måndag 30 april 2018

Det börjar med Guds kärlek

Den gångna helgen var jag på Alliansmissionens pionjärdygn. Den här gången var vi i Stockholm och hade samlingarna i Skarpnäck, Kärrtorp och Sickla, där vi har några av våra församlingar och planteringar. Det var ett innehållsrikt dygn med gemenskap, samtal, lovsång, bön och undervisning. Temat för helgen var Att göra lärjungar och vi fick bland annat lyssna till Jae Sung Kim (pastor i Skarpnäckskyrkan), som undervisade om formativa praktiker och lärjungaskap och Stephanie Neve (pastor i Stockholm Vineyard), som talade om lärjungaträning genom LifeShapes.

På söndagens avslutande gudstjänst i Sickla hade jag förmånen att predika. Jag talade om att allt börjar med Guds kärlek och predikotexten var 1 Joh 4:7-19 (läs gärna hela texten). Här följer en kort sammanfattning av mitt budskap.

Det är lätt att läsa den här texten och fastna i uppmaningarna: Älska varandra! Älska Gud! Uppmaningarna är förstås viktiga, men idag vill jag peka på ett annat perspektiv, som också finns i texten. Nämligen att allt börjar med Guds kärlek. Som det står i vers 19: ”Vi älskar därför att han först har älskat oss”. I det här avsnittet står det fem gånger om Guds kärlek till oss (9, 10, 11, 16, 19), två gånger att Gud är kärlek (8, 16) och en gång att kärleken kommer från Gud (7). Det står också om att vi ska älska Gud och varandra, men det är så tydligt att det börjar med Guds kärlek till oss. ”Vi älskar därför att han först har älskat oss.” 

Den här texten säger två saker om Guds kärlek till oss.

Det första är att Guds kärlek uppenbaras genom Jesus (4:9-10). Genom att Gud sände Jesus till jorden (se även Joh 3:16) och framför allt genom hans död för vår skull (se även 1 Joh 3:16) kan vi lära känna Guds kärlek. Det är genom att se på Jesus, hur han levde, hur han mötte människor, hur han hjälpte människor och hur han dog och uppstod för vår skull, som vi kan förstå och lära känna Guds kärlek. Det är grunden. "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder" (1 Joh 4:10). Men texten säger något mer och det är min andra punkt. 

Det andra texten säger är att du och jag behöver en personlig erfarenhet av Guds kärlek. Vi behöver få känna att vi är älskade av honom. Formuleringen ”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den” (4:16), signalerar att det handlar om en personlig erfarenhet. De följande verserna handlar om att den som känner sig älskad också känner sig trygg, trygghet inför domens dag (17), och inte längre känner någon rädsla (18). Kärlek och trygghet hänger ihop. Känner du dig älskad av Gud? Känner du dig trygg i Guds kärlek?

Det där kan vara ganska svårt. Med vårt förstånd kan vi förstå att Gud älskar alla människor och även oss. Vi kan till och med säga till andra med övertygelse att Gud älskar dem. Men ändå kan det vara svårt att känna att Gud älskar mig. Det kan vara långt från hjärnan till hjärtat.

Det kan finnas många olika orsaker till att man inte upplever Guds kärlek. Å ena sidan kan det finnas andliga orsaker: att man går bort från Gud, inte söker honom, eller lever i synd och olydnad. Å andra sidan kan det finnas psykologiska (själsliga) orsaker, som till exempel sår från barndomen, dåliga livserfarenheter eller annat som gör att man har en dålig självkänsla och har svårt att känna sig älskad. Det är viktigt att förstå skillnaden eftersom lösningarna är olika, men oavsett vilken orsaken är så kan det förändras.

I vers 13 nämner Johannes den helige Ande. Den helige Ande vill ge dig en erfarenhet av Guds kärlek. Jämför med Rom 5:5 (Rom 5:1-11 är ett avsnitt som också handlar om Guds kärlek till oss) där Paulus säger detta uttryckligen: ”…Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.”

Men Johannes text visar att Guds kärlek inte bara kommer till oss genom Anden, utan också genom bröder och systrar i den kristna gemenskapen. Det är när vi älskar varandra som Guds kärlek når sin fullhet i oss och ibland oss (7, 12). Det finns kraft i en kärleksfull och helande gemenskap. Människor kan bli förvandlade och helade i en kärleksfull gemenskap. Jag har sett det ske så många gånger. När man möter Guds kärlek genom bröder och systrar blir det lättare att tro på Guds kärlek och att uppleva den. Så var det också för mig. 

Jag tror på kraften i en gemenskap som har upplevt Guds kärlek, älskar Gud och älskar varandra. Det är därför jag tror på församlingen. Det är därför jag brinner för församlingsplantering. I den här texten finns en av mina favoritverser när det gäller församlingen: Det är 1 Joh 4:12. ”Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss.” Jämför med Joh 1:18, som säger att Gud blir synlig genom Jesus. Det är ingen slump att Johannes två gånger skriver "Ingen har någonsin sett Gud" och sen förklarar hur han blir synlig. Hur ska Gud bli synlig i Sverige idag? Svaret är att Gud blir synlig genom den kristna gemenskapen om vi älskar varandra. Därför är församlingen så viktig och därför måste en församlingsplantering börja med Guds kärlek. Men det börjar inte med att vi älskar varandra, utan det börjar med att Gud älskar oss och att vi får en personlig erfarenhet av hans kärlek. Glöm inte det! 

”Vi älskar därför att han först har älskat oss.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar