torsdag 22 mars 2012

Stöd Barnabasfonden

Missionsorganisationen Ljus i Öster har startat Barnabasfonden för att stödja förföljda kristna. Barnabasbloggen måste givetvis göra lite reklam för Barnabasfonden. 

"Vi har startat Barnabasfonden för att hjälpa våra syskon i drabbade områden. Genom den kan vi ge stöd till förföljda och deras familjer. Nationella ledare avgör i vilken situation man måste gå in med stöd. Då kan det handla om att en församlings existens hotas eller att personer kan bli helt ruinerade", förklarar missionsföreståndare Hans Lindstrand i organisationens tidning (Ljus i Öster, mars 2012, blogginlägget grundar sig på artikeln i tidningen).Barnabasfonden stöder:
  • Akut hjälp till kristna som drabbats av förföljelse
  • Rådgivning och juridisk hjälp
  • Utbildning av pastorer, ledare och lekmän i MR-frågor med fokus på religionsfrihet
Ljus i Öster ser ett snabbt växande behov av att ge stöd till kristna som drabbats av förföljelse. I flera av de områden där man arbetar råder stor brist på religionsfrihet och möjligheterna att uttrycka in tro är starkt begränsade. Människor döms till straff av olika slag på grund av att man är kristen. Fängelsestraff är relativt vanligt, men vi ser även en ökande trend av höga bötesbelopp. För dem som utsätts för detta kan det innebära ekonomisk katastrof. I första hand ger Barnabasfonden stöd till situationer i Centralasien, Kaukasien och Kina.

Förutom att ge praktiskt och ekonomiskt stöd ska Barnabasfonden också kunna ge juridisk hjälp och rådgivning samt vara med och utbilda nyckelpersoner i frågor om religionsfrihet och mänskliga rättigheter. 

"Det finns ett stort behov av att utbilda kristna nyckelpersoner i de konventioner som gäller för mänskliga rättigheter. I fokus ligger naturligtvis frågan om religionsfriheten. Många kristna i de områden vi arbetar i känner inte till vilka konventioner deras land undertecknat och vilka rättigheter de har, åtminstone på papperet", säger Hans Lindstrand och fortsätter: "Vi har valt namnet Barnabasfonden eftersom Barnabas omnämns som 'Tröstens son'. Barnabas hade en förmåga att se människor där andra inte gjorde det. Han såg dem med Guds ögon och upprättade dem. Det var också Barnabas som vågade ta Paulus till sig efter hans omvändelse."

Religionsfriheten har kommit i skymundan trots att det är en av rättigheterna i FN:s förklaring av de grundläggande mänskliga rättigheterna. I praktiken innebär religionsfriheten följande:
  1. Rätt att få ha en tro.
  2. Rätt att få uttrycka sin tro.
  3. Rätt att få propagera för sin tro.
  4. Rätt att få byta tro.
På många sätt begränsas de grundläggande rättigheterna för såväl enskilda kristna som församlingar i de områden där Ljus i Öster arbetar. Men det är inte bara kristna som drabbas. I Centralasien är till exempel många fler muslimer än kristna fängslade för sin tro. 

Du kan stödja Barnabasfonden genom att sätta in en gåva på Ljus i Östers plusgiro 900362-5 eller bankgiro 900-3625. Märk gåvan med Barnabasfonden. Om du vill bli en månatlig understödjare av fonden kan du kontakta Ljus i Öster på telefon 08-564 840 40 eller maila till info@ljusioster.se. Ditt stöd behövs!

Några artiklar som anknyter till ämnet religionsfrihet och förföljelse: 1, 2, 3, 4.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar