fredag 2 oktober 2015

Bokpresentation: Det gudlösa folket

Nu har jag läst David Thurfjells bok Det gudlösa folket - de postkristna svenskarna och religionen. Den kom ut i somras och väckte en hel del uppmärksamhet i media. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans bok är intressant och viktig läsning för alla som vill förstå svenskarnas förhållande till religion i allmänhet och till kristendomen i synnerhet.

Boken tar sin utgångspunkt i frågan om ifall Sverige är världens mest sekulariserade land och vad det i så fall beror på. Författarens grundtes är att svenskarnas förhållande till religion formats av tre olika företeelser: kristendomen, den sekulära religionskritiken och esoterismen (teosofi och alternativ andlighet). Kapitelrubrikerna talar tydligt om vad som är bokens ämnen:

 1. Världens mest sekulariserade land?
 2. Arvet från kristendomen: Hur "kristen" kom att bli ett ord som gäller andra.
 3. Arvet från upplysningen: Den sekulära religionskritikens historia.
 4. Arvet från esoterismen: Nyandlighetens uppkomst och genomslag.
 5. Varifrån kommer svenskarnas välvilja mot buddhism?
 6. Varför känns det lite pinsamt att vara kristen?
 7. Varför verkar destruktiv religion oftast vara muslimsk?
 8. Ett postkristet habitus: Avlagringar av kristendom bortom ritual och bekännelse. 

För oss som jobbar med kristen mission i Sverige finns det mycket att hämta i den här boken. Vi behöver förstå den kultur där vi lever och de människor vi vill nå med evangeliet. Jag uppskattar särskilt att i stort sett varje kapitel har en grundlig historisk genomgång. Jag lärde mig en hel del och inte minst var det intressant att förstå hur stark teosofin var i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och hur den positiva bilden av buddhismen har uppstått i västvärlden.

Så här sammanfattas bokens innehåll av förlaget:


Vi firar kristna högtider, gifter oss i kyrkan och när livet blir tufft ber vi men vi kallar oss inte för kristna. När vi däremot ser andra fira ramadan och be ser vi dem som muslimer. Det är andra som är religiösa. Inte vi. Det som är kulturellt kristet ser vi inte, medan kulturella uttryck för andra religioner ses som religiositet, säger David Thurfjell, professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola i Stockholm. Det är en mycket dubbel inställning som hindrar oss från att se likheten mellan oss själva och andra.Det gudlösa folket granskar sekulära svenskars attityder till religion och spårar varifrån de kommer. Ingen forskare har tidigare tagit en sådan idéhistorisk ansats.Sverige ses som ett av de mest sekulariserade länderna. Frågar man svenskarna om de tror att det finns en gud svarar bara 23 procent ja. Det är extremt lågt jämfört med andra länder. Snittet i Europa är på 52 procent. I Mellanöstern svarar så gott som alla ja.Tittar man däremot på svenskarnas beteenden blir bilden genast en annan. 80 procent betalar avgift till olika religiösa samfund, och majoriteten firar kristna högtider som påsk och jul. Det är också vanligt, även bland svenskar som inte kallar sig kristna, att manifestera livets stora händelser, som bröllop och begravning, i kyrkan. Begreppet kristen har fått en snäv betydelse, säger David Thurfjell. Det är frikyrkornas definition, där bara den som tror stenhårt på Jesus är kristen, som har blivit allenarådande. Så är det inte i andra länder.I forskningsprojektet som ligger bakom den nya boken har David Thurfjell intervjuat ett hundratal svenskar om deras attityder till religion. En majoritet har en öppenhet inför andlighet och tro, men de kallar inte sig själva kristna. Att vara kristen känns pinsamt och främmande. Istället letar man efter andra ord att sätta på detta. Andlighet är ett sånt ord. Många gillar också buddhism, men det är oftast en tillrättalagd och delvis fantiserad form av buddhism som man tycker om, förklarar David.Varför har då svensken ett så motsägelsefullt förhållande till religion? Svaren hittar David Thurfjell i historien. Han delar in den svenska religionshistorien i tre huvudspår: den svenska kristendomens historia, den religionskritiska rörelsen och den västerländska esoterismen. I det sistnämnda ryms exempelvis new age. Alla föreställningar som jag har stött på i mina intervjuer härrör från något av dessa tre spår. Vi är mycket mer frukten av vår historia än vi vill kännas vid, säger han.David är själv en sekulariserad svensk och han känner igen sig i sina intervjupersoner. Tidigare har han främst studerat shiitisk islamism och pentekostal kristendom bland romer. När man studerar andra finns det en risk att man sätter sig på höga hästar. Jag tyckte att det var dags att vända blicken mot mig själv och att religionshistoriskt studera min egen grupps idéer på religionsområdet.

Jag rekommenderar verkligen den här boken!

3 kommentarer:

 1. Intressant och lite konstigt att frikyrkans definition av vem som är kristen nästan framställs som problematisk och annorlunda. Den är ju mest rimlig. Att säga att man tror på Gud fast man inte gör det är ju bara weird.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar. Du menar nog: att kalla sig kristen utan att tro på Gud. Han för ett intressant resonemang om olika sätt att definiera vem som är kristen och att frikyrkans definition har bidragit till sekulariseringen. Du kan t.ex. jämföra med hur ordet kristen används inom andra kulturer, t.ex. bland assyrier och syrianer. Som en av mina assyriska vänner säger: "Jag är kristen från födseln, men blev frälst när jag tog emot Jesus." Själv föredrar jag dock den frikyrkliga definitionen.

   Radera
 2. Och själv föredrar jag den bibliska definitionen. :)

  SvaraRadera