torsdag 29 mars 2012

Saliga de som förföljs

Ett av de mest förvånade Jesusorden finner vi i Matt 5:10: "Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket." 

Hur kan det vara saligt och välsignat att bli förföljd? Det är väl ingenting man längtar efter precis. För att verkligen visa att han menar allvar följer Jesus upp denna sista saligprisning med att säga det en gång till ännu tydligare:

"Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid" (Matt 5:11-12).

Jag har inte upplevt så mycket förföljelse. Jag vill helst vara omtyckt och älskad av alla. Det är väl ganska naturligt och mänskligt i och för sig, men det kan vara farligt också. Det kan leda till att jag håller tyst när jag borde tala, eller kompromissar när jag borde stå fast. Är det brist på radikalitet som gör att att jag inte blir förföljd?

Jesus verkar i alla fall vilja förbereda sina lärjungar på motstånd och förföljelse. I Matt 10 talar han mycket om detta och säger bland annat: "Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull" (Matt 10:22). Det känns ju inte så bra att höra det, men det ger ändå en viss tröst när det väl händer och man möter hat för Jesus skull. Det är bra att vara beredd. Han fortsätter lite senare med de utmanande orden. "Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen" (Matt 10:32-33). Det är ord och inga visor och visar på vikten av att bekänna sin tro på Jesus när frågan kommer. 

Att lärjungarna ska bli "hatade av alla", bör man väl uppfatta som hyperbol (retorisk överdrift) och tolka som "de flesta" eller "många". Han kan knappast mena varje enskild individ som existerar. Den första församlingen i Jerusalem mötte ju också hat och förföljelse från många (särskilt från de religiösa och politiska ledarna), samtidigt som de "var omtyckta av hela folket" (Apg 2:47). Så det kan allt vara lite dubbelt. I Joh 15:18 säger Jesus: "Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er." Det lilla ordet "om" visar att det inte är givet att en lärjunge eller en kristen gemenskap alltid möter hat från det omgivande samhället. Vi ska dock förbereda oss på att bli förföljda och hatade. Det hör liksom till och är tydligen det normala. Paulus berömmer Timotheos för att han också följt honom när det gäller att utstå förföljelse och konstaterar sedan: "Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas" (2 Tim 3:12). 

Så är det tydligen och när det sker är vi saliga och välsignade och kan vara lite extra glada. Tänk på det nästa gång det händer. Jag behöver i alla fall tänka lite mer på detta den här veckan när vi har Jesus lidande i centrum. 

Många kristna i världen lider under mycket svåra förföljelser. Om du vill stödja dem kan du ge ett bidrag till Barnabasfonden som drivs av Ljus i Öster. Din gåva behövs och gör nytta! Jag har skrivit om Barnabasfonden här

"Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp" (Hebr 13:3).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar