fredag 4 mars 2016

Bokpresentation: The Permanent Revolution

Snart kommer Alan Hirsch till Sverige. Han är huvudtalare på New Wines ledarkonferens i Stockholm den 16-18 mars. Inför konferensen har deltagarna uppmanats att läsa hans senaste bok The Permanent Revolution - Apostolic Imagination and Practice for the 21st Century Church. Jag ska vara med på konferensen och nu har jag läst boken.

Alan Hirsch är från Australien och en av de ledande nytänkarna när det gäller mission och kyrka i vår tid. Han har skrivit flera böcker som fått stort inflytande. Tillsammans med Michael Frost skrev han den banbrytande The Shaping of Things to Come - Innovation and Mission for the 21st-Century Church och senare ReJesus - A Wild Messiah for a Missional Church. På egen hand har han också skrivit den viktiga boken The Forgotten Ways.

The Permanent Revolution är skriven tillsammans med Tim Catchim och i den utvecklas tanken på de fem tjänstegåvorna, som presenterats i tidigare böcker (lite om det här). Boken börjar med att gå igenom Ef 4:1-16 och gör en översikt över de fem tjänstegåvorna som presenteras i Ef 4:11 och deras funktioner. Större delen av boken handlar dock om den apostoliska tjänsten och vad den betyder i vår tid. Författarna betonar vikten av att släppa fram apostlarna och understryker att apostelns tjänst är nödvändig för att en rörelse ska formas och växa. Fokus ligger inte så mycket på den lokala församlingen, utan på den större rörelsen. Det handlar inte bara om att plantera en församling, utan om att starta och forma en församlingsplanterande rörelse. För att det ska kunna ske behövs det människor med apostoliska gåvor.För mig som jobbar med församlingsplantering på ett nationellt plan är detta en mycket viktig och intressant bok. Det är ju just en apostolisk församlingsplanterande rörelse jag vill vara med och forma. Här är några tankar jag tar med mig från boken.

Att tala om apostlar idag är känsligt. Många ifrågasätter om det överhuvudtaget är korrekt att tala om apostoliska tjänster i församlingen i vår tid. Särskilt känsligt blev det efter den debatt om apostoliskt ledarskap vi hade i Sverige för några år sedan och där apostlar beskrevs som högsta auktoriteten i en hierarkisk struktur. Alan Hirsch och Tim Catchim ger en helt annan bild av den apostoliska tjänsten och det är mycket välgörande. De förklarar utförligt vad apostlar är och varför de behövs. Jag instämmer i det mesta.

För det andra gör de en mycket intressant distinktion mellan två olika typer av apostlar. De talar dels om apostlar som liknar Paulus och är banbrytande entreprenörer som bryter ny mark för Guds rike och går dit ingen har gått förut. De talar dels om apostlar som liknar Petrus och jobbar mer inom de etablerade sammanhangen och får dem att rita om strukturerna, bryta nya mark och hitta nya vägar. Detta uppfattar jag som en intressant och viktig distinktion och det hjälpte mig att se min egen kallelse tydligare.

En tredje sak som jag tar med mig är att strukturfrågor verkligen är viktiga i en kristen rörelse. "Design matters", skriver författarna. Ingen kristen väckelserörelse kommer att överleva och växa om den är dåligt organiserad. En rörelse (ett samfund eller ett nätverk av församlingar) måste vara självorganiserande, självförsörjande, självutbredande och självreflekterande. Och man måste tänka på hur strukturerna ser ut på individnivå, på församlingsnivå och på rörelsenivå. Allt hänger ihop. För att tala med NFU-språk: Det behövs både hängiven andlighet och funktionella strukturer om en församling eller rörelse ska växa. Det blev jag påmind om när jag läste The Permanent Revolution.

Jag ser fram emot att få lyssna på Alan Hirsch i Stockholm om ett par veckor och jag rekommenderar verkligen den här boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar