tisdag 31 december 2013

Mina teman för 2014

Så här på nyårsafton är det dags att se framåt. Det var längesedan jag skrev något här, men nu är det dags för några tankar inför 2014. Vad kan man förvänta sig av det nya året? Mina personliga mål för 2014 tänker jag inte dela med mig av här på bloggen, men jag vill skriva något om det som jag tror kommer att bli fyra av mina viktigaste teman under året.

Bibeln och bönen
Jag börjar med det som är mest grundläggande. Under de två närmaste åren kommer Alliansmissionen att satsa på att återerövra bibelbruk och böneliv. Vi behöver komma tillbaka till källorna. Alliansmissionens folk håller Bibeln högt, men vi är dåliga på att läsa den. Det vill vi ändra på. Också vi som står i ledarfunktioner måste inse att allt bygger på att vi lever i Bibeln och bönen. Vi bör som apostlarna "ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst" (Apg 6:4). På Alliansmissionens hemsida kan man ladda ner materialet Vägen in i Bibeln och bönen. Det ger tips och resurser för församlingar och enskilda. Detta kommer att bli en av mina huvudbetoningar under 2014 och jag hoppas att det även ska förnya min personliga vandring med Gud i bönen och Ordet.

Det verkar för övrigt som att 2014 blir något av Bibelns år i Hollywood då det är flera filmer på gång med bibliska teman. Läs mer om det i The Telegraph. Filmer är ett bra sätt att göra Bibelns berättelser kända och jag hoppas att filmerna blir bra och trogna mot texterna.

Nya sätt att vara kyrka
Naturligtvis kommer jag att jobba mycket med församlingsplantering även under 2014. Det är ju min huvuduppgift just nu. Men det som blir den speciella betoningen under året är att det behövs nya sätt att vara kyrka. Det handlar inte bara om att vi behöver fler församlingar i Sverige, utan om att vi behöver nya typer av församlingar som fungerar och växer i nya sammanhang. Både nya och gamla församlingar behöver utforska nya sätt att vara kyrka. Jag inspireras mycket av Fresh Expressions i England och där hoppas jag kunna lära mycket nytt under det kommande året.Under vårterminen är jag med och arrangerar två konferenser som tar upp nya sätt att vara kyrka. Först och främst är det konferensen om Flerstämmig församling med Stuart och Sian Murray Williams i Jönköping den 22 februari. För det andra är det ett Pionjärdygn i Åkeredskyrkan i Göteborg den 3-4 maj. De två böcker jag varit med att ge ut på senare år är också viktiga verktyg för att utveckla nya sätt att vara kyrka och dem har jag alltid med mig till försäljning när jag är ute och reser. De är Flerstämmig församling och Radikalt lärjungaskap. Om du inte har läst dem tycker jag att du ska göra det.

Stefan Holmström skriver mycket intressant om detta ämne i en debattartikel i Dagen.

Fem ledargåvor i funktion
Ett tredje tema som jag tänker återkomma till under 2014 är vikten av de fem ledargåvor (ofta kallade tjänstegåvor) som Paulus nämner i Ef 4:11. Han skriver att Gud har gett församlingen apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Jag ser det som fem olika ledargåvor som alla behövs i kyrkan i vår tid. De behövs både i den lokala församlingen (även om alla fem inte alltid finns i varje församling) och i varje samfund och rörelse. Traditionellt har kyrkan ofta prioriterat och uppmuntrat ledare som är herdar och lärare. Jag tror att vi nu behöver släppa fram dem som är apostlar, profeter och evangelister. Det är de tjänsterna jag vill se mer av även i mitt arbete i Alliansmissionen. En ny bra bok som bland annat tar upp detta är Olof Edsingers Ledare i Guds rike.

Lärjungaträning med bergspredikan
Det är många som betonar vikten av lärjungaträning. Missionsbefallningen handlar ju om att göra lärjungar (Matt 28:19) och då är det också naturligt att lärjungaträning är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med mission och församlingsplantering. Men jag tycker att det ofta är otydligt vad man menar med lärjungaskap och hur lärjungaträning fungerar i praktiken. Att vara lärjunge handlar om att följa Jesus och jag tror att bergspredikan i Matt 5-7 är en bra utgångspunkt för att beskriva vad lärjungaskap är. Där finns i stort sett hela bredden. Jag har jobbat med lärjungaträning i snart tjugo år på Mariannelunds folkhögskolas bibelkurser. Det är en sak att göra det i en skolmiljö där man har gått om tid, och en helt annan att göra det i en församlingsmiljö. Nu skulle jag vilja utveckla en modell för lärjungaträning som kan fungera i församlingsmiljön, och då vill jag använda bergspredikan som utgångspunkt. Jag tror att det finns ett stort behov av ett sådant material och därför blir det ett av mina teman under 2014. Vad tror du om det?

Jag har skrivit en hel del om bergspredikan här på bloggen (se här) och inspirationen att använda den som grund för undervisningen om lärjungaskap kommer mycket från anabaptismen. En annan bok jag har hjälpt till att översätta och alltid har med mig till försäljning är Ett frö av anabaptism.

Med denna spaning om vad som kommer att bli mina viktigaste teman under 2014 vill jag önska alla mina läsare ett riktigt gott nytt år. Om ett år vet vi hur det blev!

1 kommentar:

  1. Va bra teman. Låter mycket spännande. Ser fram emot att följa det du skriver.

    SvaraRadera