledning att syssla med att svara på dessa ämnen, eller hur?

  SvaraRadera
 9. Jag försökte verkligen svara på dina synpunkter i kommentaren. Din blogg har jag inte kollat på. Har du fler invändningar kan du väl framföra dom här så ska jag försöka svara, det känns konstigt att flytta diskussionen till din blogg.
  /
  jonas l

  SvaraRadera
 10. Jonas,
  Du får gärna läsa där och svara här. Det har ingen betydelse!

  SvaraRadera
 11. Öh, nu är det här diskussionen är, så du får ta upp det som är relevant här om du vill delta här tycker jag. Eller är det viktigaste kanske att folk läser din blogg?

  SvaraRadera
 12. Det var väl ett fånigt svar Jonas. Jag tackar för mig...

  SvaraRadera
 13. Tack Johan för länken till Krister Renards hemsida. Där fanns mycket intressant.

  Jonas Lundström. Att du och jag står långt ifrån varandra när det gäller bibelsyn är redan ett känt faktum.
  Jag håller förstås med dig om att Bibeln är skriven av människor. Men jag tror också att Gud inspirerade författarna så att de skrev Hans ord. Jag tror att Bibeln är både människors ord och Guds ord. Men allt måste läsas i sitt sammanhang och förstås på rätt sätt så gott det nu går. Man måste också förstå att uppenbarelsen är proggresiv och att Jesus är Bibelns centrum och tolkningsnyckel.
  Att påstå att de två skapelseberättelserna i 1 Mos motsäger varandra tycker jag är att idiotförklara författaren (eller den som sammanställde 1 Mos). Första kapitlet ger ordningen medan andra kapitlet zoomar in människans skapelse och ger mer detaljer om den. De handlar om olika saker och därför kompletterar de varandra och säger inte emot varandra. För övrigt anser jag att hela 1 Mos har karaktären av historisk berättelse och bör läsas som sådan.

  Theodor. Tack för dina kommentarer. Kul att du deltar i samtalet. Jag läste dina frågor och det blir intressant att se om någon försöker svara. Jag håller med dig när det gäller att Bibeln är sann även när den uttalar sig om världen eller historien.

  Micael (helapingsten). Intressant och roligt att vi tänker så lika! Men vi hittar nog något område där vi inte är överens så småningom.

  SvaraRadera
 14. Jag kan hålla med om att det vore en idiotförklaring, förutsatt att;

  a. man tror att Gud står bakom varje detalj i texten ("verbalinspiration")

  b. man tror att texternas syfte är att ge exakt information

  Men jag tror ju inte så, och jag betvivlar att redaktören/redaktörerna trodde så. Det är troligare att man sammanfogade olika traditioner som man visste delvis avvek från varandra, ungefär som med dom fyra evangelierna mm... Det är rimligt att tänka att redaktören insåg tex att texten spretar när den beskriver att ett (6:20) eller sju (7:2) par av varje art ska med i arken, men att detta inte var ett problem. Det blir endast ett problem för den som förutsätter a och b ovan.

  Sen håller jag inte med om att vi står så långt ifrån varandra. Vi tycker båda det är viktigt med en djup respekt för texterna. Jag tycker man respekterar texterna bättre genom att bejaka mångfalden än genom att harmonisera dom, och framför allt tycker jag att ett viktigare sätt att visa respekt för skapelseberättelserna är att tex vara vegetarian, vara trogen mot sin livspartner, leva ut en tydlig kritik mot städer eller i praktiken bejaka att vi är jordiska varelser, än att dissa evolutionsläran.

  /Jonas L

  SvaraRadera
 15. Hela det här inlägget känns som en argumentation för att Gud inte finns. Var det menat på det sättet?

  SvaraRadera