tisdag 30 juni 2015

Joining hands for Mission in Europe

Nu kommer sommarvärmen och jag har precis börjat min semester. Det känns härligt. Medan andra samlas i Almedalen, på Hönökonferensen eller på Gullbrannafestivalen får jag vara hemma och koppla av och ladda för att alla barn och barnbarn samlas till helgen då det är dags för bröllop. Jag känner inget behov av stora folksamlingar just nu.

Jag har redan varit på en konferens den här sommaren och det var mitt första möte med mitt nya internationella sammanhang. Konferensen var på det norska missionsförbundets teologiska seminarium Ansgarsskolen i Kristiansand och arrangerades av The International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC). Konferensen hade ungefär hundra deltagare från ett tjugotal länder i Europa. Alliansmissionen är ett av medlemssamfunden i IFFEC och vi var åtta personer från SAM som åkte till Kristiansand för att vara med i Joining hands for mission in Europe 2015. Det här var alltså första gången jag deltog i ett arrangemang med IFFEC och det var mycket inspirerande.

Ansgarskolen ligger vackert vid havet.
 

 
Norska missionsförbundet har lika stark koppling till missionsmannen
Fredrik Fransson som Svenska Alliansmissionen och Ansgasrskolen ligger på hans väg.

Först och främst var det roligt att möta samfundsledare, pastorer och församlingsplanterare från våra systerkyrkor i Europa. Jag fick många stimulerande samtal och nya kontakter. Det var många hängivna och brinnande ledare och en härlig kombination av sund evangelisk teologi och varm praktisk andlighet. Särskilt roligt var det att möte dem som ansvarar för församlingsplantering inom norska missionsförbundet. I Kristiansandsregionen, som är det norska bibelbältet, har man grundat sex nya församlingar de sista tio åren och gått från totalt 600 till över 1200 medlemmar på tio år. Deras strategi och målmedvetenhet var mycket utmanande.

För det andra var det lärorikt att lyssna på föreläsningar om olika ämnen som relaterade till mission, församlingsplantering och multiplicerande rörelser. Efter föreläsningarna fick vi arbeta i våra olika samfundsgrupper för att bearbeta innehållet och samtala om vad vi tar med oss hem. Det var ett  mycket bra upplägg och vi fick med oss en hel del viktigt. De föreläsningar som gav mig mest var Craig Otts föreläsning om församlingsplantering och Missio Dei och Jay Phelans föreläsningar om vad evangeliet är och hur man gör lärjungar. Två amerikanska teologer gav en teologisk grund för mission, som hade tydliga anabaptistiska influenser i betoningen på Guds rike, gemenskap och praktisk kristendom. Det är väldigt glädjande för mig att dessa betoningar också finns inom IFFEC.

Det Svenska Missionsförbundet var också medlem i IFFEC och därför är också Equmeniakyrkan med i IFFEC och ett stort gäng därifrån var också med på konferensen. Per Westblom har skrivit ett intressant referat på Equmeniakyrkans blogg.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar