torsdag 26 oktober 2017

Reflektioner om lärande och ledarträning

Häromdagen skrev jag om min resa till Sheffield. När vi var där fick vi bland annat lyssna till Bob och Mary Hopkins, som jobbat med församlingsplantering i 40 år (det är Bob på bilden till höger). De ägnar mycket av sin tid åt att coacha och träna församlingsplanterare och har varit med i ledningen för både församlingen St Thomas Crookes och Fresh Expressions of Church. Jag lyssnade till dem för några år sedan när de var i Sverige och presenterade Fresh Expressions.

I sin föreläsning gav Bob oss några intressanta tankar om lärande, som även finns i hans bok Coaching for Missional Leadership. Han menar att man kan dela in lärande i tre olika kategorier. Formellt lärande är sådant som sker genom formell utbildning, skola och universitet. Icke-formellt lärande är sådant man lär sig genom praktik, övning, att vara lärling hos någon, läsa på egen hand eller liknande. Lärande genom socialisering är sådant man lär sig omedvetet genom livet, genom familjen, kulturen, sammanhanget där man lever. Ett barn lär sig sitt modersmål genom socialisering. En vuxen kan lära sig ett språk genom att läsa kurser (formellt lärande) eller genom att umgås med och prata med människor (icke-formellt lärande). Bob Hopkins illustrerade detta med en triangel och betonade att Jesus använde alla tre metoderna när han tränade sina lärjungar.

Bilden är från sid 65 i boken
Coaching for Missional Leadership


Triangeln visar något intressant. Hörnen representerar de tre olika lärprocesserna. Triangelns sidor visar vad som kännetecknar dem och vad som är deras motsats (pilen)
  • Formellt lärande är både avsiktligt (intentional) och traditionellt, men vanligtvis inte alls praktiskt. 
  • Socialisering är både traditionellt och praktiskt, men inte alls avsiktligt.
  • Icke-formellt lärande är både avsiktligt och praktiskt, men inte traditionellt. 

Det här blir väldigt talande om man tillämpar det på utbildning och träning av kristna ledare, pastorer, missionärer och församlingsplanterare. Alla tre sidorna behövs, men det är det icke-formella lärandet som skapar förutsättningar för nytänkande och pionjäranda. Formell utbildning har en tendens att konservera gamla former. Det är förmodligen därför som pionjärer och entreprenörer ofta saknar formell utbildning. 

Det här kan jag tillämpa på mig själv. Jag är pastor, bibellärare och församlingsplanterare (och kallas även teolog ibland), men jag saknar formell utbildning för något av detta. Jag har lärt mig det mesta på ett icke-formellt sätt. Jag upplevde tydligt att Gud ledde mig den vägen när jag var ung, och att han lovade mig att det skulle gå bra ändå. Kanske var det för att jag inte skulle förlora min förmåga till nytänkande som jag fick avstå det teologiska seminariet. När jag såg Bob Hopkins diagram slog mig den tanken.

Jag är inte emot akademisk utbildning, men jag tror att vi behöver alla tre processerna för att lärandet ska bli bra. Det är intressant att notera att nyare pastorsutbildningar, som t.ex. Akademi för ledarskap och teologi (ALT) tar fasta på sådana perspektiv för hur lärande fungerar.

Hur tänker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar