måndag 2 februari 2015

Skörden är mogen, men var finns arbetarna?

Nu har jag jobbat två och ett halvt år som pionjärkonsulent i Svenska Alliansmissionen. En av mina viktigaste uppgifter är att rekrytera församlingsplanterare. Det är en stor utmaning. "Skörden är stor, men arbetarna få", sa Jesus och det stämmer verkligen fortfarande. Jesus fortsatte med att säga: "Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd" (Luk 10:2). Jag ber varje dag om arbetare till skörden. Kl. 10.02 piper alarmet i min mobil för att påminna mig om det. Det är många runtom i världen som ber om arbetare varje dag kl. 10.02 (efter Lukas 10:2). Detta är mitt viktigaste böneämne. Svaret kommer långsamt. Några nya arbetare har jag sett komma under den här tiden, men det behövs många, många fler.

"Be och arbeta" heter det och jag måste även jobba för bönesvaret. Ett sätt att rekrytera pionjärer är att arrangera temadagar och konferenser. Ett sånt tillfälle är Pionjärdygnet, som vi arrangerar varje vår. Första gången var 2013 och då var vi i Stockholm. 2014 var vi i Göteborg. 2015 kommer vi att vara i Jönköping. Pionjärdygnet är från lördag lunch till söndag lunch och riktar sig både till dem som redan är med i våra pionjärteam och till dem som är intresserade av församlingsplantering och vill veta mer om vad det innebär.

Nästa Pionjärdygn är den 18-19 april och den här gången ska vi vara i min hemförsamling på Råslätt i Jönköping. Det känns extra roligt. Den här gången är temat: "Skörden är mogen". Vi vill peka på att det finns en andlig längtan i Sverige. Många människor är sökta av Gud. Många är som får utan herde. Det finns en andlig törst, men de flesta vet inte var man finner livets vatten. Därför behöver vi gå ut med budskapet om Jesus och plantera nya församlingar som når nya människor. Skörden är mogen, men var finns skördearbetarna? Läs mer om Pionjärdygn 2015. Information finns även på Facebook.

Här vill jag passa på att tipsa om två mycket bra artiklar som berör detta på lite olika sätt. David Wellstam skriver på sin blogg om hur man leder människor till tro i en postmodern och efterkristen kultur: Vägen till frälsning år 2015. I Christianity Today skriver Ed Stetzer om Five places to find your next Church Planter.

Skörden är stor, men arbetarna är få. Det behövs fler arbetare och du kan vara med. Dels behöver vi pionjärer med kallelse och gåva att plantera församlingar. Varje plantering behöver en teamledare. Det behövs även medarbetare, "vanliga" kristna som vill vara med och engagera sig i en ny församling. Alla kan inte vara pionjärer, men alla kan vara med och plantera en ny församling. Alliansmissionen vill sända nya team till många olika platser (Malmö, Gustavsberg, Hyltebruk, Göteborg, Jönköping m.fl.). Dessutom behöver vi fler medarbetare till platser där vi redan arbetar som Sickla, Kärrtorp, Båstad och Förslöv. Om du har ett hjärta för att nå nya människor och börjar ana att Gud kallar dig att vara med i en församlingsplantering. Eller om du redan vet att Gud har kallat dig och vet vart du ska. Då tycker jag att du ska komma till Pionjärdygn 2015 eller bara kontakta mig på Alliansmissionens expedition. Vi vill stötta dig, träna dig och hjälpa dig att förverkliga den vision som Herren har gett dig. I vissa fall kan vi till och med hjälpa till med ekonomiskt understöd. Vi ber om arbetare, kanske är du en del av bönesvaret.

 
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar