söndag 13 mars 2016

NFU tar nästa steg: att plantera nya församlingar

Detta är en debattartikel som publicerades i Dagen den 11 mars under rubriken: Planera för att börja plantera!

Naturlig församlingsutveckling (NFU) har blivit ett begrepp i Sverige. NFU togs till Sverige av Svenska Baptistsamfundet för femton år sedan och används nu av många kristna samfund som ett verktyg för att hjälpa församlingar att utvecklas och växa. Arbetet leds nu av Nätverket för församlingsutveckling och i början av nästa vecka samlas ett femtiotal NFU-handledare från åtta olika samfund för den årliga handledarutbildningen. Jag är en av dem som kommer att delta.

NFU är mest känt för de åtta kvalitativa särdrag som kännetecknar friska och växande församlingar. Dessa är utrustande ledarskap, gåvobaserad verksamhet, hängiven andlighet, funktionella strukturer, inspirerande gudstjänster, livsnära smågrupper, behovsorienterad evangelisation och kärleksfulla relationer. Dessa särdrag togs fram utifrån forskning som genomförts av NFU internationellt och som idag omfattar data från mer än 70 000 församlingar från 80 länder i alla världsdelar. Varje särdrag har ett starkt samband med långsiktig god växt. Grundtanken i NFU är att allt som lever växer naturligt, ”av sig självt”. Därför kommer församlingar som har god kvalitet på dessa åtta områden att växa ”av sig självt”.

NFU gör i år en stor förändring och hela materialet går igenom en uppdatering, blir ännu bättre och mer användbart. Det kommer att bli ett lyft för NFU i Sverige. En av nyheterna är att NFU nu tydligt uttalar att en frisk församling inte bara växer, utan också planterar nya församlingar. I den nya så kallade Strategiguiden skriver man ”att hälsosamma församlingar är mer benägna att plantera andra hälsosamma församlingar. Det är helt enkelt en självklar del av församlingens liv att multiplicera lärjungar, smågrupper och församlingar”. Det här tycker jag är en mycket viktig markering. Tidigare har fokus mest legat på församlingsväxt, nu handlar det även om att församlingar ska sända ut medlemmar och plantera nya församlingar. Det är naturligt att en människa som blir vuxen får barn. Det borde vara lika naturligt att en församling som blir vuxen förökar sig och får barn. Helt enkelt att den blir en moderförsamling som får dotterförsamlingar.

Därför vill jag nu uppmana svenska NFU att göra församlingsplantering till en integrerad del av arbetet och ta fram strategier för hur vi kan hjälpa församlingar att bli moderförsamlingar. Jag hoppas att detta perspektiv ska slå igenom tydligt på årets handledardagar.

Det går också att använda de åtta särdragen när man planterar en ny församling. Då gäller det att bygga in hög kvalitet i alla på en gång, men man bör göra det i rätt ordning. En sådan ordning presenteras i det som kallas för Naturlig församlingsplantering (NFP).

Utrustande ledarskap och funktionella strukturer måste finnas från början. Det är de två dragen som ger ramen och skapar stabiliteten. Det behövs en pionjär som tar initiativ och bär visionen. Strukturerna måste vara enkla i början och de utvecklas efterhand som arbetet växer. Men struktur behövs från första dagen. Utan struktur kan visionen rinna ut i sanden.

Sen går processen vidare med hängiven andlighet och kärleksfulla relationer. Det måste börja med insidan, det som är församlingens DNA: kärlek till Gud och människor. Utan denna kärlek är det omöjligt att plantera en sund församling. En passionerad kärlek till Gud och människor är vad vi framför allt behöver söka hos dem som ska vara med i teamet.

Nästa steg är att börja med livsnära smågrupper och behovsorienterad evangelisation och därigenom finna vägar att nå nya människor. Syftet med en församlingsplantering är att nya människor ska komma till tro och därför måste missionsuppdraget vara i centrum. Det är viktigt att bygga relationer, lyssna in behoven i samhället och vinna förtroende.

I det fjärde steget blir församlingen mer offentlig. Vill man samla hela församlingen regelbundet kan man börja med inspirerande gudstjänster en gång i månaden eller var fjortonde dag. Det kan vara dags att hyra eller köpa en lokal och bli mer synliga i samhället. Hur man gör beror också på vilken typ av församling man bygger. När gemenskapen blivit större och stabilare växer olika former av gåvobaserad verksamhet fram.


Att plantera en ny församling är en process. Hur stegen ser ut varierar förstås från plats till plats och det kan finna många undantag och stor variation. Men jag tror på NFP som ett strategiskt tänk. Det är en styrka att det bygger på NFU, som redan är känt för många i Sverige. Nu är det dags för NFU att ta nästa steg och utmana församlingarna att plantera församlingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar