torsdag 29 juni 2017

Eskatologi, del 1: Jesus kommer tillbaka

När jag jobbade som bibellärare på Mariannelunds folkhögskola undervisade jag ibland om eskatologi, det vill säga den yttersta tiden. Jag skrev fyra A4-sidor som sammanfattade de viktigaste punkterna. I sex inlägg tänker jag nu bearbeta och publicera dessa texter. Det blir många hänvisningar till bibeltexter och korta kommentarer om vad jag tror att de betyder. Meningen är att du ska läsa bibeltexterna och fundera vidare själv. 

Bibelns budskap handlar väldigt mycket om framtiden. Hoppet är tillsammans med tron och kärleken det kristna livets viktigaste beståndsdelar (1 Kor 13:13, 1 Thess 1:3). Därför är läran om den sista tiden och framtidshoppet (eskatologin) ingen överkurs. Egentligen är hela den kristna tron eskatologisk, dvs. den riktar sig mot framtiden. Därför är det nödvändigt med en balanserad och välgrundad uppfattning om Bibelns lära om de yttersta tingen. 

De två tidsåldrarna
Grundläggande för Bibelns historiesyn är talet om de två tidsåldrarna;  Dels finns den nuvarande, onda tidsåldern, som även kallas mörkret eller natten och dels finns den kommande, goda tidsåldern, som också kallas Guds rike, ljuset eller dagen (se t.ex. Gal 1:4, Kol 1:13, 2 Kor 4:4, Ef 2:7, Rom 13:11-13). När Jesus talar om Guds rike som något redan närvarande i och genom honom själv och samtidigt som något som en dag ska komma, ger han den bibliska eskatologin ett helt nytt perspektiv (Luk 10:9, 11:20, 17:21, 18:16, 17, 24, 22:16-18, jämför med liknelserna i Matt 13:31-33). Guds rike är redan här i liten skala, men en dag i framtiden ska det komma helt och fullt. I och med Jesus död och uppståndelse har den nya tidsåldern redan börjat. Guds rike har redan kommit till jorden i liten skala, men en dag ska det komma helt och fullt. Nu löper de båda tidsåldrarna parallellt med varandra och i kamp med varandra fram till Jesu återkomst. Vi lever nu i spänningen mellan ”redan nu...” och ”ännu inte...”. Redan nu har Guds rike kommit, men ännu inte helt och hållet. Det är denna tidsperiod mellan att Jesus kom första gången och att han ska komma tillbaka en andra gång, som Nya testamentet kallar den sista tiden (Apg 2:17, 1 Joh 2:18). Vi lever alltså i den sista tiden! 

Denna bild illustrerar hur de två tidsåldrarna nu löper parallellt. 
Jesus kommer tillbaka
Den viktigaste punkten i Bibelns framtidsvision är naturligtvis att Jesus Kristus ska komma tillbaka 
till jorden och fullborda sitt rike. Nya testamentet är helt genomsyrat av denna tanke. De viktigaste texterna är Matteusevangeliets kapitel 24 och 25, kapitel 13 i Markusevangeliet, Lukas 17:22-37 och hela kapitel 21, 1 Thess 4:13-5:11, 2 Thess 2:1-12, hela 1 Kor 15, 2 Pet 3:1-13 och större delen av Uppenbarelseboken. Andra betydelsefulla avsnitt är Joh 14:3, Apg 1:11, Fil 3:20, 2 Thess 1:7,10, Tit 2:13 och Heb 9:28. Låt mig bara citera ett par av dem. När Jesus togs upp till himlen sa änglarna till lärjungarna: "Galiléer, varför varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11). Paulus skriver: "Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, herren Jesus Kristus" (Fil 3:20). Eftersom Jesus återkomst är en så viktig punkt i den kristna tron finns den också med i den apostoliska trosbekännelsen. 

Nya testamentet ger en viss information om Jesus återkomst. Här följer några saker vi kan veta. 

Jesus kommer snart (Upp 22:20, Jak 5:8). Varje generation av kristna ska vara beredd på hans ankomst (och i stort sett varje generation har trott sig vara den sista). Nya testamentet antyder dock att det kan dröja (2 Pet 3:3-4, 8-9). Vissa tecken ska föregå Jesu ankomst, men man kan ändå inte räkna ut när han kommer (Matt 24:32-36). Trots detta ha många försökt att räkna ut dagen och det har alltid blivit fel och till skam för den kristna tron. Tro aldrig på någon som påstår att han vet dag eller år! 

Jesus kommer synligt (Matt 24:30, Apg 1:11, Upp 1:7). 

Jesus kommer oväntat för de flesta (Matt 24:37-44, 25:1-13, Luk 21:35-40, 1 Thess 5:2-4).

Jesus kommer triumferande i härlighet, med sina änglar och heliga. Han kommer för att rädda de troende genom uppryckande och uppståndelse, för att införa sitt rike (1 Thess 4:14-17) och för att döma levande och döda (2 Tim 4:1).

Exakt vilka händelser som ska föregå Jesu återkomst och vilka händelser som ska följa på den och i vilken ordning allt ska ske är mycket omdiskuterat bland bibeltolkare. Vi kan helt enkelt inte få en klar bild av detta. Nya testamentets undervisning om den yttersta tiden ges nämligen inte för att tillfredsställa vår nyfikenhet, utan för att utmana oss, hålla oss vakna och fostra oss till ett heligt liv (2 Pet 3:10-14). Det profetiska ordet är som en oljelampa i ett mörkt rum. De ger tillräckligt mycket ljus för att vi ska kunna orientera oss, men inte tillräckligt med ljus för att vi ska se alla detaljer (2 Pet 1:19). 

Det vi kan vara helt säkra på är att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Läran om Kristi återkomst är en omistlig del av den kristna tron.

För två år sedan reflekterade jag lite grann om vad det betyder att Jesus kommer snart. Den texten finns här: Jesus kommer snart - Jesussnart.

Övriga inlägg i denna serie:
Eskatologi, del 2: Tidstecken och uppryckande
Eskatologi, del 3: Tusenårsriket
Eskatologi, del 4: Uppståndelsen och mellantillståndet (Vad händer när man dör?)
Eskatologi, del 5: Den yttersta domen
Eskatologi, del 6: Den dubbla utgången

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar