fredag 27 oktober 2017

Min enda tes om framtidens kyrka

För 500-år sedan spikade Luther upp sina 95 teser om avlatshandeln och det blev startskottet för den reformation som förändrade den kristna kyrkan för all framtid. För att fira detta har tidningen Dagens ledarredaktion skrivit 9,5 teser om framtidens kyrka och idag presenteras dessa teser i tidningen. För ett par veckor sedan blev sex svenska teologier inbjudna till Dagens redaktion för att kommentera teserna. Idag presenteras resultatet i tidningen och på dagen.se.

Dagens dokument: 9,5 teser för framtidens kyrka

Jag var en av deltagarna i samtalet och i artikeln kan man läsa några av våra kommentarer till teserna. Samtalet var i i själva verket mycket mer omfattande och innehållsrikt än vad artikeln visar. Vi pratade tre och tre och jag samtalade tillsammans med Petra Carlsson från THS och Mikael Hallenius från ALT. Vi var överens om att teserna i och för sig var bra, men att det var något viktigt som saknades. Dagens artikel uttrycker det så här:

"- Jag saknar en tydlig betoning på den helige Ande, utbrister Mikael Hallenius medan han sätter sig till rätta i en fåtölj i TV-studion på Dagens redaktion"

Min kommentar, som också finns på dagen.se, men inte i papperstidningen, var att det var en obalans i teserna, och att det kanske berodde på att det är tre ledarskribenter som står bakom dem. Teserna fokuserar på kyrkornas roll i samhället, men jag skulle vilja ha en bättre balans där även relationen till den treenige Guden och kyrkornas inre liv tydligt lyfts fram i teserna. De tre riktningarna uppåt, inåt och utåt är lika viktiga.

Till sist fick deltagarna också formulera sin egen tes om framtidens kyrka. Min blev så här: 

Som motkraft till privatreligiositet och individualism, ska Kyrkan vara en rörelse av lokala gemenskaper, där lärjungar följer Kristus tillsammans, är ansvariga för och inför varandra och delar livet i tjänst för Gud, varandra och världen. 

Jag ville betona följande:
  1. Privatreligiositet och individualism är två av den kristna församlingens största utmaningar i vår tid. 
  2. Kyrkan är en rörelse och inte en institution.
  3. Kyrkan uttrycks framför allt i lokala gemenskaper där man delar livet och följer Kristus tillsammans.
  4. Att vara kristen är att vara lärjunge och följa Jesus Kristus.
  5. Gemenskap handlar om ömsesidig ansvarighet. Det är på riktigt!  
  6. Församlingslivet har tre riktningar. Det är uppåt, inåt, utåt. Gemenskap med Gud (på grund av Jesus död och uppståndelse och genom den helige Ande), gemenskap med varandra, och missionsuppdraget till världen. 
Naturligtvis är det mycket som saknas även i min tes. Jag är glad för att Mikael Hallenius betonade den helige Ande i sin tes och att Tomas Nygren betonade evangeliet och att grunden är vad Jesus har gjort för oss. Det får vi inte glömma. Men min tes fick handla om det jag brinner för mest av allt och det är jag stolt över. Och som någon säkert noterar har min tes tydligt anabaptistiska drag. 

Till sist kan jag inte låta bli att uttrycka min tacksamhet över att bli inbjuden till ett samtal för teologer. Jag som inte har en formell teologisk examen. För 35 år sedan stod jag vid ett vägskäl. Skulle jag stanna på Råslätt och vara med och plantera en församling eller skulle jag flytta till Stockholm och fullfölja mina teologistudier, som jag börjat på distans vid Betelseminariet i Bromma? Jag upplevde tydligt att Herren sa till mig att stanna på Råslätt. Jag undrade hur det skulle gå för mig om jag saknade utbildning. Han påminde mig om att jag kan läsa på egen hand och att många stora gudsmän genom historien har saknat akademisk utbildning (jag har en liten lista med sådana). Han lovade också att han skulle öppna dörrar för mig när tiden var inne för nya steg i min tjänst. Det har han gjort gång efter gång. Han är trofast och har hållit sitt löfte! Så stort tack både till Herren för hans trofasthet och till Dagen, som gav mig möjlighet att vara med i detta spännande teologsamtal. 

1 kommentar:

  1. Om bara den goda viljan finns för handen då blir det snart uppenbart vad som finns där, men också vad som inte finns.

    SvaraRadera