tisdag 18 augusti 2015

Du är kallad!

Förra söndagen predikade jag i Råslättskyrkan. Mitt tema var "Fem K som gör skillnad i Korinth". Det var en översikt över Paulus första brev till församlingen i Korinth med hjälp av fem ord på k som är nyckelord i brevet: korset, kallelsen, kunskapen, kraften och kärleken. Om kallelsen sa jag följande:

Kallelsen ligger i fokus i brevets inledning och jag började med att läsa 1 Kor 1:1-9 (se även 1:26 och 7:17-24), där Paulus talar om att vara kallad tre gånger, i verserna 1, 2 och 9, och det visar på tre olika aspekter av kallelsen. Vi tar det bakifrån.

  • Du är kallad till gemenskap med Jesus. I vers 9 skriver Paulus: "Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre." Det är själva grundkallelsen. Den första kallelsen är inte att göra något utan att leva i gemenskap med Jesus. Det handlar om att komma till honom. Därför kan Paulus använda begreppet kallad som synonym med att komma till tro (se 1 Kor 1:26 och 7:17-24). Att leva i gemenskap med Jesus och ha en personlig relation till honom är själva kärnan i det kristna livet. det är vad det handlar om!

  • Du är kallad att vara helig. I vers 2 skriver Paulus att de kristna i Korinth "kallats att vara heliga". Det är den andra aspekten på kallelsen och den gäller alla som kommit till tro. Att vara helig betyder att vara avskild för Gud och reflektera honom. Detta handlar alltså om att vi är kallade att följa Jesus och bli mer och mer lika honom. Det handlar helt enkelt om kallelsen till lärjungaskap.  • Du är kallad till tjänst. I vers 1 skriver Paulus om sig själv att han är "genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel". Här talar Paulus om sin personliga kallelse till ett specifikt uppdrag. Gud kallar var och en av oss att tjäna honom. Han vill använda var och en, men vi får olika uppgifter. Det är också en aspekt av kallelsen att du är kallad att tjäna Gud. En del får liksom Paulus en väldigt tydlig kallelse till en uppgift. Men så är det inte alltid. Det kan också vara en längtan att göra något eller en gåva eller förmåga som du har fått som visar dig vad som är din kallelse.

Du är alltså kallad. Du är kallad att leva i gemenskap med Jesus, att följa honom och att tjäna honom i den uppgift som han visar dig. Att vara viss om sin kallelse ger en god grund för identitet och självbild. Det ger en trygghet om vem jag är och varför jag finns. Därför hoppas jag att var och en av er som läser detta ska bli alltmer trygga i sin kallelse.

Du är kallad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar