fredag 1 januari 2016

Gud har gett oss allt vi behöver för 2016

På årets första dag vill jag dela med mig av en bibeltext som betyder mycket för mig och håller att leva på under hela 2016. Den är hämtad från aposteln Petrus andra brev och lyder så här:

Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. 

Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. 

Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. (2 Pet 1:2-9)

Den här texten kan delas in i tre avsnitt. Det första avsnittet handlar om vad Gud har gett oss (1:2-4). Det andra handlar om vad vi ska göra i respons till vad Gud har gett oss (1:5-7). Det tredje avsnittet talar om vad som blir resultatet av detta (1:8-9).

Gud har gett oss allt vi behöver
I det första avsnittet använder Petrus ett mycket poetiskt språk och det kan vara svårt att förstå vad han menar. I klartext säger han att Gud har gett oss allt det vi behöver för att kunna leva det kristna livet ("allt som leder till liv och gudsfruktan"). Petrus betonar tre viktiga saker.

 • Vi får allt genom kunskapen om Gud och Jesus. I vers 2 skriver Petrus att vi får nåd och frid genom kunskapen om Gud och Jesus och han betonar samma sak i vers 3. Det kristna livet handlar om att lära känna Gud och få kunskap om honom. Kunskap betonas i hela den här texten (v 2, 3, 5, 8) och det är viktigt att förstå att det handlar både om relation och fakta. 
 • Gud har gett oss sina stora och dyrbara löften. Det finns många löften i Bibeln. Ett av de viktigaste löftena är löftet om den helige Ande och det är det Petrus syftar på när han skriver att vi i kraft av löftena får del av gudomlig natur. När vi får den helige Ande bor Gud i oss. Hans kraft finns i oss och det gör att vi kan göra hans vilja, eftersom vi har fått del av gudomlig natur. Det betyder inte att vi blir gudar, men att Guds ande bor i oss. 
Det är verkligen fantastiskt vad Gud har gett oss och det är allt vi behöver.

Vi ska göra allt vi kan
Att Gud har gett oss allt vi behöver betyder inte att vi ska vara passiva. Istället betonar Petrus att vi ska vara aktiva och satsa allt. "Sök därför med all iver", skriver han, "make every effort" (ESV), "Gör därför allt ni kan" (SFB15). Vad är det då vi ska anstränga oss för att göra. Jo, att lägga egenskaper och karaktärsdrag till vår tro. Petrus ger oss en fascinerande lista på egenskaper som vi ska sträva efter. Så här ser den ut: 
 • tro är grunden och utgångspunkten.
 • styrka handlar om moralisk styrka, karaktär, Folkbibeln översätter dygd
 • kunskap betonas igen. Det är viktigt att älska Gud även med sitt förstånd. Se även brevets avslutning där det står om att växa i kunskap (2 Pet 3:18).
 • självbehärskning handlar om självkontroll och självdisciplin.
 • uthållighet är också nödvändigt för att kunna göra Guds vilja. Annars är det lätt att man ger upp när det kommer motgångar och svårigheter (se även Heb 10:36).
 • gudsfruktan handlar om respekt och vördnad för Gud, så att man inte bryter mot hans bud. Det kan vara svårt att förstå vad gudsfruktan är och jag har skrivit mer om det här.
 • broderlig omtanke eller syskonkärlek, som det står i Folkbibeln, handlar om familjegemenskapen och omsorgen om varandra i den kristna gemenskapen.
 • kärlek sammanfattar alltihopa. Kärleken är det största och sammanfattar hela lagen. Kärleken är självutgivande och gäller alla människor. "Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet." skriver Paulus i Rom 13:10. 
Jag tror inte att den inbördes ordningen i dessa åtta egenskaper har någon större betydelse, men det är säkert en tanke med att det börjar med tron som är grunden och avslutas med kärleken som är det största av allt. Låt oss som Petrus skriver göra allt vi kan för att bygga in dessa kvalitéer i våra liv. Det är möjligt eftersom Gud har gett oss allt vi behöver för att lyckas. Vi har inget att skylla på.

Resultatet blir att vi bär frukt
Petrus sammanfattar det hela med att tala om vad som blir resultatet om detta finns i våra liv. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Vi behöver förstås inte vara fullkomliga, men vi måste ha något av alla dessa saker i våra liv och de måste växa till. Saknar vi dem går det åt skogen, skriver Petrus i vers 9. 

Gud har gett oss allt vi behöver och därför ska vi göra allt vi kan. Det kristna livet är ett samarbete där Gud ger allt vi behöver och vi satsar allt vi har. Då kommer det att bli god frukt under 2016 och det är ju det som är målet, eller hur? 

Det här är en bibeltext att ta med sig in i det nya året!

2 kommentarer:

 1. Tack Jonas!
  Vilka lärorika ord och hur lätt det blev att förstå Petrus ord, helt plötsligt.
  Jag skall verkligen göra ett uppriktigt försök att ta med mig dessa bibelrader igenom resten av 2016.
  Åter igen, tack för dina ord.

  Kenneth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din respons. Det är uppmuntrande att få kommentarer på det jag skriver.

   Radera