tisdag 4 augusti 2015

Tre kännetecken på sann kristendom

Den här veckan är jag på tonårsläger på Gullbrannagården. Lägret har cirka tusen deltagare och är ett av SAU:s återkommande arrangemang. De flesta deltagarna kommer från alliansförsamlingar, men andra samfund är också representerade. Det är många församlingar från olika sammanhang som åker hit med sina tonåringar varje år. Här har man roligt, träffar kompisar och möter Gud. Lägret präglas av god förkunnelse, härlig lovsång, förbön och gudsmöten. Här tas många livsavgörande beslut.

På förmiddagarna kan man välja mellan sex olika seminarier med bibelundervisning. På måndagen och tisdagen hade jag hand om ett fördjupningsspår om det kristna livets kärna då jag gick igenom Johannes första brev. Det här är vad jag pratade om.

Johannes skrev förmodligen sitt brev ungefär år 90 e.Kr. Det är ett rundbrev till de församlingar han hade ansvar för. Församlingarna hotades av villolärare och falska profeter och därför skrev Johannes ett brev för att hjälpa församlingarna att avslöja de falska profeterna. Hela brevet kretsar runt tre kännetecken på sann kristendom. Dessa tre kännetecken kan användas som test för att avgöra vad som är sant och falskt. Redan i andra kapitlet introduceras de tre kännetecknen.

"Den som säger: 'Jag känner honom' men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom" (1 Joh 2:4).

"Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret" (1 Joh 2:9).

"Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen" (1 Joh 2:22).

I resten av brevet utvecklas och fördjupas dessa tre ämnen och till slut kopplas de ihop och flätas samman till en enhet.

"Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga" (1 Joh 5:1-3).

Johannes definierar det kristna livets kärna som att ha gemenskap med Gud (1 Joh 1:3-6) och han pekar på tre saker som kännetecknar var och en som känner Gud och har gemenskap med honom. Dessa tre kännetecken är alltså följande.

  • Den som känner Gud håller hans bud, lever som Jesus (2:6), lever rättfärdigt (2:28), gör det rätta (3:7) och kan inte fortsätta att leva i synden (3:9). I missionsbefallningen säger Jesus att vi ska hålla alla de bud som han har gett oss (Matt 28:18-20). Om detta finns mycket att säga och jag har skrivit mycket om Guds bud i mina texter om bergspredikan, se Bergspredikan - ett sätt att leva.
  • Den som känner Gud älskar sina bröder och systrar och lever i en kristen gemenskap. Kärleken är synlig och praktisk (3:16-18). Den som inte älskar sin broder kan inte älska Gud (4:20-21). När vi älskar varandra kan människor se Gud genom oss (4:12). Många av mina texter på den här bloggen handlar om att leva i gemenskap och älska varandra. Det är ett mycket viktigt ämne. Se till exempel Leva i gemenskap - tio praktiska tips.
  • Den som känner Gud har en rätt bekännelse om Jesus Kristus. Den som förnekar Jesus är inte från Gud (4:3). Johannes lägger genom brevet fram grundfakta om Jesus. Han är Guds son som blev människa (1:1-3, 4:2-3), han sonar våra synder (2:2), han är Kristus (2:22, 5:1), han är Guds son (5:4), han är den sanne Guden (5:20). Jesus är sann Gud och sann människa. Som kristna kan vi ha olika uppfattningar om mycket, men vi kan inte ha olika uppfattningar om vem Jesus är. Där måste vi vara överens. Jag har skrivit mer om detta i texten trons minimum.
Även i vår tid finns det många villoläror och falska profeter. Även vi kan använda dessa tre kännetecken för att avgöra vad som är sann kristendom. Vi kan också använda det här brevet när vi undervisar om vad som är det centrala i den kristna tron och det kristna livet. Allt hänger ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar