onsdag 11 februari 2015

Vad är en biblisk församling?

Det här inlägget publiceras även på Pionjärbloggen.

När vi planterade församlingen på Råslätt i början på 80-talet var vi väldigt fokuserade på att grunda en biblisk församling. Vi ville att vår församling skulle vara så lik mönsterbilden som möjligt och Apg 2:41-47 var en av våra viktigaste bibeltexter. Den här ambitionen var förstås inget unikt för oss. Frikyrkorörelser i alla tider har strävat efter att bygga församlingen efter Nya testamentets mönsterbild. Det är en vision och en ambition som jag fortfarande helt och fullt delar.

Men frågan är vad man menar när man talar om en biblisk församling. Handlar det om formerna eller om principerna? I gårdagens inlägg Församlingen genom tre linser, skrev jag att det handlar om principerna och idag tänker jag förklara vad jag menar med det.

Att församlingen ska vara biblisk betyder inte att vi måste göra allting på samma sätt som församlingen i NT eller att vi bara får göra det som den gjorde. När jag var ung hade jag kontakt med en församlingsrörelse i Danmark som hette Kristent Fellesskab. De hade sina rötter inom Open Brethren och var väldigt noga med att följa Bibeln i allting. Jag lärde mig en hel del gott från dem och deras ledare Poul Madsen. I sin iver att vara bibliska hade de inga anställda pastorer och inga kyrkobyggnader. De använde inte heller några instrument på sina gudstjänster och ingen körsång fick förekomma. De sjöng bara unisont och a capella med motiveringen att det inte nämns något om instrument eller körsång i Nya testamentets församlingsliv. På samma sätt var andra en gång i tiden emot både söndagsskola och ungdomsverksamhet med motiveringen att det var obibliskt att dela upp i olika åldersgrupper. Jag tror att man i alla dessa fall gjorde misstaget att blanda ihop form och princip.

  • Den bibliska principen är att församlingen måste samlas. Vilken typ av lokal man använder är en fråga om form och måste avgöras utifrån vad som är mest strategiskt i den rådande kulturen. En biblisk församling kan samlas i privata hem, offentliga lokaler, hyrda lokaler, eller den kan äga en egen möteslokal.
  • Den bibliska principen är att församlingen ska lovsjunga. Vilken typ av musik och vilka instrument man använder är form och måste anpassas till vad som är mest relevant och strategiskt i den kultur man vill nå.
  • Den bibliska principen är att församlingen ska undervisa och träna lärjungar. Hur man gör det och ifall man delar upp i olika språkgrupper eller åldersgrupper är form och måste avgöras utifrån vilket som fungerar bäst i den aktuella situationen.
  • Den bibliska principen är att församlingen behöver ett ledarteam. Hur det organiseras, vad ledarna kallas och ifall någon eventuellt får lön är form och kan se olika ut i olika församlingar.

Den här distinktionen mellan form och princip tror jag är mycket viktig. Den har hjälpt oss i Råslätts församlingsgemenskap att bygga en biblisk församling. Det vill vi nämligen fortfarande vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar