måndag 14 september 2015

"Var fullkomliga" - vad betyder det?

Det är snart en månad sedan jag skrev något här på bloggen. Tiden går fort och jag hinner inte kommentera allt som händer. Och varför ska jag egentligen göra det? Det finns många andra som skriver klokt i olika aktuella frågor.

Den senaste månaden har varit mycket intensiv och jag har varit ute och talat i flera olika sammanhang. Det är många församlingar som vill ha besök så här vid terminsstarten och då har jag inte så mycket kraft över till att skriva. Men idag har jag ledig måndag, så det kan vara dags för en ny text.

Ni som läser den här bloggen vet att jag ofta kommer tillbaka till den text i Matteusevangeliet som brukar kallas för Bergspredikan (Matt 5-7). För några veckor sedan fick jag frågan hur jag tolkar Matt 5:48 där Jesus säger: "Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig." Jag brukar ju betona att vi som kristna ska leva efter bergspredikan och frågan gällde om det verkligen är möjligt att vara fullkomlig. Nu ska jag försöka förklara hur det hänger ihop och jag gör det i tre punkter.

1. För det första ska vi inte bli förvånade över att Jesus uppmanar oss att bli som Gud och imitera honom. Det finns många sådana uppmaningar i Bibeln. Här är några exempel:

 • "Ni ska vara heliga, ty jag är helig." (1 Pet 1:16, 3 Mos 11:44)
 • "Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig." (Luk 6:36)
 • "Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss..." (Ef 5:1-2)
 • "Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra." (Joh 13:34)
 • "Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde." (1 Joh 2:6)
I samtliga dessa texter handlar det om strävan och livsinriktning. Ingen av dem antyder att vi i detta livet kan bli helt felfria och helt lika Gud, även om han är vår förebild. Därför ska inte heller Jesusordet om att vi ska vara fullkomliga förstås på ett perfektionistiskt sätt. 


2. För det andra måste vi se på sammanhanget i Matt 5:43-48 där det här Jesusordet finns. Det handlar om att älska sina fiender och liksom Gud låter solen gå upp och regnet falla över både onda och goda (44-45), ska vi vara fullkomliga i kärlek och älska alla, även våra fiender. Betoningen ligger alltså på att vara fullkomlig i kärlek och i Lukasversionen av denna undervisning säger Jesus att
 vi ska vara barmhärtiga, så som vår fader är barmhärtig. Det talar för att tolkningen "fullkomlig i kärlek" är korrekt.3. För det tredje vill jag påpeka att Nya testamentet talar om fullkomlighet som något man kan uppnå i detta livet. Det grekiska ordet teleios, som översätts fullkomlig, kan även betyda fullvuxen eller fullmogen och det är något vi kan uppnå i detta livet. Jag vill peka på tre texter som talar om detta.

 • I Kol 1:28 skriver Paulus att han vill "föra fram alla som fullvuxna i Kristus". Folkbibeln översätter här med fullkomlig. 
 • Jakob skriver att prövningarna kan göra oss "fullkomliga och hela, utan någon brist" (Jak 1:4).
 • Paulus räknar till och med sig själv och många andra som fullkomliga: "Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga" (Fil 3:15). 
I betydelsen att bli fullmogen eller fullvuxen är alltså fullkomlighet något som är uppnåeligt i detta livet, men det ska inte förstås perfektionistiskt. Med vanligt svenskt uttryckssätt kan vi säga att vi kan bli fullvuxna, men inte fullkomliga. 

Jag tror alltså att Jesus menar vad han säger i Matt 5:48. Men det ska inte förstås som ett krav på perfektionism, utan som en uppmaning att ta Gud som föredöme och förebild i att visa kärlek och att älska även sina fiender. Genom Guds nåd och den helige Andes kraft kan vi nå fullmognad redan här i livet och när Jesus kommer tillbaka kommer vi att förvandlas och bli honom lika. Först då blir vi fullkomliga och felfria på riktigt (se 1 Joh 3:2)


Så tänker jag. Hur tänker du?

2 kommentarer:

 1. Hej Jonas! Jag uppskattar som sagt att du la ner tid på att svara på min fråga. Det tar jag inte för givet. Förhoppningsvis blev du något klokare på vägen :-)

  Här kommer min kommentar på din text som gav mig några saker att tänka på. Bl.a. 1 Joh 2:6 är anmärkningsvärt och något jag ska fördjupa mig i.

  Min förståelse är att Bergspredikan spelar samma roll som lagen i gamla förbundet, inte minst för att det nya förbundet inte hade startat än när Jesus undervisar. Dvs det är bra principer som bör efterlevas men som vi inte klarar av, iaf inte varenda dag livet ut. De är inte bara principer utan ett sett att leva för att bli lika fullkomlig som Gud.

  Skillnaden är att Jesus stramar åt ytterligare. Om då ingen kunde hålla hela lagen, och Jesus undervisning är "strängare" än lagen, hur kan man då säga att Bergspredikan går att leva ut till 100%.

  Hela lagen + Bergspredikan fullbordades på korset. Men det betyder ju inte att vi inte ska följa Bergspredikan, utan bara just det att vi inte lyckades, men Jesus gjorde det.

  Den största risken med ditt sätt att se Bergspredikan är att fokus skiftas från Jesus fullbordande verk på korset till de egna prestationerna, något som Paulus och de andra lärljungarna stred emot hela livet.

  Och nu till dina punkter.

  1. Det är inte en självklarhet att pga att Mose, Paulus och Johannes talade om livsriktning så måste Jesus också ha gjort det.

  2. Jag tolkar Matt 5:48 som en sammanfattning av HELA Bergspredikan och inte bara de sista styckena. Här är det inte heller självklart att Lukas bytte ut ordet fullkomlig mot barmhärtig. Det kan vara så att Jesus sa både och, och att Lukas och Matteus haft olika perspektiv. Dvs det är troligt att Lukas och Matteus kompletterar varandra istället för att motsäga varandra vilket är fallet på många andra ställen i evangelierna.

  3a. I Folkbibeln 2014 i Kol 1:28 har man bytt ut ordet "fullvuxen" till ordet "fullkomlig", helt enkelt därför att det är en bättre översättning.

  Nästa alla engelska översättningar översätter det ordet med "Perfect", precis som man gör med Matt 5:48. Dvs det handlar visst om ett perfektionistiskt sätt att vara. Gud kräver 100% perfektion och det är inget som han tummar på.

  3b. Jag vet att ordet "teleios" OCKSÅ kan betyda fullvuxen, men det är sällan det används på det sättet. Om vi ska vara konsekventa i Jak 1 som du hänvisar till så skulle några verser senare bli såhär:

  Jak 1:17 "Allt det goda vi får och varje fullkomliga gåva är från ovan." Jag tror inte Jakob menade "varje fullvuxen gåva".

  Jak 1:25 "Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag..." Här menade Jakob nog inte "frihetens fullvuxna lag".

  3c. När Paulus räknar sig själv och oss andra som fullkomliga så är det inget konstigt med det. Jesus har ju gjort oss fullkomlig genom att själv leva fullkomligt och sedan dö för oss.

  Hebr 10:14 säger "Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas." Ordet "fullkomnat" här grekiska "teleiow" dvs en böjning av "teleios".

  Och detta är nog hela min poäng. Jag vill lägga fokus på att Jesus gjort oss fullkomliga och därigenom fullbordat Matt 5:48 när vi själva inte lyckades.

  Men likväl ska vår strävan alltid vara att följa Jesus ord på berget, och med Andens hjälp kan vi i våra gärningar komma långt, men aldrig komma hela vägen och bli "fullkomliga, så som vår himmelske Far är fullkomlig."

  /Hemen Derki

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Hemen! Tack för dina synpunkter. Här kommer ett kort svar där jag ska försöka göra tydligt hur jag tänker.

   1. Jag vill absolut inte ta bort något från Jesus fullbordade verk, och jag tror inte att jag gör det. Det gäller att hålla två saker i huvudet samtidigt. Jesus är vår rättfärdighet och vår helighet. Det är grunden (1 Kor 1:30). På den grunden kallar han oss att leva ut hans rättfärdighet och helighet (1 Kor 1:2). Det är något som Paulus är glasklar på. Det handlar absolut inte om prestation eller egna ansträngningar, utan om nåd och den helige Andes kraft.

   2. Jag har aldrig påstått att någon kan leva efter bergspredikan till 100%. Bergspredikan börjar med saligprisningarna och de första fyra visar att vi kommer till Gud fattiga, sörjande, ödmjuka och i behov av hans rättfärdighet och hans nåd. Det finns inget av egen prestation eller egen rättfärdighet i bergspredikan, utan tvärtom är det Guds rättfärdighet och hans förvandlande nåd som är grunden för att följa Jesus och vara världens ljus och jordens salt.

   3. Jag håller med dig om att Lukas och Matteus kompletterar varandra i Matt 5:48 och Luk 6:36 och att Jesus mycket väl kan ha sagt båda sakerna. Däremot tycker jag att det är ologiskt att se Matt 5:48 som en sammanfattning av hela bergspredikan. Varför ska sammanfattningen komma i den första halvan? Jag tycker att det är mer troligt att Matt 5:48 hör ihop med och är avslutningen av avsnittet om att älska sina fiender.

   Sammanfattningen av bergspredikan är snarare i avslutningen: Dels i den gyllene regeln i 7:12, som Jesus själv säger är en sammanfattning av lagen och profeterna och dels i 7:24-27 där Jesus betonar vikten av att leva efter hans undervisning. Bergspredikans syfte är helt enkelt att vara ett manifest för hur lärjungarna ska leva, på grunden av den tillräknade rättfärdighet och helighet som Jesus vann på korset. Kom ihåg att det fanns tillräknad rättfärdighet även i Gamla testamentet (se Rom 4:1-8).

   4. Till sist ett ord om Kol 1 och Jak 1. Jakob 1 handlar inte om att vi är fullkomliga i Kristus (vilket vi är), utan om att vi blir fullkomliga (fullmogna) genom att hålla ut i prövningarna och växa genom dem. Det handlar alltså om mognad och växt. Samma sak med Kol 1:28. Paulus skriver om sitt mål med sin undervisning och förmaning och det är att människor ska växa och bli fullkomliga (fullvuxna). Inte heller här handlar det om fullkomligheten i Kristus utan om växt och mognad (helgelse).

   Ordet teleios kan naturligtvis användas på olika sätt på olika ställen i Jak 1 likaväl som peirasmos (prövning/frestelse) används på olika sätt i det kapitlet.

   Egentligen tror jag inte att det är väldigt stor skillnad på hur vi tänker om det kristna livet, även om det verkar vara stor skillnad på hur vi läser bergspredikan.

   Det var några tankar nedtecknade i all hast på SAM:s pastorsdagar i Gullbranna. Jag tackar dig för ett intressant och lärorikt samtal.

   Radera