torsdag 30 april 2015

Finns det några tecken i tiden?

De senaste dagarna har jag skrivit om att Jesus kommer tillbaka och att han kommer snart. Idag tänker jag skriva något om tidstecken. Frågan är alltså: Finns det några tecken på att Herrens ankomst är nära?

När man vill svara på den frågan är det naturligt att ta sin utgångspunkt i Jesus tal i Matt 24 och parallellerna i Mark 13 och Luk 21. Lärjungarna frågade Jesus: "Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?" (Matt 24:3). Deras fråga handlar om två saker. Det handlar dels om när Jerusalems tempel ska brytas ner, vilket Jesus precis hade förutsagt (Matt 24:2) och dels om när Jesus ska komma tillbaka. I det efterföljande talet svarar Jesus på båda frågorna och svaren går in i varandra på ett komplicerat sätt. Om det finns något tecken på att hans återkomst är nära borde det finnas i de här texterna. Jag kan urskilja tre saker som jag tror är tidstecken.

Det är viktigt att notera att Jesus börjar sitt svar med att räkna upp vad som inte är tidstecken. "Se upp så att ingen bedrar er", säger han och så talar han om falska profeter och messiasgestalter, krig och krigsrykten, jordbävningar och hungersnöd och säger: "Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet" (Matt 24:6). Det är bara "början på födslovärkarna" säger han, och lägger till att det också blir förföljelser och lidanden (Matt 24:8-9). Alla sakerna som nämns i verserna 4-13 är sådant som kännetecknar hela kyrkans historia och de är inte tecken på att Jesus återkomst står för dörren. Det första tecknet kommer istället i vers 14.

 • I Matt 24:14 säger Jesus: "Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma." Det främsta och tydligaste tidstecknet är att evangeliet ska predikas för alla folk innan Jesus kommer tillbaka. Vi kan förstås inte veta precis när det har skett och när Gud anser att alla folk har fått höra budskapet, men vi förstår att vi är ganska nära nu. Det har nog aldrig missionerats så intensivt till onådda folk som det gör i vår tid.

 • Det andra tidstecknet finns i det svårtolkade avsnittet i verserna 15-28. Här verkar det som att Jesus talar om två olika saker samtidigt. Han talar både om det som ska hända i Jerusalem när den romerska armén omringar staden och river ner templet år 70 e.Kr och om en period av stort lidande strax före Jesus återkomst. Jag tror att den vanhelgande skändligheten som ska stå på helig plats syftar både på det som hände i Jerusalem och på att en antikrist ska uppträda innan Jesus kommer tillbaka (en profetia kan uppfyllas flera gånger). Jag tror att antikrist som person och en tid av stort lidande är ett tidstecken som kommer innan Jesus kommer tillbaka. Så verkar även Paulus ha förstått saken. Han skriver om detta i 2 Thess 2:1-12 och säger bland annat: "Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud" ((2 Thess 2:3-4). Även Johannes skriver om detta i sitt första brev: "Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden" (1 Joh 2:18). Jag förstår det som att det finns många antikrister genom hela historien, men att det också ska komma en slutlig antikrist som är värre än alla andra. Det finns många kristna i historien som har trott sig leva under antikrist, men man kan förstås aldrig vara riktigt säker på att den antikrist man upplever under sin egen livstid är den slutliga. Han verkar inte ha kommit än i alla fall.

 • Det tredje tidstecknet finns inte i Matt 24, men antyds i Lukas version av det här talet. Där säger Jesus om invånarna i Jerusalem att: "De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi" (Luk 21:24). Jesus säger inte rent ut att judarna sen ska återsamlas till Jerusalem, men jag tror att det är underförstått, särskilt i ljuset av andra texter som berör detta (se t.ex. Sak 12). Jag tror att Israels återsamlande till landet och deras kommande omvändelse till tron på Jesus, som deras Messias, vilket antyds i Rom 11:11-15, 25-29, är viktiga tecken på att slutet närmar sig. Det betyder inte att jag alltid stöder staten Israels politik, men jag kan inte se det på något annat sätt än att judarnas återsamlande till landet är ett profetiskt tecken på att Jesus återkomst är nära. I ett annat inlägg har skrivit mer om hur jag ser på Israels plats i Guds plan och vikten av en rättvis fred i den heliga landet.

Detta är alltså de tre tidstecken som jag tror att vi kan titta efter: Missionsuppdragets fullbordan, Antikrists framträdande och Israels återsamlande. Jesus säger att vi ska hålla oss vakna och hålla utkik. "På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren" (Matt 24:33). Vi kan inte veta dagen eller stunden, och vi ska absolut inte försöka räkna ut när han kommer. Många har försökt och tagit miste. De flesta kristna genom historien har trott att de lever i den sista tiden och är den sista generationen. Det är bra att det är så. Men man kan aldrig vara riktigt säker. Kanske kommer Jesus tillbaka under vår livstid. Kanske dröjer det länge än. Vad tror du?


Till sist vill jag ge två boktips i det här ämnet, som brukar kallas eskatologi, läran om de yttersta tingen. Den första är en fin gammal bok från 80-talet som betydde mycket för mig då: The Last Things av George Eldon Ladd (utgiven på svenska med titeln De yttersta tingen).

Den andra är en ganska ny bok av Tom Wright med titeln Ännu bättre (hoppet om himlen med nya ögon), vars engelska version jag har recenserat här: Surprised by hope.

5 kommentarer:

 1. Hej! För min del känns det som en befrielse med den tolkningen av Bibeln som tar avstånd från vedermödor, antikrister med mera. Jonathan Welton har skrivit en text om detta under rubriken "Raptureless". Kolla gärna in det och se hur du ställer dig till en sådan tolkning, om du nu inte redan har full koll på det.
  http://www.raptureless.com/book/index.php

  /lvll

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för länken. Den var intressant. Jag håller med om en del, men inte om allt. Jag är också kritisk till darbyism och teologin bakom left behind-serien, och läran om ett uppryckande före vedermödan. Men som jag skriver i mina inlägg tror jag att Jesus talar både om Jerusalems fall och sin återkomst vid tidens slut i Matt 24. Jag återkommer eventuellt med mer inlägg om detta.

   Radera
 2. Konfirmationsbias bara. Klart att inte en gammal bok kan förutsäga vad som sker framåt i tiden. Konstigt att det fortfarande finns folk som väljer att leva ett oupplyst liv med kunskapsnivå som på medeltiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar. Om Gud finns kan han naturligtvis veta vad som ska ske i framtiden. Och om han vet det kan han förstås tala om det för oss. Och även om han inte avslöjar detaljerna så är den stora bilden rätt tydlig, trots att boken är gammal.

   Radera
 3. Du skriver så här:
  I Matt 24:14 säger Jesus: "Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma." Det främsta och tydligaste tidstecknet är att evangeliet ska predikas för alla folk innan Jesus kommer tillbaka. Vi kan förstås inte veta precis när det har skett och när Gud anser att alla folk har fått höra budskapet, men vi förstår att vi är ganska nära nu. Det har nog aldrig missionerats så intensivt till onådda folk som det gör i vår tid.
  Jag maner att detta är att missförstå denna bibelvers, så här ser jag det:
  Det verkar finnas ett ganska utbrett missförstånd när det gäller denna bibelvers. Många tycks tro att Jesus inte kan komma tillbaka än, eftersom inte alla folk har hört evangelium.
  Först måste man se att när lärjungarna frågar Jesus i Matt. 24:3, är det tre frågor som ställs: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: (1) När skall detta ske, och (2) vad blir tecknet på din återkomst och (3) den här tidsålderns slut?”.
  Jesus ger ett svar på varje fråga och det är av stor vikt att inse vilket svar som hör till respektive fråga. Om man ser till bakgrunden till den första frågan förstår man att den berör templets förstörelse. Se versarna: Matt. 24:1-2.
  Det är ett missförstånd att tro att evangeliet måste predikas i hela världen, och att detta skulle vara ett tecken som måste fullbordas innan Jesus kan komma tillbaka.
  Läser man noga ser man att svaret, när detta skall ha skett, inte är ett tecken på Jesu andra tillkommelse. När predikandet för alla folk är avklarat, då säger Jesus ”skall slutet komma”. Alltså inte när Han kommer igen, utan efter fredsriket, när denna värld nått sitt slut och evigheten infaller. Då är slutet kommet. Fredsriket, som varar i tusen år, skall följa efter Jesu tillkommelse.
  Vi måste ha klart för oss att när Jesu andra tillkommelse sker, avbryts församlingens tidsålder och de troende tas hem till himlen. Därefter påbörjas alltså den sista tidsperioden med fredsriket.
  Det är under denna period Jesus skall regera från Jerusalem, efter det att han har kommit tillbaka i synlig gestalt, och den dramatiska tid som brukar kallas för vedermödan, passerats.
  Då är också judafolket i sin helhet återförsamlat i sitt land. Judarna kommer då alltså att vara i Jesu omedelbara närhet kring hans tron i Jerusalem. De kommer också att tjäna som ett missionerande folk och förkunna ”evangelium om riket.” Det handlar om det rike där Jesus är konung. Det finns flera bibelställen som talar om detta, exempelvis: Jes. 2:1-4, Jes. 24:23, Mika 4:1-7.
  Jesaja beskriver hur judarna skall vara det stora missionsfolket:
  ”Jag känner deras gärningar och deras tankar. Den tid kommer då jag skall samla alla hednafolk och tungomål, och de skall komma och se min härlighet. Jag skall sätta ett tecken ibland dem. Några av dem som blir räddade skall jag sända som budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttefolken, till Tubal Javan, till kustländerna i fjärran, som inte hört talas om mig eller sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland hednafolken.” Jes. 66:18-19.
  Ett annat bibelställe, som hänvisar till samma tidsperiod är Sakarja 8:23: ”Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.”
  Detta sker alltså i framtiden, under fredsriket, eftersom judarna ännu inte sett att Jesus är den Messias som de väntar på.
  Missuppfattningen om och när världsevangelisationen är fullbordad har olika bibellärare klargjort och vi vill med denna artikel också göra det. Det behövs inte minst med anledning av alla de som tror att Jesus inte kan komma än, på grund av att missionsuppdraget ännu inte är fullbordat. Men så förhåller det sig alltså inte, utan Jesus kan komma när som helst!

  SvaraRadera