fredag 27 maj 2016

Praktiskt lärjungaskap i tolv punkter

Hebreerbrevets sista kapitel innehåller många praktiska förmaningar. Liksom många andra av Nya testamentets brev börjar brevet med trons innehåll (läran) och landar i praktiken. Båda sidorna är viktiga. Jag tycker om att systematisera det jag läser och Hebreerbrevets trettonde kapitel kan delas in i tolv punkter. Det ger oss en praktisk översikt över vad en kristen livsstil innebär. Den kan man använda som en mall när man studerar vad lärjungaskap betyder i vår tid. Därför ger jag det här kapitlet rubriken: Praktiskt lärjungaskap i tolv punkter. Kom ihåg att detta bygger på allt det som skrivits tidigare i brevet om Jesus och hans död och uppståndelse. Det är evangeliet om Jesus som är grunden för en kristen livsstil.

1. Håll syskonkärleken levande (Heb 13:1)
Det börjar förstås med kärleken. Kärleksbudet sammanfattar allt det andra och det är en utmärkt introduktion till det här kapitlet. Här handlar det om kärleken till varandra i den kristna gemenskapen. Detta går tillbaka på det nya budet, som Jesus gav till sina lärjungar den sista kvällen innan han korsfästes. "Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek" (Joh 13:34-35). Detta är ett nytt bud. Det här är första gången Jesus ger detta bud till lärjungarna. Det gamla kärleksbudet lyder "du ska älska din nästa som dig själv" (3 Mos 19:18) och det har Jesus redan citerat flera gånger tidigare. Men nu ger han ett nytt bud: "Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra." Märkte du att det nya budet har en högre nivå av kärlek. Vad det betyder i praktiken har jag skrivit om tidigare: Kärlek är inte bara känslor.

2. Visa gästfrihet (Heb 13:2)
Ett praktiskt uttryck för kärlek är att visa gästfrihet och ha ett öppet hem. "Kom ihåg att visa gästfrihet", skriver författaren. Det är mycket viktigt även i vår tid. Hemmen är basen för gemenskap och församlingsliv och därför är det avgörande med gästfrihet.

3. Tänk på dem som sitter i fängelse (Heb 13:3)
Ett annat sätt att visa kärlek till bröder och systrar är att tänka på dem som sitter i fängelse och förföljs för sin tro. Att tänka på inkluderar förstås både att be för dem och att stötta dem på olika sätt. Även i vår tid är det många som sitter i fängelse och misshandlas för att de följer Jesus. Genom organisationer som Ljus i Öster eller Open Doors kan du vara med och tänka på dem. Ge gärna ett ekonomiskt bidrag till Barnabasfonden, som ger stöd till förföljda och deras familjer.

4. Äktenskapet ska hållas i ära (Heb 13:4)
Frågorna om äktenskap och sexualitet hör till de mest kontroversiella i vår kultur. Därför är det viktigt att vi håller fast vid att hur vi hanterar detta också handlar om lärjungaskap och kristen livsstil. Äktenskapet ska hållas i ära skriver författaren. Jag gillar det uttrycket. Bibelns äktenskapssyn är grundad i 1 Mos 2:24. "Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött." Både Jesus och Paulus citerar den texten när de talar om äktenskapets innebörd. Äktenskapet är ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. Det är det äktenskapet som Gud har tänkt som ramen för det sexuella samlivet. Sexuellt umgänge utanför äktenskapet är enligt författaren antingen otukt eller äktenskapsbrott och det är något som han påstår att Gud kommer att döma. Om du vill läsa mer om detta ämne kan jag tipsa om några andra texter jag skrivit: Gud och sexEn kristen syn på sexAtt tjäna Gud som singelSkilsmässa och omgifte i kyrkan

5. Lev inte för pengar (Heb 13:5-6)
Ett annat viktigt område för kristen livsstil är pengar. Man brukar säga att pengar, sex och makt är de tre stora frestelserna. Jesus talade mycket om alla tre, men mest talade han faktiskt om pengar. "Samla inte skatter här på jorden" (Matt 6:19a), "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon" (Matt 6:24b) och "Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga" (Luk 12:33a) är tre av hans mest kända uttalanden i ämnet. Hebreerbrevets författare sammanfattar det bra i tre punkter: För det första ska vi inte leva för pengar. Girigheten är avgudadyrkan. Det är antingen pengar eller Jesus som styr våra liv. För det andra ska vi vara nöjda med det vi har. För det tredje ska vi lita på att Gud tar hand om oss, även när det gäller ekonomin. Vad detta kan betyda i praktiken har jag skrivit om här: Vad ska vi göra med våra pengar?

6. Tänk på era ledare (Heb 13:7)
I det kristna livet är det viktigt med förebilder. Tänk på era ledare skriver författaren och det är tydligt att han menar dem som har gått före och nu är avlidna (I vers 17 talar han däremot om dem som är ledare nu). Vi kan alla tänka tillbaka på ledare som vi har mött under våra liv och som har haft betydelse för oss. För oss som lever idag är det både inspirerande och lärorikt att läsa om kristna förebilder i tidigare generationer. de kan hjälpa oss att vara lärjungar till Jesus idag. Jag har skrivit många texter om historiska profiler som inspirerar och utmanar mig att följa Jesus idag.

7. Låt er inte ryckas med av främmande läror (Heb 13:8-9)
I vers 8 kommer det en härlig trosbekännelse: "Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet." Jesus Kristus är i centrum av den kristna tron. Därefter kommer det en varning att inte ryckas med i främmande läror. Lära och liv hänger ihop, och att ha en sund lära hör ihop med lärjungaskap.

Lärjungaskap handlar inte bara om hur man lever, utan också om vad man tror. Om man börjar tro på "främmande läror", kommer det också att påverka hur man lever. Den specifika lärofråga som texten tar upp är att regler om mat kan ta bort fokus från Guds nåd. Matregler är något som hotade evangeliet på den tiden och samma sak gäller även nu (se t.ex. Rom 14:1-3, 17, Kol 2:16-17, 1 Tim 4:1-5). Det finns många andra frågor som kan vara aktuella. Jag har tagit upp centrala lärofrågor i några texter: Trons minimumEn ny kristendomTre kännetecken på sann kristendom. En lärjunge håller fast vid den kristna trons centrum: Jesus Kristus.

8. Dela Kristi lidande och vanära (Heb 13:10-14)
Författaren fortsätter med en liten utläggning om hur Jesus led och dog för att rena sitt folk. Det avslutas med en uppmaning till att dela hans lidande och vanära. Vi hör inte hemma i den här världen, utan ska vara beredda på lidanden, förtal och förföljelser. Att det är en del av efterföljelsen har Jesus också talat om när han sa: "Saliga de dom förföljs."

9. Sjung lovsång (Heb 13:15)
Att lovprisa Gud och sjunga lovsång är också en viktig del av lärjungaskapet. "Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud", skriver författaren. Jag har tidigare skrivit en text med rubriken En teologi för lovsång.

10. Glöm inte att göra gott och dela med er (Heb 13:16)
"Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud." Att göra gott är en självklar del av en kristen livsstil. Lärjungaskap handlar inte bara om att avstå från att göra det som är fel, utan också om att göra det som är rätt. Jesus sammanfattar det så här: "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger" (Matt 7:12). Jag har skrivit mer om goda gärningar här: Att göra gott mot alla människor.

11. Lyssna till era ledare (Heb 13:17)
Nu närmar vi oss avslutningen i den här praktiska texten om en kristen livsstil. Författaren påminner läsarna om att ha en rätt inställning till församlingens ledare. Att lyssna till och respektera sina ledare är viktigt. I församlingen ska vi förstås lyssna på varandra och underordna oss varandra (Ef 5:21), men eftersom de som Gud har kallat till ledare har ett speciellt ansvar ska vi lyssna till dem och foga oss efter dem, som författaren skriver: "De vakar över era själar eftersom de en gång ska avlägga räkenskap." Att man ska underordna sig sina ledare betyder inte blind lydnad eller att ledarna ska styra lärjungarnas liv. Petrus skriver till ledarna: "Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden" (1 Pet 5:3). Det gäller att hitta den rätta balansen.

12. Be för andra (Heb 13:18-19)
Till sist ber författaren om förbön. "Be för oss", skriver han. Att be för andra är en självklar del av det kristna livet och Bibeln innehåller många uppmaningar till bön. Vi uppmanas att be för alla människor (1 Tim 2:1), för dem som regerar och har makt (1 Tim 2:4), för alla kristna (Ef 6:18), för dem som predikar evangeliet (Ef 6:19-20) och för arbetare till skörden (Luk 10:2). Bön gör skillnad och det är bra att göra det till en vana att be för andra. Ha gärna en lista över dem du ska be för regelbundet. Se till att du får nyhetsbrev från missionärer och andra kristna arbetare. Fråga människor om du får be för dem och vad du kan be för. Bön gör skillnad!

Till sist påminner författaren om att det inte är i egen kraft vi kan göra allt detta. Det är genom den styrka Gud ger, som det är möjligt att vara en lärjunge. "Må fridens Gud... styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus" (Heb 13:20-21).

Detta är alltså tolv viktiga aspekter på en kristen livsstil. Ändå är inte allt med. Det finns alltid mer att säga, men nu får det vara nog för den här gången.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar