lördag 30 april 2016

Kärlek är inte bara känslor

Imorgon ska jag predika om kärlek och den text jag ska utgå ifrån är Joh 13:34-35. Den är från Jesus sista måltid med lärjungarna kvällen innan han skulle korsfästas. Jesus sa så här till lärjungarna:

"Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."

Detta är ett nytt bud. Det här är första gången Jesus ger detta bud till lärjungarna. Det gamla kärleksbudet lyder "du ska älska din nästa som dig själv" (3 Mos 19:18) och det har Jesus redan citerat flera gånger tidigare. Men nu ger han ett nytt bud: "Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra." Märkte du att det nya budet har en högre nivå av kärlek.

Det gamla budet gäller fortfarande och det handlar om att vi ska älska alla människor, som oss själva. Det nya budet handlar om att vi ska älska varandra i den kristna gemenskapen, så som Jesus har älskat oss.

Vad tror du att lärjungarna tänkte på när han sa detta? Du kan vara säker på att de inte tänkte på korset. Det här var ju kvällen innan Jesus dog på korset och de hade inte fattat vad som skulle ske. Jesus talade i förfluten tid: "Så som jag har älskat er". Jag tror att de tänkte tillbaka på de tre år som de hade varit tillsammans med Jesus. De hade alla sina minnen av hur Jesus hade visat kärlek till dem var och en personligt. Han hade uppmuntrat, tillrättavisat, förklarat och undervisat. Han hade lyssnat på deras frågor och samtalat långt in på nätterna. De hade delat både ekonomi, sovplats och många måltider. Han hade förlåtit dem när de syndat och gjort honom besviken och gett dem en ny chans när de misslyckats. Han hade haft tålamod med deras otro och oförstånd. De hade alla många personliga minnen av Jesus och nu säger han: "så som jag har älskat er ska också ni älska varandra". Kärlek är inte bara känslor. Det handlar om praktiska vardagshandlingar.

Dagen efter dog Jesus på korset. Han gav sitt liv för sina lärjungar och det blev det yttersta beviset på hans kärlek. Johannes skriver om detta i sitt första brev:

"Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna" (1 Joh 3:16).Men också i sitt brev visar Johannes att det handlar om praktiska vardagshandlingar för han fortsätter: "Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?" (1 Joh 3:17). Korset fördjupar innebörden av Jesus kärlek, men det handlar fortfarande om vardagspraktik. Det handlar om att ge våra liv för varandra varje dag.

Många kan Joh 3:16 utantill. Det är bra att lära sig även 1 Joh 3:16 utantill!

Kärleken är alltså inte bara känslor. Den är framför allt praktiska handlingar. Därför är den också synlig. Andra kan se att man älskar. "Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek" sa Jesus. Kärleken är alltså det avgörande tecknet på att vi är lärjungar till Jesus och kärleken är också det starkaste beviset för människor om att Gud finns och bryr sig om dem. Därför är det så viktigt att vi älskar varandra så som Jesus har älskat oss. Om vi älskar varandra kommer människor att se Gud i oss.

"Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss." (1 Joh 4:12).

Det ska jag tala om imorgon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar