måndag 23 mars 2015

Paulusprogrammet - en ny distanskurs i församlingsplantering

Till hösten startar vi en ny utbildning. Den heter Paulusprogrammet och är en 1-årig distanskurs i församlingsplantering.

Namnet bygger på Paulus ord i 1 Kor 3:6, "Jag planterade, Apollos vattnade och Gud gav växten." Paulus planterade många församlingar. Han är den främste församlingsplanteraren i Nya testamentet och vi kan lära oss en hel del av honom. Därför har den här utbildningen fått sitt namn efter honom.

Paulusprogrammet är en 1-årig distanskurs i församlingsplantering. Kursen vänder sig till den som på ett eller annat sätt är intresserade av att plantera nya församlingar. Du kanske brottas med frågan om detta är din kallelse eller redan är på gång att plantera en ny församling.  Du kanske har en vision som du inte har börjat förverkliga än. Den här utbildningen är för dig.

Deltagarna träffas på Mullsjö folkhögskola vid fyra tillfällen under läsåret. Mellan träffarna läser man litteratur, skriver rapporter, gör fältstudier och samtalar via nätet. Den obligatoriska litteraturen omfattar ca 900 sidor och studietiden är beräknad till ca 5 timmar per vecka (12,5 %). Läsåret omfattar totalt 35 veckor.

Kurstider: 7/9 – 18/12 2015, 11/1- 28/5 2016

Träffarna på Mullsjö folkhögskola är den 5-6/10, 9-10/11, 18-19/1 och 11-12/4. Träffarna börjar på måndagen kl. 10.30 och slutar på tisdagens eftermiddag. Det betyder att man kan åka tåg från både Malmö och Stockholm på måndagsmorgonen och hinna tillbaka i god tid på tisdagskvällen.

Kursen tar upp en rad ämnen som är aktuella i en församlingsplantering. Bland rubrikerna finns Församlingsplanteringens ABC, Ledarskap i Guds rike, Församlingsplantering i Nya testamentet och idag, Naturlig församlingsplantering, Missionell kyrka, Olika församlingsmodeller.

Undervisningen är kostnadsfri. Deltagarna betalar för litteratur, mat och logi på Mullsjö folkhögskola och resor. Vi söker bidrag för att kunna subventionera priset.


Om du vill veta mer kan du kontakta Jonas Melin i SAM eller Peter Svanberg i Equmeniakyrkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar