söndag 24 november 2013

Nya sätt att vara kyrka

"Vintern är på väg", skriver Joel Halldorf i en intressant ledare om frikyrkornas framtid i tidningen Sändaren. Han menar att kristenheten i Sverige är i fritt fall och att framtidsutsikterna är mycket dystra. Vi måste inse det allvarliga i situationen, hålla trons låga brinnande även om vi blir färre och göra oss redo att övervintra tills våren kommer. Samtidigt får vi inte glömma vår primära uppgift att ge Guds ord till människor, eller som Joel skriver: "ge livets bröd till hungriga människor".

Jag håller med Joel Halldorf om att vi måste inse allvaret i vår situation och att kyrkans primära uppgift är att förkunna evangeliet i ord och handling för hela skapelsen. Men för mig handlar det inte bara om att övervintra, utan om att se till att våren kommer. Det gör vi genom att bygga församlingar som kan nå nya människor och växa även under en andlig vinter. Det är sådana församlingar som kan bidra till att våren kommer. Men för att det ska ske behövs stora förändringar. Det handlar inte om att tron eller budskapet ska förändras, utan om radikala förändringar i församlingarnas sätt att fungera och arbeta. Det handlar om nya sätt att vara kyrka. Och det finns redan vårtecken.

Jag ser många nya kreativa sätt att vara kyrka, framför allt i de församlingar som planterats under de senaste trettio åren. Men tyvärr sitter svensk kristenhet ganska fast i traditionella strukturer och former och därför behöver vi impulser utifrån som hjälper oss att tänka nytt och experimentera. Jag är övertygad om att framtidens kyrka kommer att vara mycket mångfacetterad när det gäller former och strukturer och att våra samfund måste skapa utrymme för församlingar av olika slag om de ska överleva och växa. Detta illustreras på ett mycket tydligt sätt i Pingströrelsens brottning med frågan om dop och medlemskap där olika församlingar hanterar frågan på olika sätt, och där nyplanterade församlingar skapar helt nya organisationsmodeller (se exemplet Tjugofyrakyrkan i Dagens artikel).

Idag ser jag flera internationella rörelser som befruktar den svenska kristenheten på ett positivt sätt och här vill jag peka på några av dem. En av de mest spännande är husförsamlingsrörelsen, som nu börjar synas i Sverige på allvar. "Enkla församlingar sprider sig i Sverige" skriver tidningen Dagen om detta. Flera av de svenska frikyrkosamfunden skapar utrymme för denna typ av församlingar och jag tror att vi kommer att få se mer av detta under de kommande åren.

Jag tror på det hela taget att vi måste vara beredda på en mycket större variation av lokala uttryck och församlingsmodeller. Samfunden är kloka om de öppnar för nya strukturer och modeller och inte förväntar sig att alla församlingar ska organiseras på samma sätt. Inom den mycket spännande brittiska rörelsen Fresh Expressions talar man om en "mixed economy of Church" och syftar på att det är en stor blandning av församligstyper som behövs i framtidens kyrka. Den anglikanske biskopen Graham Cray är en av Fresh Expressions främsta ledare och han introducerar deras strategi för församlingsplantering på ett intressant sätt. Han skriver bland annat:

"It is a way of describing the planting of new congregations or churches which are different in ethos and style from the church which planted them; because they are designed to reach a different group of people than those already attending the original church. There is no single model to copy but a wide variety of approaches for a wide variety of contexts and constituencies. The emphasis is on planting something which is appropriate to its context, rather than cloning something which works elsewhere."

Ett annat vårtecken i Guds rike är den växande skaran av kristna kommuniteter och boendegemenskaper. Dessa ser sig oftast inte som egna församlingar, utan som en del av den lokala församlingen. De inspireras ofta av den internationella rörelse som kallas New Monasticism.

Dessa rörelser pekar på nya sätt att vara kyrka och det ger mig hopp om att vi ska få se en andlig vår i Sverige. Själv ska jag nu läsa den nyutkomna boken Church for Every Context, skriven av Michael Moynagh. Den är en introduktion (490 sidor) till Fresh Expressions teologi och praktik. Den verkar mycket intressant. Jag återkommer när jag har läst den.

Jag vill också tipsa om mitt tidigare inlägg "Tre olika sätt att bygga församling".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar