fredag 15 april 2016

Bokpresentation: A wind in the house of Islam

Idag vill jag tipsa om en mycket spännande bok om vad som händer just nu inom den muslimska världen. Den heter A wind in the house of Islam - How God is drawing Muslims around the world to faith in Jesus Christ och är skriven av David Garrison.

Boken är ett försök att kartlägga rörelser där muslimer kommer till tro på Jesus Kristus och bygger på 1000 intervjuer med personer från Indonesien i öster till Afrikas västkust. En rörelse definieras som att minst 1000 personer har döpts eller att 100 församlingar (vanligtvis underjordiska husförsamlingar) har planterats. Författaren börjar med en historisk översikt av mission i muslimvärlden genom århundradena och visar att mellan 600-talet och 1700-talet var det inte någon sådan rörelse, under 1800-talet var det två, under 1900-talet elva och nu på 2000-talet har det tillkommit 69 nya sådana Jesusrörelser inom den muslimska världen. Det blåser en vind (Andens vind) igenom de många rummen i Islams stora hus. Vad är det som händer?

"The house of Islam" är ett uttryck som beskriver hela den muslimska världen. Detta hus har nio rum, skriver David Garrison och han går igenom rummen ett i taget. Ett kapitel för varje rum. På kartan nedan kan du se de nio rummen. De är Västafrika, Nordafrika, Östafrika, Arabvärlden, Den persiska världen, Turkestan, Västra södra Asien, Östra södra Asien och Indo-Malaysia.Alla rummen har sin unika kultur och karaktär, och dessutom sin egen form av Islam. Det gör att de olika rörelserna ser mycket olika ut och har många olika sätt att arbeta och dela evangeliet. Det är oerhört spännande och lärorikt att läsa. Det blåser en vind! 

I det avslutande kapitlet visar författaren på de faktorer som bidrar till att skapa dessa väckelserörelser i den muslimska världen och han lyfter fram saker som förbön, översättning av Bibeln till folkspråken, spridandet av Jesusfilmen och inte minst betydelsen av drömmar, under och tecken och bönesvar, som ånga upplever när de vänder sig till Jesus. (Det var väldigt uppmuntrande att läsa om hur stor betydelse OM:s bibelspridning i Indien och Bangladesh hade på 70-talet.)

En för mig överraskande sak var vilken viktig roll koranen spelar i flera fall. De flesta muslimer har bara läst koranen på arabiska och det är ett språk som de inte förstår. Så de Jesustroende börjar ofta med att uppmana sina vänner att läsa koranen på sitt modersmål så att de kan förstå innehållet. Då upptäcker de att Muhammed är en syndare och blir nyfikna på Jesus som frälsare, eftersom Jesus framställs mycket positivt i koranen. De Jesustroende på en del platser har lärt sig att använda koranen för evangelisation och använder Bibeln mer för lärjungaträning.

Boken innehåller mycket matnyttigt och jag rekommenderar den varmt. Det finns även många lärdomar att hämta för den som möter muslimer i Sverige. Det finns också en hemsida där man kan läsa mer. Den finner du här: A Wind in the House

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar