lördag 21 mars 2015

Bokpresentation: Middag med Jesus

I tisdags hade Rickard Cruz en artikel i Dagen med rubriken Nattvardens huvudplats: Hemmet. I artikeln argumenterar han för att Herrens måltid bör firas som en verklig måltid med riktig mat. Rickard har också skrivit en bok i samma ämne. Den har jag nu läst och här kommer min presentation.

Boken heter Middag med Jesus och är utgiven på förlaget XP Media. Bokens budskap finns tydligt förklarat redan på omslagets framsida: "Herrens måltid som en verklig måltid med riktig mat, överlåten gemenskap och obegränsad sprängkraft."

Per-Axel Sverker har skrivit ett av bokens två förord. Han skriver: "Teologen och pionjären Rickard Cruz har utrustat sig med god kunskap i Guds Ord och i aktuell teologi... Denna bok täcker på ett mycket förtjänstfullt sätt in en fräsch och utmanande nattvardsteologi med en medveten fokusering på Jesus Kristus som Frälsare och Herre." Jag kan inte annat än hålla med. Boken är både välskriven och utmanande.

Rickard Cruz har arbetat grundligt med den här boken och den innehåller både noggrann bibeltolkning och goda kunskaper i kyrkohistoria. Författaren har inte slarvat med detaljerna och referenserna är många. Jag uppskattar särskilt utläggningen av nattvardstexten i 1 Kor 11:17-34. Den är mitt i prick! Dessutom skriver han medryckande och kryddar texten med några berättande avsnitt.

Bokens huvudtanke är alltså att nattvarden bör firas som en del av en verklig måltid, där man förslagsvis inleder måltiden med att bryta brödet och avslutar den med att dela bägaren med vin. Författaren menar att Herrens måltid inte är tänkt att vara en symbolisk måltid i en gudstjänst på det sätt som den vanligen firas. Han påstår inte att det nödvändigtvis är fel att fira den så, men han uppmuntrar oss att fira Herrens måltid på det ursprungliga sättet och menar att det har stor betydelse för församlingens gemenskap. I boken behandlas nattvardsteologins stora frågor, som t.ex: På vilket sätt brödet och vinet är Jesus kropp och blod? Vem som får dela ut nattvarden och vem som får ta emot den? Svaren på frågorna är ibland oväntade. Rickard Cruz är inte rädd för att sticka ut hakan.

Rickard Cruz bor i Helsingborg och är grundare och teamledare för Helsingborgs husförsamlingsnätverk (en församlingsplantering inom EFK). Han är en av förgrundsgestalterna i den svenska husförsamlingsrörelsen och det som man brukar kalla enkel organisk kyrka. Den här boken är inte bara en bok om nattvarden, utan i högsta grad även en bok om ett alternativt sätt att tänka och bygga församling. I ett av bokens avslutande kapitel presenterar han sin syn på församlingen och den missionsstrategi från Lukas 10 som man jobbar efter i hans sammanhang. Det kapitlet gör boken extra viktig för alla som jobbar med församlingsplantering och mission i Sverige. Även om man inte jobbar på det sättet fullt ut, finns det mycket att lära. Den här boken rekommenderar jag varmt!

Man kan läsa mer av Rickard Cruz på hans blogg rickardcruz.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar