söndag 28 april 2013

Jesus och kyrkan

Jag tror att Nya testamentet ger oss vägledning för hur församlingar ska byggas och fungera i alla tider. Det finns inte en färdig modell som gäller för alla tider, men det finns viktiga bibliska principer som alltid är giltiga.

När man söker de bibliska principerna för församlingen är det självklart att man läser om de första församlingarna i Apostlagärningarna. Jag är övertygad om att ett av syftena med Apostlagärningarna är att lära oss om församlingens liv, uppdrag och funktion. Apostlagärningarna är en viktig bok, men det är inte där vi ska börja.

Nej, när vi ska förstå Guds tanke med kyrkan måste vi börja med Jesus. Det är nämligen Jesus som är själva urmodellen, mönsterbilden, för församlingen. Det är genom att se på Jesus som vi kan förstå kyrkans kallelse och uppdrag i världen.

När Jesus möter sina lärjungar bakom stängda dörrar efter sin uppståndelse på påskdagen, säger han till dem: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er" (Joh 20:21). Det är den sändning som kyrkan står i än idag. Kyrkan är sänd till världen med samma uppdrag som Jesus.

Vad innebär detta? Låt oss läsa några texter där Jesus beskriver sitt uppdrag:

"Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom." (Joh 3:17)

"Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och att förkunna ett nådens år från Herren." (Luk 4:18-19)

"Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det." (Luk 19:10)

"Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." (Matt 9:12-13)

Några slutsatser av detta bör vara: Liksom Jesus hade ett speciellt hjärta för de fattiga, förtryckta, sjuka, svaga, utsatta, föraktade, bör kyrkan ha ett speciellt fokus på dem som är mest utsatta. Evangeliet är fortfarande ett glädjebud till de fattiga. Liksom Jesus inte kom för att döma världen, är det inte heller kyrkans uppgift att döma världen och dem som lever i den, utan att komma med ett budskap om räddning och upprättelse. "De utomstående är det väl inte min sak att döma? Själva dömer ni ju bara inom er egen krets. De utomstående skall Gud döma", skriver Paulus i 1 Kor 5:12-13. Kyrkans uppdrag är att söka efter det som var förlorat och rädda det.

Man kan också tänka på detta att församlingen är Kristi kropp. Det innebär framför allt tre olika saker:

1. Kristus är huvudet för kroppen. Det är han som är källan till församlingens liv och det är han som leder den; "...honom som är huvud över allting, gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp..." (Ef 1:22-23).

2. De troende är kroppsdelar i kroppen och har olika uppgifter. "Ty liksom vi har en enda kropp men många kroppsdelar alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi kroppsdelar som är till för varandra. Vi har olika gåvor..." (Rom 12:4-6)

3. Kyrkan är Kristi händer och fötter på jorden. Församlingens uppdrag är att göra Gud synlig genom sitt sätt att leva. På ett sätt kan man säga att församlingen är en fortsättning på inkarnationen. Ordet blev kött (Gud blev människa) genom Jesus Kristus (Joh 1:14) och det är naturligtvis en helt unik händelse. Men det är också sant att Guds tanke är att Ordet ska bli kött i varje kristen församling och att Guds liv och kärlek ska bli synlig och konkret genom den kristna gemenskapen. Den här parallellen ser man tydligt när man jämför Joh 1:18 och 1 Joh 4:12 med varandra. Båda verserna handlar om hur Gud blir synlig för människorna.

"Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss."

"Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss."

Jesus blev sänd till jorden för att göra Gud synlig för människorna. Kyrkan står i samma sändning. Vårt missionsuppdrag är att göra Gud synlig. Vårt uppdrag är att vara Kristi kropp. Det är därför vi måste börja med Jesus när vi söker den nytestamentliga modellen för församlingen.

3 kommentarer:

 1. Den fullhet som omtalas i sista bibelcitatet är den fullhet som församlingen och enskilda kristna i församlingen ska bära vittne om. Den bästa och mest bibeltrogna undervisning jag läst om församlingen har Jan-Egil Hafsahl skrivit och heter: Menigheten, Kristi hemmelighet, en stuådiebok. Den är på norska men skillanderna i språk är ju överkomliga. En tillämpning på hur ett sådant församlingsliv kan utformas finns beskrivet i en kort artikel av hans son Mikael Hafsahl i en artikel som jag länkar in nedan. Guds välsignelse
  http://pilgrimsfolket.no/?p=955

  SvaraRadera
 2. Hittade denna lista med böcker om anabaptismen: http://thecommonlife.com.au/c/book-shelf-menu/

  The Secret of the Strenght som man kan ladda ner är nog en av de bästa böcker jag läst om anabaptismen.

  Mvh
  Mats Rydin

  SvaraRadera
 3. Gillar tonen och tråden om församlingen som en organism och inte en organisation. Om impulserna ska nå fram från huvudet till de övriga delarna av kroppen vill det ju till att det finns livsgemenskap. Ofta tror jag problematiken i att ett kristet sammanhang ibland förlorar fokus på vad som egentligen är uppdraget bottnar i att ”styrningen” har glidit över från att vara organisk till att bli organisatorisk.

  Också verkligen glad över det tydliga avstampet i de ”bibliska principerna” och ”den nytestamentliga modellen” när du resonerar om församlingen. Att det endast är i Jesus, och i de jesustroendes gemenskap och ”verksamhet” (jag hittar i hastigheten inget bättre ord) speglad i Apostlagärningarna och beskriven i breven, vi hittar de grundläggande principerna för församlingen.

  Som jag ser det är detta tyvärr inte en självklarhet idag, då man kan se många influenser i synen på, och hanterandet av, församlingen från både gamla och nya håll som inte håller sig inom Nya Testamentets ramar. Inte desto mindre tror jag att just orden ”vad står det skrivet?” är de som kommer att hjälpa oss såväl i orienteringen in i framtiden som att damma av begreppet väckelsekristendom.

  Krister

  SvaraRadera