måndag 27 april 2015

Jesus kommer tillbaka

På måndagskvällarna har vi bibelskola i vår församling. Den här terminen är det cirka femton deltagare och vi går igenom Markusevangeliet och Romarbrevet. Idag har jag undervisat om Mark 13 där Jesus talar om sin återkomst. Det blev ett intressant samtal och många frågor.

Jesus tal om den sista tiden finns återgivet i Matt 24, Mark 13 och Luk 21 och det är bra att läsa texterna parallellt. Lärjungarnas fråga i Matt 24:3 gör klart vad det handlar om: "Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?" Frågan handlar om två saker. Det handlar dels om när Jerusalems tempel ska brytas ner, vilket Jesus precis hade förutsagt (Matt 24:2) och dels om när Jesus ska komma tillbaka. I det efterföljande talet svarar Jesus på båda frågorna och svaren går in i varandra.

Det finns många olika tolkningar och uppfattningar om detaljerna runt Jesus återkomst och dem tänker jag inte gå in på just nu. En sak är dock helt klar: Jesus ska komma tillbaka. "Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken, från jordens gräns till himlens gräns", säger Jesus i Mark 13:26-27. När Jesus har farit upp till himlen efter sin uppståndelse säger änglarna: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11). I den apostoliska trosbekännelsen bekänner vi att Jesus "steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda." Jesus ska komma från himlen och han ska komma synligt.

När vi talar om kristen tro idag är det lätt att tappa bort framtidshoppet. Men om vi inte talar om att Jesus ska komma tillbaka för att upprätta allt och ge oss en ny jord, så predikar vi inte hela evangeliet. När Paulus sammanfattar evangeliet i 1 Kor 15 finns även Jesus återkomst med (1 Kor 15:1-28).

Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka, men vi vet att han kommer snart. Jag tror att varje generation kristna ska leva som att den är den sista generationen, vara beredda på att Jesus kommer och samtidigt ödmjukt inse att det kan dröja ett tag till. "Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne", sa Jesus i Mark 13:33.

Jag tror att vi behöver tala mer om att Jesus ska komma tillbaka. Det blev jag påmind om idag på bibelskolan. Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar